Захист прав медичних працівників: готуємося до самооборони?

Стаття по-русски

Права медичних працівників можна вмістити в окремий перелік, обов'язки - у всеосяжну клятву Гіппократа: «згоріти самому», висвітлюючи дорогу життя пацієнтів, але одночасно і темні закутки державної недбалості щодо галузі. По крайней мере, так виглядає «святий обов'язок» в нинішніх реаліях, дотримання якої на тлі численних порушень прав лікарів не рятує «від суми і тюрми». Чи не доведеться їм поєднувати роботу в операційній і в суді?

ВЗ Медичні працівники постійно скаржаться на свою незахищеність. Це означає, що механізми такого захисту не прописані у вітчизняному законодавстві, що вони не утворюють цілісної системи або не працюють через ігнорування владою дотримання діючих норм?

- Законодавство України (зокрема ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я») передбачає ряд професійних прав і пільг медичних працівників, але, на жаль, на практиці виникає чимало проблем з їх реалізацією. Серед основних причин - недостатнє фінансування та відсутність ефективних законодавчих механізмів. Однак навіть при такій ситуації не все безнадійно. Головне - знати свої права і не сидіти склавши руки в випадках, якщо їх порушують і якщо їх можна захистити.

До речі, моя особиста зацікавленість тим, що зараз називають «медичним правом», виникла на початку 2000-х, коли до мене, тоді ще зовсім молодому адвокатові, звернувся один лікар, якого безпідставно намагалися звинуватити в недбалості.

На тлі відповідальності, яка покладається на кожного медика, і високих вимог до медичних працівників надзвичайно важлива їх соціально-економічна та юридична захищеність.

ВЗ Які права і гарантії лікарів порушують сьогодні найбільше?

- На жаль, доводиться констатувати системні порушення трудових і соціальних прав медичних працівників. Перш за все мова йде про порушення права на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується. Яскравим прикладом є «зрівнялівка» в оплаті праці медиків, розмір якої не дозволяє забезпечити достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, не відповідає складності виконуваної роботи і не корелює з професійними якостями медичних працівників. До недавнього часу красномовним прикладом порушень була і необхідність обов'язкового відпрацювання випускниками медичних вузів, які навчалися за державним замовленням, але законодавець і Уряд вжили заходів щодо виправлення ситуації. Однак деякі проблемні питання в цьому напрямку досі залишаються.

Серйозним порушенням є відсутність гарантій фізичної безпеки медичних працівників Серйозним порушенням є відсутність гарантій фізичної безпеки медичних працівників. І таких прикладів можна навести безліч. Відносно професійних прав, найчастіше порушується право на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики. Це відбувається різними способами: починаючи з відсутності в установах охорони здоров'я необхідного обладнання та лікарських засобів і до визначення в медико-технологічних документах тих діагностичних і лікувальних заходів або препаратів, ефективність яких не доведена, які можуть виявитися неоптимальними в певній клінічній ситуації для лікування пацієнта і тому подібне. Іноді заходи, спрямовані на поліпшення ситуації, одночасно таять в собі і можливості, і ризики (це стосується, скажімо, Наказу МОЗ України від 29.12.2016 р №1422 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня 2012 року №751 », який дозволяє використання іноземних клінічних настанов без проходження процедури їх адаптації).

Частим порушенням є поширення недостовірної інформації, що принижує честь і гідність медичних працівників, особливо вразливих в епоху інтернету та соціальних мереж. Бувають випадки, коли лікарям таки вдається захистити свої права шляхом звернення до суду. Наприклад, якщо за рішенням судів на користь лікаря з пацієнтів або їх законних представників стягнуто відшкодування моральної шкоди, заподіяної поширенням неправдивої інформації, яка принижує честь і гідність медика.

ВЗ А як боротися, якщо захищатися нічим?

- Відповідь на це питання не буде оригінальним - необхідно міняти вітчизняне законодавство з передбаченим ефективним механізмом реалізації захисту прав і пацієнтів, і медичних працівників. Потребують вдосконалення і практика його застосування. Над цим потрібно працювати не тільки суддям або адвокатам. Медики також повинні вчитися відстоювати свої права - звичайно, звертаючись, при необхідності, за правовою допомогою. Взагалі, вміле використання юридичних засобів не тільки дозволяє захистити права, якщо вони порушені, а й часто допомагає запобігти цьому.

Наприклад, такими засобами є підвищення рівня ведення обов'язкової медичної документації, кадрового діловодства, навчання медичних працівників установи охорони здоров'я етичних і правових питань, відстеження змін в чинне законодавство, що стосується медичної діяльності тощо.

ВЗ Як виглядає система захисту лікарів в розвинених країнах світу?

