Зразок акту на списання ТМЦ у виробництво

 1. зразок бланка
 2. З яких причин списують ТМЦ
 3. План дій перед процедурою складання документа на списання
 4. Порядок вилучення ТМЦ
 5. Правила і нюанси складання документа на списання
 6. Підготовка акта в виробництво
 7. Що буде, якщо не складати акт

Акт на списання товарно-матеріальних цінностей - вихідний бухгалтерський документ для вилучення цінних запасів на витрати підприємства. У зв'язку з тим, що в типовій бухгалтерії форма акта на списання ТМЦ відсутня, бланк розробляється і закріплюється в обліковій політиці кожної організації індивідуально із зазначенням складу комісії і причини вилучення.

У зв'язку з тим, що в типовій бухгалтерії форма акта на списання ТМЦ відсутня, бланк розробляється і закріплюється в обліковій політиці кожної організації індивідуально із зазначенням складу комісії і причини вилучення

зразок бланка

завантажити зразок акта на списання ТМЦ можна за посиланням (.doc файл).

завантажити бланк акта списання (форма ТОРГ-16) (.xls файл).

У період, коли виникла потреба в оформленні документа на списання ТМЦ, завжди корисно мати перед собою зразок. Причому, щоб грамотно скласти подібний документ, важливо дотримуватися деяких правил. Для спрощення розуміння, наведемо зразок документа на прикладі ВАТ «Белсплат».

ВАТ "Белсплат", філія в м.Гомелі

(Організація)

ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник організації або особа, ним уповноважена І.В. Атрощенко (підпис, прізвище та ініціали)

М.П.

31 січня 2015 року (дата)

АКТ № 01/5 На списання використаних бланків суворої звітності 31 січня 2015 р проведена перевірка використаних бланків суворої звітності матеріально відповідальною особою бухгалтером ГАТАЛЬСЬКИЙ Мариною Олександрівною (посада, прізвище та ініціали) за січень 2015 року (місяць)

Найменування використаних бланків Кількість книжок Серія бланків З номера бланка За номер бланка

Бланки прибуткових касових ордерів 10 ПП 106555 106564

Всього витрачено і підлягає списанню ________________10 (десять) штук бланків.

Члени комісії: головний бухгалтер Є.В. Евменова (посада, підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії: бухгалтер С.М. Лобан (посада, підпис) (прізвище, ініціали)

Голова комісії: начальник ф-ла І.В. Атрощенко (посада, підпис) (прізвище, ініціали)

Товарно-матеріальні запаси розрізняють за такими видами:

 • товар;
 • сировину;
 • заготовка;
 • паливо;
 • запасна частина;
 • будматеріал;
 • інвентар;
 • упаковка;
 • послуга.

Документ на списання товарно-матеріальних запасів оформляється для регламентованого підтвердження дійсної втрати якості товарів. Він оформляється завжди, при устаревании ТМЦ або після закінчення періоду їх амортизації.

Вищезгаданий бухгалтерський акт свідчить про те, що цінності, зазначені в документі, більше не повинні допускатися до їх реалізації.

Інструкція, згідно з якою вилучаються ТМЦ, розробляється підприємством. Причому особи, які несуть відповідальність за наявність і збереження матеріалів, повинні бути письмово ознайомлені із затвердженим документом. ТМЦ потрібно своєчасно списувати для відповідності їх реального числа з балансовими даними, а також щоб уникнути ситуації зі зловживанням матеріалів співробітниками організації.

При внутризаводском бухгалтерському підрахунку матеріали, як правило, виступають в ролі матеріалів для утримання технологічного процесу і виготовлення готової продукції. Причому важливим фактором є придбання цінностей безпосередньо даною компанією.

Для їх обліку в бухгалтерії використовують такі типи рахунків:

 • №10 - відображає фактичну ставку виготовлених і придбаних матеріалів за обліковими цінами;
 • №15 - узагальнює відомості про оборотних коштах;
 • №16 - відображає дані про зміну ціни на матеріали.

Відрахування цінностей проводиться в обов'язковому порядку в ситуації виявлення недоліків, втрати запасів і при виявленні непридатності для їх майбутньої експлуатації.

З яких причин списують ТМЦ

Акт є документом для списання з балансу ТМЦ за цілою низкою причин.

Причини, за якими товари не можуть бути реалізовані в подальшому:

 • псування товару;
 • вихід з ладу;
 • несправність;
 • позбавлення властивостей;
 • витікання терміну придатності.

