Закон Про акціонерні товариства. Стаття 35. Фонди і чисті активи товариства 2016-2019г. ЮрІнспекція

1. У суспільстві створюється резервний фонд у розмірі, передбаченому статутом товариства, але не менше 5 відсотків від його статутного капіталу.

Резервний фонд товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань до досягнення ним розміру, встановленого статутом товариства. Розмір щорічних відрахувань передбачається статутом товариства, але не може бути менше 5 відсотків від чистого прибутку до досягнення розміру, встановленого статутом товариства.

Резервний фонд товариства призначений для покриття його збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів.

Резервний фонд не може бути використаний для інших цілей.

2. Статутом товариства може бути передбачено формування з чистого прибутку спеціального фонду акціонування працівників товариства. Його кошти витрачаються виключно на придбання акцій товариства, що продаються акціонерами цього товариства, для подальшого розміщення його працівникам.

При оплатній реалізації працівникам товариства акцій, придбаних за рахунок коштів фонду акціонування працівників товариства, виручені кошти спрямовуються на формування зазначеного фонду.

3. Вартість чистих активів товариства визначається за даними бухгалтерського обліку в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, а у випадках, передбачених федеральним законом, Центральним банком Російської Федерації.)

(В ред. Федерального закону від 29.06.2015 N 210-ФЗ)

Для кредитної організації замість вартості чистих активів розраховується величина власних коштів (капіталу), що визначається в порядку, встановленому Національним банком України.

Товариство зобов'язане забезпечити будь-якій зацікавленій особі доступ до інформації про вартість його чистих активів, визначеної відповідно до цієї статті, в порядку, встановленому пунктом 2 статті 91 цього Закону.

4. Якщо після закінчення другого звітного року або кожного наступного звітного року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу, рада директорів (наглядова рада) суспільства при підготовці до річного загальним зборам акціонерів зобов'язаний включити до складу річного звіту товариства розділ про стан його чистих активів .

(П. 4 ст ред. Федерального закону від 29.06.2015 N 210-ФЗ)

5. Розділ про стан чистих активів товариства повинен містити:

1) показники, що характеризують динаміку зміни вартості чистих активів і статутного капіталу товариства за три останні завершені звітні роки або, якщо суспільство існує менше ніж три роки, за кожний завершений звітний рік;

(Пп. 1 ст ред. Федерального закону від 29.06.2015 N 210-ФЗ)

2) результати аналізу причин та факторів, які, на думку ради директорів (наглядової ради) товариства, привели до того, що вартість чистих активів товариства виявилася меншою від його статутного капіталу;

3) перелік заходів щодо приведення вартості чистих активів товариства у відповідність з величиною його статутного капіталу.

6. Якщо вартість чистих активів товариства залишиться менше його статутного капіталу після закінчення звітного року, наступного за другим звітним роком або кожним наступним звітним роком, після закінчення яких вартість чистих активів товариства виявилася меншою від його статутного капіталу, в тому числі в разі, передбаченому пунктом 7 цієї статті, товариство не пізніше ніж через шість місяців після закінчення відповідного звітного року зобов'язане прийняти одне з таких рішень:

(В ред. Федерального закону від 29.06.2015 N 210-ФЗ)

1) про зменшення статутного капіталу товариства до величини, що не перевищує вартості його чистих активів;

2) про ліквідацію товариства.

7. Якщо вартість чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу більш ніж на 25 відсотків після закінчення трьох, шести, дев'яти або дванадцяти місяців звітного року, наступного за другим звітним роком або кожним наступним звітним роком, після закінчення яких вартість чистих активів товариства виявилася менше його статутного капіталу, суспільство двічі з періодичністю один раз на місяць зобов'язана помістити в засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлений ие про зниження вартості чистих активів товариства.

