Акт списання матеріальних цінностей

 1. Що таке матеріальні цінності і в яких випадках їх списують
 2. Порядок процедури списання
 3. Форма складання акта списання
 4. Правила складання
 5. порядок оформлення
 6. Дії після підписання акту

Списання матеріальних цінностей означає документальне оформлення зняття з обліку і напрямки їх для подальшого використання або утилізації Списання матеріальних цінностей означає документальне оформлення зняття з обліку і напрямки їх для подальшого використання або утилізації.

Для списання ТМЦ складається акт, форма якого не затверджена законодавчо і розробляється підприємством.

Що таке матеріальні цінності і в яких випадках їх списують

Матеріальні цінності - активи підприємства, використовувані в ході ведення діяльності для отримання доходу або обслуговування потреб компанії.

У бухгалтерському обліку застосовується поняття товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), в складі яких враховуються: У бухгалтерському обліку застосовується поняття товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), в складі яких враховуються:

 • Сировина і матеріали, що використовуються для виробництва продукції.
 • Запаси незавершеного або частково завершеного виробництва.
 • Товари, готові до реалізації.

Списання активів проводиться в 2 випадках - для подальшого використання або утилізації.

Застосування списаних зі складу одиниць матеріальних цінностей може використовуватися для внутрішніх потреб або передачі на сторону.

Необхідність використання акту списання в виробництво або для загальногосподарських потреб визначається вимогами бухгалтерського та податкового обліку для отримання даних:

 • фактичною собівартості продукції, що випускається для подальшого формування вартості реалізації.
 • Обгрунтування і документального підтвердження витрат, які беруть участь у визначенні бази оподаткування.
 • Підтвердження вартісних і натуральних показників активів, що передаються для доопрацювання або використання сторонніми організаціями. Наприклад, при веденні будівництва господарським способом і залучення підрядних організацій, що використовують матеріали компанії.
 • Визначення стану складських запасів, що дозволяють визначити поточний наявність активів, вести звітність і планувати оптимальні норми залишків.

Передача цінностей в виробництво з одночасним списанням передує заявка - вимога, затверджена керівництвом структурного підрозділу (цеху) Передача цінностей в виробництво з одночасним списанням передує заявка - вимога, затверджена керівництвом структурного підрозділу (цеху). Після складання акту оформляється додатковий документ для передачі ТМЦ.

Процедура списання з подальшою утилізацією матеріальних цінностей здійснюється для активів, що стали непридатними внаслідок втрати споживчих якостей або псування. Для списання товарів з подальшою утилізацією попередньо проводять оцінку стану активів. Процедура включає створення комісії або участь осіб постійно діючого контролюючого органу.

Порядок процедури списання

Матеріальні цінності обліковуються за фактичною вартістю придбання. В сумі не враховуються дані непрямих податків , Оплачених постачальнику. Ідентичні групи товарів можуть мати різну вартість при покупці неоднорідних за ціною партій.

Списання цінностей проводиться в залежності від способу, затвердженого в обліковій політиці: Списання цінностей проводиться в залежності від способу, затвердженого в обліковій політиці:

 • Надійшли першими на склад (ФІФО). Для отримання даних про вартість необхідно ведення обліку по партіях поставок.
 • Врахованих по середньої собівартості. Спосіб характеризується зміною (усреднением) вартості залишків при кожному новому надходженні партії товарів.
 • За собівартістю кожної одиниці обліку.

Спосіб, закріплений внутрішніми документами, не може змінюватися при списанні цінностей. Для передачі в виробництво шляхом списання цінностей використовується вимога-накладна М-11 (або лімітно-забірну картку № М-8, накладна № М-15) і акт.

Складність визначення переліку обов'язкових документів полягає в тому, що вимоги бухгалтерського обліку не містить необхідність складання акта, але для податкового та управлінського обліків підприємства акт необхідний.

Для списання з утилізацією, зовнішнього застосування або без певного призначення в обов'язковому порядку використовується акт - документ, детально встановлює призначення списання матеріальних цінностей. У ряді випадків акт складається у присутності представників сторонніх організацій - санітарного, пожежного контролю.