У період зберігання, товари втрачають споживчі властивості і приходять в непридатний стан внаслідок поломки. Акт і оформляється в зв'язку з відсутністю можливості їх подальшого використання.

Бланк акта на списання товарів складається за формою ТОРГ-16. Дана форма бланка ратифікована постановою №132 Держкомстату РФ від 25 грудня 1998 року і використовується при виявленні в матеріалах дефектів або шлюбу.

В даному документі потрібно прописати весь перелік інформації з характеристиками виробів:

 • найменування;
 • артикул;
 • ціна;
 • кількість;
 • маса;
 • одиниця виміру;
 • причина списання даного товару.

Що стосується регламентованого бланка документа на вилучення ТМЦ по іншим аргументам, її просто не існує. Такий акт може бути вільної форми.

Однак, для доказу виконаних співробітниками витрат, складання документа на вилучення товарних цінностей є обов'язковим незалежно від того, яка накладної була оформлена для відпуску товарів зі складу.

Документ, передбачений обліковою політикою підприємства, підтвердить факт використання матеріалів в організаційних цілях.

План дій перед процедурою складання документа на списання

Логічно припустити, що акт списання ТМЦ підтверджує фактичні витрати матеріалів. Відповідно після його затвердження, перераховані по пунктах матеріальні цінності, які не будуть використовуватися в подальшому виробничому процесі.

Навіть якщо врахувати той факт, що не існує певного регламентованого законодавством універсальної форми бланка на списання, складати даний документ доведеться. Необхідно відзначити, що податкові служби дуже серйозно перевіряють витрати матеріальних запасів.

Перед складанням акта на списання ТМЦ важливо провести процедуру оформлення вимоги-накладної, в якій потрібно буде відобразити рух матеріальних цінностей.

Також в документі повинно бути вказано їх подальше переміщення на склад підприємства, для видачі матеріально відповідальній посадовій особі. Далі, весь перелік матеріалів, зазначених у рахунку-фактурі передається зі складу та закріплюється за уповноваженою особою. Дана процедура є завершальним етапом.

Порядок вилучення ТМЦ

Дії зі списання цінних запасів необхідно проводити в присутності спеціального складу співробітників організації. У цій ролі може виступати головний бухгалтер, комірник, а в окремих випадках і представник органів санепідемстанції. Документ повинен бути затверджений керівником підприємства і підписаний всіма співробітниками, які входять до складу комісії, а також матеріально відповідальною особою.

Крім перерахованих вище дій, саме керівник повинен визначити джерело, за яким буде списаний товар (собівартість, прибуток тощо). До того ж в акті необхідно вказати повну інформацію про товар. Потім, в обов'язковому порядку, перевірити відповідність вартості, партії і додаткових характеристик.

До всього іншого, потрібно переконатися, що всі зазначені цінності вже були видані зі складу згідно з накладною. Ця інформація необхідна для того, щоб виключити розбіжність даних в податковому та бухгалтерському обліку.

Акт на списання ТМЦ, як правило, складається в трьох однакових примірниках. Перший залишається в бухгалтерії, другий зберігається в документації структурного підрозділу, а третій залишається уповноваженій особі. Як згадувалося вище, якщо ТМЦ морально застаріли, акт вилучення не оформлюється зовсім.

Правила і нюанси складання документа на списання

Під час вилучення ТМЦ з балансу дуже важливо правильно вказати їх вартість.

Для цього бухгалтер може використовувати такі ознаки:

 • середня величина собівартості;
 • собівартість всіх одиниць окремо;
 • вартість першої надійшла або виготовленої партії (метод FIFO).

Основою складання акта на списання ТМЦ служить бланк встановленої форми ТОРГ-16, який затверджений постановою №132 Державного комітету статистики РФ від 25 грудня 1998 р

Однак, розробка конкретного формуляра, який буде служити оптимальним прикладом акта на списання для даного підприємства, покладається на головного бухгалтера. Для цього він бере готовий шаблон, який максимально відповідає всім вимогам для конкретної організації. На завершальному етапі бухгалтер адаптує зразок, враховуючи фактичний стан справ, і становить готовий акт на списання.

Підготовка акта в виробництво

Незважаючи на відсутність регламентованого бланка акта, під час складання документа варто дотримуватися цілий ряд стандартів. Як правило, це норми ведення діловодства, тобто саме складання бланка і правильне вказівку даних.

Наприклад, дата, яка буде фігурувати в документі, повинна відповідати дню оформлення акту. В обов'язковому порядку необхідно прописати всі процедури, які були проведені перед списанням, а саме інвентаризацію і етапи її проведення.