(В ред. Федеральних законів від 27.12.2009 N 352-ФЗ, від 29.06.2015 N 210-ФЗ)

8. У повідомленні про зниження вартості чистих активів товариства вказуються:

1) повне та скорочене найменування товариства, відомості про місце знаходження товариства;

2) показники, що характеризують динаміку зміни вартості чистих активів і статутного капіталу товариства за три останні завершені звітні роки, або, якщо суспільство існує менше ніж три роки, за кожний завершений звітний рік;

(В ред. Федерального закону від 29.06.2015 N 210-ФЗ)

3) вартість чистих активів товариства після закінчення трьох, шести, дев'яти і дванадцяти місяців звітного року, наступного за другим звітним роком або кожним наступним звітним роком, після закінчення яких вартість чистих активів товариства виявилася меншою від його статутного капіталу;

(В ред. Федерального закону від 29.06.2015 N 210-ФЗ)

4) опис порядку і умов заяви кредиторами товариства вимог, передбачених пунктом 9 цієї статті, із зазначенням адреси (місця знаходження) постійно діючого виконавчого органу товариства, додаткових адрес, за якими можуть бути заявлені такі вимоги, а також способів зв'язку з суспільством (номера телефонів , факсів, адреси електронної пошти та інші відомості).

9. Кредитор суспільства, якщо його права вимоги виникли до опублікування повідомлення про зниження вартості чистих активів товариства, не пізніше 30 днів з дати останнього опублікування такого повідомлення має право вимагати від суспільства дострокового виконання відповідного зобов'язання, а при неможливості його дострокового виконання - припинення зобов'язання і відшкодування пов'язаних з цим збитків. Термін позовної давності для звернення до суду з даною вимогою становить шість місяців з дня останнього опублікування повідомлення про зниження вартості чистих активів товариства.

10. Суд має право відмовити в задоволенні вимоги, зазначеного в пункті 9 цієї статті, у разі, якщо суспільство доведе, що:

1) в результаті зниження вартості його чистих активів права кредиторів не порушуються;

2) забезпечення, надане для належного виконання відповідного зобов'язання, є достатнім.

11. Якщо після закінчення другого звітного року або кожного наступного звітного року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від величини мінімального статутного капіталу, зазначеної в статті 26 цього Закону, суспільство не пізніше ніж через шість місяців після закінчення звітного року зобов'язане прийняти рішення про свою ліквідацію.

(П. 11 введений Федеральним законом від 27.12.2009 N 352-ФЗ; в ред. Федерального закону від 29.06.2015 N 210-ФЗ)

12. Якщо протягом строків, встановлених пунктами 6, 7 і 11 цієї статті, суспільство не виконає обов'язків, передбачених зазначеними пунктами, кредитори вправі вимагати від суспільства дострокового виконання відповідних зобов'язань або при неможливості їх дострокового виконання припинення зобов'язань і відшкодування пов'язаних з цим збитків, а орган, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або інші державні органи або органи місцевого самоврядування, яким право на пред'явлення такого вимоги п редоставлено федеральним законом, має право пред'явити до суду вимога про ліквідацію товариства.

13. Правила, встановлені пунктами 4 - 12 цієї статті, не поширюються на кредитні організації, створені у формі акціонерних товариств. Порядок приведення у відповідність величини статутного капіталу кредитної організації і вартості її чистих активів (величини власних коштів (капіталу) встановлюється федеральним законом про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій.

 • Ігор Ларіхін

  Ігор Ларіхін

  Потрібна допомога по Закритим АТ. Більше року не отримую дивіденди. Кажуть немає прибутку (хоча торгують винно-горілчаними, статутний фонд 1 млн. Руб.). На фірмі два акціонера: по 50%. На збори не запрошують, але подають документи (наприклад рік. Баланс і т. Д. -І всюди голосую "ЗА", т. Е. Схвалене Методологічною радою з одноголосно на загальних зборах). Випадково дізнався, що переробили підприємство з одного ЗАТ в інше при цьому подавши протокол позачергових зборів на якому я "був і голосували одноголосно" (хоча я навіть і не знав про нього), в протоколі немає мого підпису, є директора і секретаря. Написав в податкову-говорять все по закону! Статут за який я голосував нібито "ЗА"-взагалі новий, але в податковій кажуть-ми не справили ніяких в ньому змін. Кажу їм подивіться, тут треба бути ідіотом, щоб не бачити різницю, вони говорять-нам це не треба. Як можна або змусити платити бабки або за Законом розійтися (взяти свої бабки або майно, а то вже набридли ці заморочки?

