Акт звірки взаєморозрахунків

  1. Що таке акт звірки взаєморозрахунків
  2. Форма акту звірки взаєморозрахунків

Взаємне врахування, контроль і жорстке регулювання фінансово-господарської діяльності є основною чистоти, своєчасності та відсутності розбіжностей за розрахунками з контрагентами. Для цих цілей в сучасному документообіг використовується акт звірки взаєморозрахунків.

Що таке акт звірки взаєморозрахунків

Що таке акт звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаєморозрахунків (взаємних розрахунків) - це бухгалтерський документ, який складається для звірки взаємних розрахунків між сторонами (організаціями, індивідуальними підприємцями тощо) за певний проміжок часу (місяць, квартал, рік). Дані, які вказує в акті організація-ініціатор, повинні збігатися з інформацією контрагента. При виявленні розбіжностей в даних, це фіксується в заключній частині документа.

В даний час законодавством не встановлена ​​офіційна форма такого документа. Також не закріплена законом і обов'язковість складання акта звірки взаєморозрахунків, однак, це один з поширених і затребуваних документів в діловому обороті, необхідний для дотримання всіх умов договорів. При необхідності, кожна організація може розробити власний бланк акту звірки. Однак складати його слід з урахуванням вимог до первинної бухгалтерської документації.

В акті звірки взаєморозрахунків повинні бути вказані номер, період звірки, найменування організацій. Акт повинен містити таблицю, в якій по дебету і кредиту внесені дані за номерами і датами первинних документів, що підтверджують поставку, оплату товарів. Кінець форми повинен містити оборот за період і кінцеве сальдо.

Акт звірки взаєморозрахунків є необхідним:

  • при наданні продавцем продукції відстрочки платежу
  • при наданні стандартних, регулярних послуг
  • при високій вартості товарів і послуг
  • при укладанні великого числа договорів і додаткових угод до них

Бланк акту звірки взаєморозрахунків складається бухгалтерським блоком організації і підписується генеральним директором і завіряється печаткою організації. Акт складає в двох примірниках, які згодом відправляються на адресу контрагента. При відправці акту важливо вказати термін, протягом якого контрагент повинен підписати акт і повернути один екземпляр організації-ініціатора. Якщо для підписання акту звірки від організацій направляються представники, то у них повинні бути при собі доручення.

Підписати акт звірки взаєморозрахунків можуть тільки головні бухгалтери підприємств, але це можливо тільки в тому випадку, якщо в акті не знайдено розбіжностей і організації не мають розбіжностей. Варто розуміти, що в разі появи розбіжностей, акт, наданий до суду без підпису директора, чи не буде дійсним.

Складаючи акти звірки взаєморозрахунків, необхідно проводити перевірку кілька рахунків:

  • розрахунки по доходах
  • розрахунки за виданими авансами
  • розрахунки щодо недостач
  • розрахунки за прийнятими зобов'язаннями

Акт звірки між організаціями, що не мають майнових суперечок, є виключно технічною деталлю. Звірка може проводитися як за конкретним договором, так і за сукупністю комерційних відносин з організацією-контрагентом за певний період.

Форма акту звірки взаєморозрахунків

Форма акту звірки взаєморозрахунків

Форму акта звірки взаєморозрахунків можна завантажити за цим посиланням: Форма акту звірки взаєморозрахунків (* .Xls, 28Kb).

Приклад правильно заповненого акту звірки взаєморозрахунків представлений на зображенні нижче (клікабельно):

«Оплата (000506 від 25.09.2013)» - надходження / списання коштів з рахунку
«Продаж (19 від 31.10.2013)» - підтвердження факту надання послуги (акт про надання послуг), передачі товару (накладна)

Завантажити приклад правильно заповненого акту звірки взаєморозрахунків можна за цим посиланням: Зразок акту звірки взаєморозрахунків (* .Xls, 32Kb).

Xls, 32Kb)