Акт на списання матеріалів

 1. Порядок списання матеріалів
 2. Як правильно оформити акт про списання матеріалів
 3. Інструкція щодо заповнення Акта на списання матеріалів

Оформлення акта на списання матеріалів потрібно в тих випадках, коли наявні на балансі організації матеріальні цінності та запаси з яких-небудь причин прийшли в непридатність. Списання відбувається в строго встановленому порядку і фіксується у відповідному акті.

ФАЙЛИ
Завантажити порожній бланк акта на списання матеріалів .doc Завантажити зразок заповнення акту на списання матеріалів .doc

Порядок списання матеріалів

Для списання матеріальних цінностей потрібне створення спеціальної комісії. До її складу входять матеріально відповідальні особи, як правило, з різних структурних підрозділів підприємства. Саме в їх обов'язок входить виявлення та огляд пошкоджень, дефектів або несправностей обладнання, техніки, меблів, господарського інвентарю, інструментів та ін. Цінностей, що містяться на балансі організації.

Після фіксації таких фактів, вони уповноважені до оформлення акту про списання матеріалів. Як правило, у великих організаціях для подібних дій існують спеціально розроблені чіткі інструкції.

Для списання матеріалів необхідні вагомі підстави, що мають документальне підтвердження.

Списання матеріалів не може відбуватися без вагомих на те підстав, підтверджених певної доказовою базою. Зокрема, при процедурі списання матеріалів можуть використовуватися допоміжні документи.

Отже, це:

 • звіти про проведену за певний період продукції (її обсяг, найменування і т.д.);
 • звіти матеріально відповідальних осіб про використані матеріальні цінності;
 • письмові документи про витрати матеріалів понад встановлених нормативів (з обґрунтуванням цих фактів);
 • затверджена калькуляція по нормам матеріальних витрат для виготовлення одиниці товару;
 • інші фінансові та облікові документи.

Перед списанням матеріальних цінностей на підприємстві повинна бути проведена інвентаризації майна з внесенням її результатів до відповідних документів.

Як правильно оформити акт про списання матеріалів

Даний документ в обов'язковому порядку повинен містити в собі відомості про підприємство і про членів комісії по списанню: їх посади, прізвища, імена, по батькові, а також детальний перелік списаних матеріалів, включаючи їх кількість і вартість (поштучний і загальну), причину списання. Комісія призначається окремим наказом керівника організації, в ньому ж прописується голова комісії. Після внесення всіх даних в акт по списанню кожен член комісії має поставити під документом свій підпис, тим самим засвідчуючи, що вся інформація в нього внесена вірно. Також, після закінчення процедури, акт повинен запевнити керівник організації.

Акт про списання матеріалів має юридичний статус, оскільки на основі нього фахівці бухгалтерських відділів відображають балансову вартість списаних матеріальних цінностей, а також безпосередню спад підприємства через їх втрати. У свою чергу ці відомості відображаються в податковому обліку юридичної особи.

Акт не має уніфікованого, стандартного зразка, тому складатися він може в довільній формі або за розробленим всередині організації шаблоном, відповідно до особливостей ведення нею діяльності і потребами. Документ можна оформити на звичайному аркуші А4 формату або ж на фірмовому бланку організації в єдиному екземплярі, призначеному для бухгалтерії підприємства (проте при необхідності, члени комісії як матеріально-відповідальні особи можуть зажадати собі копії акта). Завіряти його печаткою необов'язково, оскільки він відноситься до внутрішнього документообігу і фіксується в спеціальному журналі.

Інструкція щодо заповнення Акта на списання матеріалів

 • У верхньому правому куті документа вписуємо найменування підприємства, а також посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника, який, після оформлення акта затвердить його.
 • Потім заповнюємо назва документа, а також коротко передати його суть (в даному випадку «про списання матеріалів»), поставити дату: число, місяць (прописом), рік.
 • Далі переходимо до складу комісії зі списання: посада кожного співробітника, прізвище, ім'я, по батькові, а також зафіксувати факт списання матеріальних цінностей та вказати причини їх списання (непридатність до використання, виявлені дефекти, завершений термін амортизації, моральна відсталість і т.д.) .

До другої частини акту потрібно включити таблицю, в якій докладно перелічити всі матеріали, які зазнали списанню, їх найменування, кількість, ціну однієї штуки і загальну вартість списаних цінностей в цілому
До другої частини акту потрібно включити таблицю, в якій докладно перелічити всі матеріали, які зазнали списанню, їх найменування, кількість, ціну однієї штуки і загальну вартість списаних цінностей в цілому. Якщо є які-небудь відомості щодо списуються матеріалами, їх також потрібно позначити в таблиці. Під таблицею потрібно вказати загальну вартість списаних матеріалів (цифрами і прописом), а після внесення всієї необхідної інформації в документ, кожен член комісії підписує його, і документ передається на підпис керівнику організації.