Тема вказується в формі родового або прийменниково відмінків:

 • «Акт списання матеріалів»;
 • «Акт про списання матеріалів».

Далі в тексті прописується підставу складання акта, а саме номер наказу, підписаний директором організації. Даний пункт прописується в правому верхньому куті бланка тільки на першій сторінці (якщо станиць кілька).

Крім цього в документі прописується:

 • місце складання документа;
 • список посадових осіб (членів комісії), які задіяні в контролі над процедурою списання (з повним зазначенням прізвищ і посад і виділенням ПІБ голови комісії);
 • перелік товарно-матеріальних цінностей;
 • кількість товарів на списання;
 • підсумкова справжня вартість запасів на момент вилучення;
 • причина втрати матеріальної цінності даного товару.

Перераховані вище дані, в більшості випадків, оформляються у вигляді таблиці.

Що стосується мовних зворотів «ми, що нижче підписалися", "склали цей акт», їх варто уникнути, оскільки в діловодстві дані словосполучення не вживаються.

По завершенні оформлення акту всі члени комісії скріплюють документ своїм підписом. Причому, якщо створити комісію з однієї особи - списання матеріальних цінностей можна спростити. Для цього потрібно подбати про те, щоб всі функціональні обов'язки по зберіганню і використанню, документально належали одному співробітнику компанії. Доцільність прийняття такого рішення лежить на головного бухгалтера.

Для фактичного визнання вилучення запасів, після закінчення формування акту бухгалтер повинен оформити облік для виробництва.

Надходження матеріалів на підприємство має таку класифікацію:

 1. Від постачальників за плату.
 2. З власного виробництва (виготовлення матеріалу власними силами).
 3. Від засновників.
 4. При демонтажі обладнання.
 5. За бартерними операціями.
 6. Безоплатне отримання.

Виходячи з інформації, яка вказана в акті вилучення і балансової довідці, складаються нижченаведені проводки:

 • проводка Д94 К10- відображає бухгалтерську вартість запасів, які підлягають вилученню;
 • проводка Д20 К94 - показує величину грошової вартості погіршення або нестачі запасів (в межах розумного природного убутку);
 • проводка Д20 / 2 К73 - показує суму відшкодування нестачі на винну особу (в разі, коли кількість одиниць списаних запасів перевищує ліміт природного убутку);
 • проводка Д99 К10 - відображає знищення запасів в результаті стихійного лиха;
 • проводка Д99 К68 - відновлює ПДВ (податок на додану вартість), який був сплачений раніше;
 • проводки Д91 / 2 К10 і Д91 / 2 К68 - списання запасів за договором безоплатного користування.

Причому, перед тим, як бухгалтер оформить зазначену в останньому пункті проводку, потрібно скласти велику кількість документів.

А саме:

 • заяву на видачу матеріалів;
 • договір;
 • товарно-транспортну накладну.

Що буде, якщо не складати акт

Як згадувалося раніше, якщо цінності, які підлягають вилученню, списані зі складу на підставі закінчення терміну амортизації або внаслідок морального старіння, форму ТОРГ-16 можна не використовувати. У даній ситуації акт складається в довільній формі із зазначенням порядкового номера товару і дати оформлення документа.

Також в обов'язковому порядку прописується назва юридичної особи, ПІБ директора і назва відділу, з якого ці цінності списують.

Далі по порядку перерахувати:

 • найменування всіх одиниць списання;
 • їх серійні номери;
 • кількість;
 • вартість за одиницю продукції;
 • причину списання.

Останньою рядком стане бухгалтерська вартість складських запасів і підсумкова цифра, яка підлягає вилученню. Акт повинен бути завізований усіма учасниками складу комісії, підписаний директором організації і закріплений гербовою печаткою підприємства.

Однак, у багатьох організаціях терміни здійснення даного заходу можуть затягнутися. Тому у виняткових ситуаціях керівник може прийняти рішення про те, що такий документ не потрібно складати зовсім. Тоді рекомендується брати в приклад систематичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів (МПЗ) і по оформленню первісної документації на видачу ТМЦ в різні філії та відділи організації.

Для цього факт передачі всередині структури підприємства фіксується в забірної карті лімітів форми М-8 або за допомогою накладної форм Ф-11 і Ф-15.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що правильні, вчасно складені акти по списанню цінних запасів в істотній мірі полегшує діалог керівництва організації і співробітників податкової служби. Наслідки перевірок, звичайно ж, краще запобігти, адже представники податкових органів достатньо педантично розглядають дії, які пов'язані з витратами компанії.