Форма складання акта списання

Бланк акта списання цінностей кожне підприємство розробляє і затверджує самостійно.

В основу можна взяти уніфікований бланк ТОРГ-16. Підприємство може складати акт у формі зведеної відомості, куди в порядку списання вносяться матеріальні цінності із зазначенням дат.

Форма застосовується в компанії документа повинна бути затверджена і прикладена до облікову політику.

Для оперативного застосування акту в політиці визначаються особи і підрозділи, які застосовують форму в документообігу.

У складі даних акта зазначаються відомості:

 • Дата і місце складання.
 • Склад комісії, що беруть участь в оформленні документа. Підписи із зазначенням даних ставляться в кінці акту.
 • Перелік матеріальних цінностей із зазначенням найменування, артикулу або внутрішнього номенклатурного номера, одиниці виміру, кількості, ціни, загальної вартості списання.
 • Підстави для списання.
 • Висновок комісії.
 • Дані керівника, який стверджує акт. Вказується посада, прізвище з ініціалами, дата затвердження документа.

Приклад складання Акту списання матеріальних цінностей

Керівник при затвердженні акта визначає джерело списання цінностей - за рахунок витрат або прибутку, що залишилася після оподаткування. Визначення джерела служить важливим джерелом інформації для оподаткування. Матеріальні цінності, що списуються для внутрішніх потреб, не беруть участі у визначенні податкової бази.

Правила складання

Документ складається в 2-х примірниках. Один примірник знаходиться у матеріально-відповідальної особи, що забезпечує збереження активу до списання. Другий примірник передається в бухгалтерію для проведення даних з обліку.

При складанні акта враховуються правила: При складанні акта враховуються правила:

 • Дата складення та підписання акта є днем ​​списання цінностей.
 • Документ може бути складений на групу товарів із зазначенням ціни, кількості, загальної вартості.
 • Найменування цінностей має точно відповідати прибуткового документа, за яким активи отримані і оприбутковані.
 • У формі вказують документ-підставу, яка викликала списання.

Застосовується письмова форма документа.

порядок оформлення

Функції складання акта несе спеціальна комісія, в кількості учасників не менше 3 осіб. До складу осіб входить матеріально відповідальна особа. Обліковий працівник, при відсутності його членства в комісії, повинен ставити підпис у документі. Додатково в формі проводиться посилання на відповідальну особу, що забезпечує схоронність цінностей.

Перелік осіб комісії затверджується наказом, підписаним керівником. Існують постійно діючі комісії, склад яких встановлюється щорічно або спеціально організований склад для списання конкретних матеріалів або товарів.

При вказівці відповідальних осіб застосовується загальний порядок оформлення актів:

 • У переліку осіб першим вказується голова, далі в алфавітному порядку - члени комісії.
 • Дані учасників розшифровуються посадами і прізвищами з ініціалами.
 • Підписи осіб повинні бути оригінальними без використання факсиміле (якщо в організації не встановлений даний спосіб підписання внутрішніх документів).
 • Затверджує акт керівник підприємства, філії, підрозділу.

Зберігання документів ведеться в місцях відповідальності - безпосередньо в місці матеріального обліку і в бухгалтерії Зберігання документів ведеться в місцях відповідальності - безпосередньо в місці матеріального обліку і в бухгалтерії. Документи складського обліку підлягають збереження до проведення чергової інвентаризації і далі - за потребою. У бухгалтерії термін зберігання становить 5 років, після чого документи утилізуються.

Дії після підписання акту

Порядок дій посадових осіб залежить від призначення акта:

 • Після складання акту, яким оформляється списання для передачі матеріальних цінностей для подальшого використання, складається накладна для переміщення або інший документ, встановлений підприємством.
 • При оформленні акта для списання в утиль на підставі документа проводиться знищення товару або матеріалу, що стало непридатним. Процедура ліквідації продукції супроводжується складанням акта довільної форми про знищення, який оформляється в присутності комісії.

Інформація, зазначена в акті, використовується бухгалтерськими працівниками для формування даних по рахунках, оформлення операцій руху цінностей. Джерело списання визначає рахунок синтетичного і аналітичного обліку.

Як скласти Акт списання ТМЦ в 1С, розказано в наступному відео уроці: