Алієв І.І. Довідник з електротехніки та електроустаткування

  1. Алієв І.І. Довідник з електротехніки та електроустаткування
  2. Передмова

Алієв І

Алієв І.І. Довідник з електротехніки та електроустаткування

У довіднику наводяться основні поняття і закони електротехніки, рівняння і формули, що застосовуються для розрахунку ланцюгів постійного і змінного струму, основні і технічні дані про електротехнічні матеріалах, електричних апаратах, електричних машинах постійного і змінного струму загальнопромислового застосування, включаючи новітні серії машин, елементах систем електропостачання , автономних поновлюваних і невідновлюваних джерелах електроенергії, про силових електричних акумуляторах, силових напівпровідникових приладах і т.д.

Скачати книгу зміст

Передмова

Списки сучасного електрообладнання включають сотні тисяч найменувань і містяться у великій кількості спеціалізованих довідників, які далеко не завжди доступні. З іншого боку, в навчальній практиці, при роботі студентів над курсовими та дипломними проектами, виникає необхідність в отриманні відомостей про різний електрообладнанні, що містяться в численних джерелах. У найбільш складному становищі в цьому сенсі виявляються студенти заочної та вечірньої форм навчання вищих навчальних закладів, які не є столичними і традиційно відчувають нестачу в великої довідкової літератури. З такою ж проблемою нерідко стикаються також працівники, так чи інакше пов'язані з проектуванням, експлуатацією та ремонтом електрообладнання.

Автор ставив перед собою завдання зібрати і викласти відомості про основи електротехніки і про найбільш широко використовується вітчизняному електрообладнанні і приладах у відносно невеликій книзі, яка могла б певною мірою полегшити позначену проблему для широкого кола студентів та фахівців.

Перший розділ «Довідника», пропонованого увазі читача, присвячена викладу елементів основ електротехніки. Наведено основні визначення і закони електротехніки, основні співвідношення для розрахунку ланцюгів постійного і змінного струмів в усталених і перехідних режимах, а також основні розрахункові співвідношення для магнітних кіл.

В окрему главу виділені відомості про фізичних величинах і одиницях їх вимірювання в Міжнародній системі одиниць СІ, а також відомості про одиниці виміру, включаючи старі, що застосовуються на практиці в різних країнах.

У наступних розділах наведені відомості і технічні дані про діелектричних і провідникових матеріалах, що випускаються вітчизняною промисловістю, включаючи неізольовані і ізольовані проводи, кабелі, шини та відомості про їх допустимого струмового навантаження.

Чотири наступні глави присвячені трансформаторів, синхронних і асинхронних машин і машин постійного струму. Наведено технічні дані для машин загальнопромислового застосування вітчизняного виробництва. Найбільш повно представлені асинхронні двигуни, починаючи від серії А2 до новітніх, освоєних промисловістю в останні гбди, серій RA, 5А, 6А в діапазоні потужностей від 0,18 до 400 кВт, дані про яких складені на основі заводських каталогів.

Широкого класу електричних апаратів, що випускаються вітчизняною промисловістю, на напруги до 1000 В і понад 1000 В присвячені глави 9 і 10 .Елементи електропостачання та електричного освітлення предста-влені в главі 11. Наведено методи розрахунку і вибору проводів, коммутирующей і захисної апаратури, технічні дані про освітлювальних приладах і засобах обліку електроенергії.

Глава 12 містить відомості про поновлюваних і невідновлюваних джерелах електроенергії (вітроелектричних і геліоелектріческіх станці-ях мікроГЕС, пересувних дизельних і бензинових електростанціях і т.д.

У цьому ж розділі наведені дані вітчизняних свинцево-кислотних, нікель - залізних, нікель - кадмієвих акумуляторів широкого застосування.

У главах 13 - 15 наведені технічні дані деяких сучасних силових напівпровідникових приладів - діодів, транзисторів, тиристорів, що знаходять широке застосування в силовий перетворювальної техніки.

Глава 16 присвячена питанням електробезпеки. Наведено відомості про організаційні та технічні заходи щодо безпечного ведення робіт, про застосування захисних засобів, захисних заземлень і т.д.

У довіднику поряд з даними про новітній серійному електрообладнанні і приладах наведені дані і про застарілий діючому електрообладнанні. Автор керувався при цьому тим міркуванням, що кількість донині експлуатується електрообладнання становить в загальному його балансі значну частку. Так, на підприємствах Росії і СНД за різними даними використовується до 1 млн. Асинхронних двигунів серії А.