  • Відповідь юриста: Відповідно до пункту 3 статті 401 ЦК відсутність грошових коштів не звільняє боржника (суспільство) від відповідальності !!! !
   До зобов'язанням суспільства виплачувати оголошені дивіденди, як і до будь-якого зобов'язання, застосовуються вимоги статті 309 ГК РФ . Відповідно до неї зобов'язання повинні виконуватися належним чином, т. Е. Відповідно до умов самого договору та вимог закону, а також відповідно до звичаїв ділового обороту та іншими звичайно ставляться.
   Судова форма захисту права акціонерів на отримання дивідендів передбачає подачу в суд позову про примушення боржника (суспільства) виконати зобов'язання і про стягнення на користь кредитора (акціонера) відсотків за неправомірне утримання чужих грошових коштів.
   Відповідно до ст. 395 ГК за користування чужими коштами внаслідок їхнього неправомірного утримання або прострочення виконання грошового зобов'язання підлягають сплаті відсотки на суму цих коштів.
   У разі якщо в статуті товариства передбачена можливість виплати дивідендів не грошима, а іншим майном, і рішення про виплату дивідендів негрошовими засобами прийнято суспільством, акціонер не має права вимагати сплати відсотків за прострочення виконання зобов'язання відповідно до статтею 395 ЦК.
 • Артур Лєтов

  Артур Лєтов

  Заради якої ідеї ви б пішли працювати безкоштовно?

  • Безкоштовна діяльність не називається роботою, це або хобі або благодійність Заради ідеї, що інститут краще армії - на неоплачувану річну практику в якості безкоштовної робочої сили ... Причому не пішов би, а піду без Б за просто ...

 • Христина Пономарьова

  Христина Пономарьова

  ДУЖЕ СРОЧНО !!!! Зменшення статутного капіталу. Підкажіть ЗАТ необхідно зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Питання: 1. Чи потрібно в цьому випадки проводити емісію цінних паперів (в принципі кількість акцій адже не змінюється), якщо немає то що потрібно? 2. Якщо емісію все ж треба проводити, то що з початок реєструється зміна до Статуту Товариства або випуск акцій? PS панове дуже терміново потрібна інформація з цього питання, так що якщо хтось володіти інформацією чекаю відповідей, також можна писати і за адресами: Адреси електронної пошти: mmaxv78 @ mmaxv78 @ rambler.rummaxv78 @ yandex.ru або в QIP 402694790

  • Відповідь юриста: Зменшення статутного капіталу шляхом ізмененіяномінальной вартості акційВ відповідно до чинного законодавства статутний капітал акціонерного товариства може бути зменшений шляхом зміни номінальної вартості акцій (п. 1 ст. 29 Закону N 208-ФЗ) .Відповідно до п. 5.1.2 Стандартів емісії рішенням про розміщення акцій шляхом конвертації в акції тієї ж категорії, але меншої номінальної вартості є рішення зборів акціонерів про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зміни номінальної вартість Рахунки ти акцій.Акціонерное суспільство не має права зменшувати свій статутний капітал, якщо в результаті такого зменшення розмір стане менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного відповідно до Закону N 208-ФЗ.Сумма випуску цінних паперів акціонерного товариства в разі зменшення їм свого статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій об'єктом оподаткування податком на операції з цінними паперами не є (абз. 9 ст. 2 Закону N 2023-1) .Приклад Загальні збори акціонерів ВАТ прийняло рішення зменшити статутний капітал товариства на 20 000 000 руб. Статутний капітал зменшується шляхом конвертації акцій акціонерного товариства в акції меншої номінальної вартості. Сума, на яку ВАТ зменшує статутний капітал, виплачується акціонерам при конвертації. Виплати акціонерам зроблені через платіжного агента, вартість послуг якого становить 236 000 руб. (В т. Ч. ПДВ) .У бухгалтерському обліку акціонерного товариства господарські операції, пов'язані зі зменшенням статутного капіталу, відображаються наступними проводкамі.На дату реєстрації змін, внесених до установчих документів товариства: Д 80 - До 75 - 20 000 000 руб. - відображено зменшення статутного капіталу ОАО.На дату перерахування грошових коштів: Д 76 - До 51 - 20 236 000 руб. - перерахована платіжному агенту сума, що підлягає виплаті акціонерам при конвертації акцій, включаючи винагороду платіжного агента.На дату подання звіту платіжного агента: Д 75 - До 76 - 20 000 000 руб. - виплачені акціонерам суми, на які зменшено статутний капітал ВАТ; Д 91-2 - До 76 - 236 000 руб. - Відображено суму винагороди платіжного агента (в т. Ч. ПДВ). Статутний капітал акціонерного товариства також може бути зменшений відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо відповідно до річного бухгалтерського балансу вартість чистих активів товариства виявляється менше його статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до величини, що не перевищує вартості його чистих активів (п. 4 ст. 35 Закону N 208-ФЗ) .Стоимость чистих активів товариства оцінюється за даними бухгалтерського обліку в порядку, що встановлюється Мінфіном Росії і ФКЦБ Росії. Цей порядок визначено Наказом Мінфіну Росії N 10н, ФКЦБ Росії N 03-6 / пз від 29.01.2003.В обліку товариства зменшення статутного капіталу до величини чистих активів відображається наступним бухгалтерським проводкой.На дату реєстрації змін, внесених до установчих документів товариства: Д 80 - до 84 відображено зменшення статутного капіталу ВАТ до величини чистих активів відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Ксенія Макарова

  Ксенія Макарова

  Що було сташно, якщо подивитися через призму статистики людських смертей, холокост або радянська влада?

  • Все дуже просто. Зараз в Росії теж тоталітарний режим, тільки, якщо можна так сказати, з більш людським обличчям. Визнати голодомор, значить повністю змінити ідеологію суспільства. А це сучасним політикам ох як не вигідно ....

 • Валерій Бадаш

  Валерій Бадаш

  Увага!! Юридичні питання про договір і ціну договору !! - см. вн .. Дві сторони Замовник і ІсполнітельВ договорі вказано - ціна договору розрахована в кошторисі і містить прибуток Виконавця в результаті економії за статтями расходов.Смета містить такий рядок як ЄДИНИЙ СОЦ ПОДАТОК - насправді при укладенні договору Виконавець перебував на спрощеній системі оподаткування (т. е. про єдиний соціальний податок мови бути не могло апріорі) .Вопрос 1. чи має право Виконавець вважати своїм прибутком РІЗНИЦЮ в ПОДАТКИ (розрахованих в кошторисі і реально сплачених). ?? ? Питання 2 Чи має право Виконавець вважати своїм прибутком рядки: - резервний фонд.- непревіденние і невраховані расходи.ПРІ ЇХ ВІДСУТНІСТЬ ????

  • Відповідь юриста: Питання 1 - відповідь: НІ (т. К. Если Виконавець перебуває на спрощеній системе, то зазначилися в кошторісі рядок про од. Соц. Податок НЕ застосовується и різніця между реально сплачуються податки и передбачуваності до сплати при питань комерційної торгівлі (реально не існуючіх ) обставинні Ніяк прибутком буті НЕ может! Если ж Виконавець зараз працює на ОСН, то ВІН, відповідно, належно чином зобов'язаний доповідна всі передбачені даною системою оподаткування податки) .Вопрос 2 - відповідь: що за резервний фонд? Если зазначеним в пітанні резервний фонд Утворення спільно сторонами договору для его цілей, то Виконавець за умови даного договору ма ють право відносіті на собі різніцю в економії коштів, вітраченіх з такого фонду на витрати, метою якіх є его создания. В ІНШОМУ випадки відповідь з приводу резервного фонду буде немає, т. К. Відповідно до Закону про ТОВ під резервним фондом розуміється частина майна товариства, віділена в якості спеціального фінансового фонду, Який утворюється за рахунок части Власний коштів Шляхом систематично відрахувань від прибутку для покриття непередбаченіх Втрата и збитків. Залишки невикористаних коштів цього фонду переходять на Наступний рік. резервний фонд має строго цільове призначення. Резервні або стабілізаційні фонди існують для того, щоб в разі виникнення необхідності (фінансової кризи, тимчасової грошової проблеми суспільства) у суспільства були кошти для підтримки нормального свого розвитку і функціонування, оскільки припинення в діяльності товариства (або часткова "консервація" його роботи) згодом може вилитися у великі убиткі.Согласно Закону про АТ в суспільстві створюється резервний фонд у розмірі, передбаченому статутом товариства, але не менше 5 відсотків від його статутного капіталу. Резервний фонд суспільства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань до досягнення ним розміру, встановленого статутом товариства. Розмір щорічних відрахувань передбачається статутом товариства, але не може бути менше 5 відсотків від чистого прибутку до досягнення розміру, встановленого статутом товариства. Резервний фонд суспільства призначений для покриття його збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів. Резервний фонд не може бути використаний для інших целей.Непредвіденние і невраховані витрати і резервний фонд - це одне і теж! При відсутності обох рядків (статей витрат) Виконавець не має права відносити на себе прибуток у вигляді різниці в економії коштів, витрачених на цілі зазначених рядків ( статей витрат) .Від себе можу також додати те, що даний договір, щодо запитуваного, складений не коректно і є оспорімой угодою з цілого ряду підстав.
 • Карина Козлова

