Акт на списання ТМЦ - зразок заповнення і завантажити форму бланка

 1. Матеріальні цінності Товарно-матеріальні цінності - це активи, що належать підприємству і використовуються...
 2. Як складається акт списання ТМЦ
 3. Нюанси складання акта
 4. бланк акта
 5. зразок
 6. Що повинен зробити бухгалтер після списання ТМЦ
 7. Чи можна не складати акт

Матеріальні цінності

Товарно-матеріальні цінності - це активи, що належать підприємству і використовуються в ході своєї діяльності. До цих активів відносяться:

 • Сировина і матеріали;
 • незавершене виробництво;
 • запаси;
 • товари.

У разі, коли товарно-матеріальні цінності застарівають, псуються, тобто стають непридатними для подальшого використання, вони підлягають списанню. Також ТМЦ списуються при їх передачу в безпосереднє виробництво будь-якого товару.

Списання відбувається шляхом оформлення акта про списання ТМЦ. Цей документ вказує, які саме ТМЦ не підходять для подальшої роботи.

Що потрібно зробити перед початком процедури списання

Щоб визначити які саме товарно-матеріальні цінності підлягають списанню, логічним буде провести інвентаризацію. Інвентаризація виявить який товар був зіпсований, прострочений, має дефекти і ін.

Після цього ТМЦ повинні бути передані матеріально відповідальній особі на склад для їх витрати. Передача здійснюється через вимогу-накладну. Після переміщення утилізованих ТМЦ на склад, відбувається їх видача.

Рішення про списання ТМЦ приймає комісія тимчасова або постійна. До складу комісії входить:

 • головний бухгалтер;
 • матеріально відповідальна особа;
 • якщо списується професійне обладнання, то в комісію також входить профільний фахівець;

Також до складу комісії може входити працівник будь-якого контролюючого органу.

Що робить комісія:

 • оглядає безпосередньо матеріальну цінність, його технічний стан, комплектацію, технічний супровід;
 • визначає причину, яка призвела ТМЦ до цього стану;
 • дає висновок про необхідність списання;

Як складається акт списання ТМЦ

Законодавчо не закріплений загальноприйнятий зразок акта на списання ТМЦ, тому бланк стверджує кожна організація індивідуально.

Акт оформляється в двох примірниках: для бухгалтера і матеріально відповідальної особи.

Документ повинен містити в собі наступну інформацію:

 • дата і місце складання;
 • список членів комісії;
 • дані про списуються матеріалах: найменування, кількість, сума;
 • загальна сума списаних ТМЦ;
 • причина, по якій ТМЦ списується;
 • підписи всіх учасників комісії;

Зручним для заповнення буде табличная форма акту.

Також для спрощення і прискорення процесу списання ТМЦ за доцільне буде покласти матеріальну відповідальність, обов'язки по зберіганню і переміщенню на одну людину. Зазвичай цією людиною виступає бухгалтер.

Заповнений акт передається на підпис керівнику організації.

Нюанси складання акта

При складанні акта списання ТМЦ потрібно звернути увагу на наступні деталі:

 1. Датою списання товару є дата складання цього акта.
 2. Найменування і вартість товару вказується таке ж, як і в прибутковій накладній. Якщо матеріальні цінності мають властивість зношуватися, то з урахуванням амортизації.
 3. Акт може містити в собі інформацію про те, коли і на підставі чого були прийняті списуються ТМЦ.
 4. При визначенні облікової політики організації повинні бути також затверджені робочі бланки. Бланк акта списання ТМЦ затверджується грифом в правому верхньому куті.
 5. Загальна сума списаних ТМЦ пишеться прописом з великої літери.

бланк акта

завантажити

бланк акта на списання ТМЦ в форматі MS Word.

Для списання товарів можна використовувати типову форму ТОРГ-16, затверджену Постановою №132 Держкомстату РФ 25.12.1998 р

зразок

Оскільки бланк акта на списання ТМЦ розробляє кожна фірма самостійно, головною умовою є його зручність і наявність всіх потрібних полів. Як приклад нижче представляється один з таких бланків.

 1. Форма бланка, його зміст, реквізити затверджуються наказом керівника при визначенні облікової політики організації.
 2. Згідно із законом юридична особа може заповнювати акт як зведену відомість і вносити туди дані в міру фактичного списання ТМЦ. При цьому датою визнання податкових витрат будуть зазначені в акті дати. Таким чином, на кожне конкретне списання вказується відповідна дата, а не дата початку заповнення акту в цілому.
 3. Для більш докладного опису долі ТМЦ акт може містити графу, де вказується їх внутрішнє переміщення. Ця інформація пишеться більше «для себе», ніж для перевіряючих, оскільки внутрішнє переміщення ТМЦ не є підставою для визнання витрат і, відповідно, зменшення оподатковуваної бази.
 4. Для того щоб полегшити облік ПДВ, акт може містити призначення списаного матеріалу або номер аналітичного рахунку.
 5. Найменування списаних ТМЦ повинні збігатися з назвами відбитими в обліку. Це знизить ризик здійснення помилки і списання не ту товару.
 6. В акті зазначаються одиниця виміру і кількість списаного матеріалу. Згодом, під час проведення інвентаризації, можна буде точно підрахувати які повинні бути залишки на складі.
 7. Підприємство, плануючи певні показники закупівель, обсягу виробництва та інше, також може встановити ліміти на списання матеріальних цінностей.
 8. Матеріальні цінності хтось відпускає і хтось отримує. В акті зазначаються ці особи, їх підписи і розшифровки.
 9. Вказується сума списаних ТМЦ.

Що повинен зробити бухгалтер після списання ТМЦ

Після процедури списання товарно-матеріальних цінностей, бухгалтер складає наступні проводки.

 1. Дт 94 Кт 10. Ця проводка складається, якщо матеріальна цінність була зіпсована.
 2. Дт 20 Кт 10. Вказується сума природного убутку (передача матеріалу у виробництво). Вона повинна бути менше або дорівнює ліміту, затвердженого організацією. Якщо ж сума списаних матеріалів перевищує ліміт, то відшкодування недостачі накладається на її винуватця через дебет 73.2.
 3. Дт 99 Кт 10. Якщо причиною псування товарно-матеріальних цінностей є стихійні лиха, то бухгалтер складає цю проводку.
 4. Дт 44 Кт 10. Передача матеріалу на упаковку готової продукції.
 5. Дт 25 Кт 10. Списання матеріальних цінностей на обслуговування виробництва.

Чи можна не складати акт

Навіщо потрібен акт списання товарно-матеріальних цінностей? З точки зору звітності перед податковими органами цей документ допоможе керівництву організації дати логічне обґрунтування проведених видаткових операцій. Але, по суті, враховувати витратні матеріали, списання цінностей можна і без розглянутого акту.

Підприємство може вказати переміщення та вибуття ТМЦ через вимогу-накладну або лімітно-забірну карту.