Акт виконаних робіт зразок 2018 скачати безкоштовно

  1. Що таке акт виконаних робіт, для чого необхідний
  2. Порядок застосування акта
  3. Як скласти акт виконаних робіт (послуг)
  4. Акт виконаних робіт зразок 2018 скачати безкоштовно

Результатом взаємин сторін договору може бути не тільки передача товарних матеріальних цінностей, а й виконання певних робіт або надання будь-яких послуг. Документальним оформленням таких угод в основному виступає укладений договір. Але його недостатньо. До нього обов'язково повинен додаватися акт приймання виконаних робіт.

Зміст статті

Що таке акт виконаних робіт, для чого необхідний

Акт виконаних робіт вдає із себе бланк, в якому замовник і виконавець показують факт виконання робіт згідно з раніше оформленим договором в вартісному вираз з обов'язковим відображенням фактичної дати виконання Акт виконаних робіт вдає із себе бланк, в якому замовник і виконавець показують факт виконання робіт згідно з раніше оформленим договором в вартісному вираз з обов'язковим відображенням фактичної дати виконання.

Основою взаємовідносин між сторонами є договір. Він встановлює предмет робіт, грошове їх вираження, періоди виконання. Договір укладає перед початком здійснення діяльності відповідно до наявних попередніх намірів, тому він не дозволяє відстежити саме фактичне виконання робіт, прийняття одного боку результату від іншої.

Для цих випадків використовується акт виконаних робіт. Особливо його роль підвищується, коли роботи здаються виконавцем замовнику поетапно. В акті відображаються вартість певної ділянки робіт і фактичний термін виконання його.

У цьому ж документі кожна сторона може зафіксувати наявні один до одного претензії. В оформленому акті відображаються як розбіжності за якістю робіт, так і щодо дотримання термінів.

Важливо! Акт виконаних робіт потрібно підписувати кожній стороні договірних взаємовідносин. Якщо є претензії, вони відображаються в ньому, але документ замовник все одно повинен підписати при їх передачі. Так як тільки це додасть акту юридичну значимість в подальшому.

При здійсненні перевірки виконання робіт компетентними органами, саме договір і прикладений до нього акт будуть запитуватися спочатку.

Порядок застосування акта

Акт оформляється, як правило, виконавцем в якості підтвердження поведених робіт при їх завершення або часткової здачі.

Форма акту виконаних робіт не регламентується. Може використовуватися стандартні форми КС-2 або КС-3 або розроблений відповідно до потреб господарюючого суб'єкта документ. Укладений договір може містити зразок акта, який виконавець повинен пред'явити замовнику. Зазвичай в цьому випадку бланк повинен узгоджуватися кожною стороною.

Уніфіковані форми, в основному, використовуються при оформленні кошторисів між великими контрагентами, інвесторами, державними замовниками. Для їх заповнення використовуються спеціальні програмні комплекси.

Звичайні бухгалтерські програми містять спрощений варіант акту виконаних робіт. Бланк виписується бухгалтером у вигляді двох однакових бланків для кожної сторони і передається керівництву або довіреному представникові, який здійснює здачу робіт. Він його візує і проставляє печатку. Далі акт направляється замовнику, які після приймання робіт його також повинен запевнити зі свого боку. Якщо у нього є претензії, її представник повинен це відобразити в представленому акті.

Далі кожна сторона забирає свій екземпляр.

Згідно з умовами чинного договору оплата за виконані роботи може проводитися після підписання акту. Тоді виконавець до нього ще прикладає рахунок, за яким здійснюється перерахування грошових коштів.

Як скласти акт виконаних робіт (послуг)

Розглянемо докладніше акт виконаних робіт зразок заповнення.

У верхній частині документа зліва записуються назва компанії виконавця, його адреса і коди ІПН і КПП.

Далі вказується назви документа посередині листа - «Акт виконаних робіт», потім ставиться його порядковий номер і дата оформлення. Нижче другим рядком також посередині записуються реквізити договору, до якого він додається - номер і дата.

Після цього йде вступна частина. У ній докладно розписуються боку акту - повні найменування, індекси ІПН або свідоцтво про Державну , Посада особи, яка діє від імені компанії, на підставі якого документа воно діє, його повні П.І.Б. Тут також обмовляється як сторони будуть в подальшому згадуватися в акті з метою зручності.

Тут також обмовляється як сторони будуть в подальшому згадуватися в акті з метою зручності

Багато компаній спрощують даний розділ документа, залишаючи в ньому тільки позначення замовника і виконавця, а також назви організацій і їх адреси.

Одним з обов'язкових реквізитів цього документа є рядок, що містить інформацію про те, що роботи виконані в повному обсязі і сторони один до одного претензій не мають. У цій частині бажано також вказати номер і дату укладеного договору.

Виконавець при складанні акта повинен залишити місце, щоб замовник у разі потреби міг внести інформацію про виниклі претензії.

Виконавець при складанні акта повинен залишити місце, щоб замовник у разі потреби міг внести інформацію про виниклі претензії

Далі у вигляді таблиці оформляється перелік робіт або зроблених послуг. Кожен рядок повинен містити найменування роботи або послуги, її одиниця виміру, кількість одиниць, ціна за одну одиницю і загальна сума. Завершується таблиця окремим рядком «Разом», в якій вказується сума всіх виконаних в рамках акту робіт або послуг. Якщо необхідно, тут же виділяється сума податку ПДВ і його ставка. Рядок «Усього» повинна містити загальну вартість робіт, включаючи цей податок.

Нижче таблиці йде рядок «Усього до оплати», після якої дублюється загальна сума робіт, але в прописному вигляді.

У наступному рядку виділяється сума ПДВ, а при її відсутності робиться запис «ПДВ не обкладається» або «Без ПДВ».

Після цього йде розділ «Підписи сторін» Після цього йде розділ «Підписи сторін». Документ поділяється на два стовпці, в які заносяться реквізити кожної з компаній, що беруть участь в оформленні документа.

У спрощеному вигляді тут вказуються посаду та П.І.Б. представників сторін.

Відповідальні особи ставлять свої підписи, після чого запевняють їх печатками.

Акт виконаних робіт зразок 2018 скачати безкоштовно

Акт виконаних робіт бланк скачати Excel 2018 Акт виконаних робіт бланк скачати Excel 2018 .
Акт виконаних робіт зразок скачати Word.
Акт виконаних робіт зразок скачати в Excel .