  Карина Козлова

  Хочу відкрити ІП ..... ЯК відкрити ІП (або краще ТОВ), що вигідніше і простіше? (Працівників буде 2чел. І Я). Покроково плиз: КУДИ йти, ЯК реєструвати, ЯК податки платити? Швидше за все доведеться брати кредит в банку .... (ДЕ краще і ЯК?) Скільки часу займає сама реєстрація і як виглядає .... типу друк, документ, скоринка або т.п. ?? Вобщем хто що порадить ????

  • Відповідь юриста:

   Сама щойно відкрила ІП за 5 днів. Чи не складно, всі документи готуєш будинку, скачувати і заповнюєш заяву, завіряє його У НОТАРІУСА, прошиваються, потім платиш квитанцію на 400 руб в ощадбанк, здаєш документи в податкову, бувають неслабкі черзі, треба приходити хвилин за 20 до початку її роботи (якщо в Москві) і відразу здаєш заяву на податки (заздалегідь виріши 6 або 15%), через 5 днів документи готові. Питання дуже великий, у двох словах не відповіси.
   Про кредити не знаю. Мені друк не потрібна (ІП можна без печатки). А взагалі, є фірми, які за кілька тисяч все зроблять за тебе, від тебе потрібна тільки довіреність.
   Потім ще потрібен касовий апарат, договір на його обслуговування, реєстрація його в податковій в кілька етапів, на один з них потрібно тягнути механіка по касі, з ким укладали договір.

 • В'ячеслав Луферов

  В'ячеслав Луферов

  Перерахуйте переваги і недоліки акціонерного товариства

  • Відповідь юриста:

   ПЕРЕВАГИ: Акціонерне товариство має підвищену в порівнянні з іншими організаційно-правовими формами юридичних осіб здатністю до залучення додаткових фінансових ресурсів (за рахунок можливості проведення додаткової емісії акцій). Російське законодавство розглядає акціонерне товариство як "більш надійну" організаційно-правову форму юридичної особи (наприклад, інвестиційні фонди можуть існувати тільки у формі акціонерного товариства).
   НЕДОЛІКИ: Для випуску та обігу акцій необхідно виконувати встановлені законодавством дії і процедури - випуск акцій і їх розміщення проводяться за встановленими правилами. АТ зобов'язані звітувати до державних органів. Тобто при створенні і діяльності АТ виникає додаткова потреба у складанні і подачі додаткових форм обліку та звітності. В даний час ГК (ч. 3 ст. 155) встановлює для діяльності АТ наступні умови: якщо вартість чистих активів АТ стає менше мінімального розміру його статутного фонду, таке товариство підлягає ліквідації.

 • Марія Алексєєва

  Марія Алексєєва

  Хочу створити юридичну фірму. Из чего почату?

  • з освіти

 • Федір Неуймін

  Федір Неуймін

  за рахунок яких статей балансу формується резервний капітал? і до яких статей він може розподілятися?

  • Відповідь юриста:

   Резервний капітал - розмір майна підприємства, який призначений для розміщення в ньому нерозподілених прибутків, для покриття збитків, погашення облігацій і викупу акцій підприємства. Резервний капітал формується у розмірі не менше 5% від статутного капіталу. На відміну від акціонерних товариств (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і унітарні підприємства можуть не формувати резервний капітал, але можуть це зробити відповідно до установчих документів або облікової політики. У ст. 30 Федерального закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.1998 р № 14-ФЗ йдеться, що суспільство може створювати резервний фонд і інші фонди в порядку і розмірах, передбачених статутом товариства. Розмір резервного капіталу визначається статутом організації в певних межах: для акціонерних товариств ця межа має бути не менше 15% статутного капіталу ( «Про акціонерні товариства» від 26.12.1995 р № 208-ФЗ), а розмір щорічних відрахувань не менше 5% річної чистого прибутку. Резервний капітал використовується для покриття непередбачених втрат і збитків, а також для виплати дивідендів акціонерам, власникам привілейованих акцій при недостатності для цих цілей прибутку. Крім того, кошти резервного капіталу можуть бути використані для погашення облігацій організацій і викупу її власних акцій у разі відсутності інших засобів. Резервний капітал не може бути використаний для інших цілей. Резервний капітал призначений для покриття загальних збитків при відсутності інших можливостей їх покриття і формується за рахунок резервів, утворених відповідно до чинного законодавства, і за рахунок резервів, утворених відповідно до установчих документів. Вище було сказано, що резервний капітал використовується на покриття збитків, отриманих підприємством. Для більшості з них порядок використання резервного капіталу законодавчо не встановлено. Однак для акціонерних товариств він визначений ст. 35 Федерального закону «Про акціонерні товариства», де йдеться про те, що резервний фонд товариства призначений для покриття його збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів.

 • Яна Лебедєва

  Яна Лебедєва

  За 2011 р є нерозподілений прибуток близько 500 тис. Чи можна її виплатити як дивіденди зараз? Або є ліміт?

  • Відповідь юриста: Джерелом виплати дивідендів для товариства з обмеженою відповідальністю також є чистий прибуток організації, рішення про її розподілі приймається учасниками товариства і ніяких заборон на розподіл прибутку минулих років законодавство не містить. Недотримання учасниками товариства передбаченого законом (статутом) періоду розподілу прибутку не позбавляє їх права на розподіл прибутку в інший термін, так як це право надано їм ст. ст. 8 і 28 Закону про товариства з обмеженою відповідальністю.
   Зовсім недавно в Листі від 20.03.2012 N 03-03-06 / 1/133 Мінфін Росії прийшов до наступного висновку: нарахування і виплата дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років можливі. Але тільки за умови, що кошти, за рахунок яких планується виплата дивідендів, не направлялися на формування спеціальних фондів (резервного фонду, фонду акціонування).
   Якщо чистий прибуток раніше була спрямована на формування спеціальних фондів, то виплачуються з неї суми, на думку фінансистів, не можуть бути визнані дивідендами і є іншими виплатами на користь учасників. Тому при оподаткуванні таких доходів знижені ставки не застосовуються.
   Обмеження наступне:
   Законодавство РФ забороняє суспільству розподіляти прибуток і виплачувати дивіденди, якщо вартість його чистих активів менше статутного капіталу або стане менше в результаті такої виплати. Дане правило встановлено як у відношенні ТОВ, так і по відношенню до АТ (ст. 29 Федерального закону від 08.02.1998 N 14-ФЗ, п. 1 ст. 43 Федерального закону від 26.12.1995 N 208-ФЗ).

Взяти свої бабки або майно, а то вже набридли ці заморочки?
1. Чи потрібно в цьому випадки проводити емісію цінних паперів (в принципі кількість акцій адже не змінюється), якщо немає то що потрібно?
2. Якщо емісію все ж треба проводити, то що з початок реєструється зміна до Статуту Товариства або випуск акцій?
ПРІ ЇХ ВІДСУТНІСТЬ ?
Вопрос 2 - відповідь: що за резервний фонд?
ЯК відкрити ІП (або краще ТОВ), що вигідніше і простіше?
Покроково плиз: КУДИ йти, ЯК реєструвати, ЯК податки платити?
ДЕ краще і ЯК?
Вобщем хто що порадить ?
Из чего почату?