- Зазвичай там відповідальність медичного працівника ще більше, однак вона поєднується з високим рівнем його захищеності. У розвинених країнах основна увага зосереджують нема на дотримання трудових і соціальних прав (з цим ситуація, зрозуміло, набагато краще, ніж в Україні), а на захищеності в разі медичної помилки або кримінального правопорушення, пов'язаного з професійною діяльністю медика.

Перш за все зазначу, що в багатьох країнах обов'язковим є страхування професійної відповідальності медичного працівника. Сподіваюся, що з часом ми також прийдемо до цього, але попередньо повинні бути створені необхідні передумови.

За кордоном, особливо в розвинених державах, велику роль відіграє лікарське самоврядування. Там, де членство в самоврядних лікарських асоціаціях обов'язково, вони наділені правом вирішувати питання щодо допуску до професії, дисциплінарними повноваженнями щодо медика, аж до позбавлення його права на медичну практику (звичайно, при наявності для цього вагомих підстав). У той же час такі асоціації піклуються про юридичну підтримку лікаря (у випадках, якщо пред'явлено цивільний позов або відкрито кримінальне провадження, це дуже важливо). До речі, «медичні» справи у всьому світі визнані однією з найскладніших категорій справ. Хоча ситуація із засобами доказування, зокрема, з судово-медичною експертизою, у багатьох зарубіжних країнах набагато краще, ніж у нас. Особливо складно доводити причинно-наслідковий зв'язок між протиправною дією і наслідками (збитком), а також вину медичного працівника.

У деяких країнах відшкодування збитків в певному розмірі відбувається незалежно від наявності чи відсутності вини медика, існують так звані організації охорони суди (наприклад, в Швеції та Нової Зеландії), рішення яких може бути оскаржене в «звичайному» суді.

У США певні «медичні» справи розглядає суд присяжних. Часто в країнах, громадяни яких мають звичку звертатися до суду, тільки-но вирішать, що їх права порушені, лікарі проводять в судах ... роки своєї професійної діяльності. Вважаю, що українським лікарям це не загрожує, але увагу до діяльності медиків, очевидно, буде ще більш пильним.

ВЗ Принаймні, вони вважають, що корінні зміни, очікувані в галузі, подольют масла в цей вогонь.

- Будь-які зміни - це завжди нові виклики, особливо на початковому етапі. А то, наскільки вони вирішать проблеми або додадуть нових в плані захищеності прав медичних працівників, залежить від їх «дизайну» і змісту.

Зараз, судячи з наявної інформації та проектів законів, інших нормативно-правових актів, виникає ряд питань. Наприклад, чи зможе лікар первинної ланки - фізична особа-підприємець - отримувати гідну прибуток після сплати податків, орендної плати, придбання медичних виробів та медичної техніки для надання первинної медичної допомоги та оплати праці молодшого спеціаліста з медичною освітою (медсестри)? І таких питань багато. Їх необхідно акумулювати і через лікарські асоціації, профспілки та інші організації, а також доводити до відома Міністерства охорони здоров'я. За тими позиціями, які створюють «точки напруженості», слід формувати консолідовану позицію медичної спільноти.

ВЗ Тобто створювати загони «самооборони» і не сподіватися, що хтось візьме під надійне крило?

- З одного боку, повинна вирости роль професійних лікарських асоціацій і профспілок - З одного боку, повинна вирости роль професійних лікарських асоціацій і профспілок. Ці громадські об'єднання повинні встановити ще більш тісний контакт з юридичною спільнотою та співпрацювати в напрямку захисту медиків, що, до речі, вже відбувається. Останнім прикладом є воркшоп «Захист прав медичних працівників: практичні рекомендації та стратегічні пропозиції», який нещодавно відбувся за спільної організації Комітету з медичного і фармацевтичного права Асоціації адвокатів України, Українського медичного клубу, Асоціації стоматологів України, професійного Союзу захисту прав медичних працівників та Консалтингової компанії « Юркрафт Медицина ».

З іншого - самі медичні працівники теж повинні подбати про отримання необхідного мінімуму юридичних знань. Хоча б про такому обсязі, який дає уявлення про законодавство, що регулює діяльність медиків, і допомагає відчувати «вузькі місця» (такі часто спостерігаються при інформуванні пацієнта, виборі методів медичного втручання, надання згоди або відмови від необхідного пацієнту медичного втручання і т. Д. ). А ще необхідний мінімум правових знань дозволить лікарю вчасно визначитися з необхідністю звернутися до фахівця в галузі права за юридичною допомогою. До речі, я викладаю медичне право і інші дисципліни медико-правового напрямку в юридичних вузах з 2004 року, і останнім часом помітила цікавий тренд: зараз все більше медиків отримують другу вищу освіту - юридичну. Як юристи вони зазвичай не практикують, проте використовують отримані знання і навички для того, щоб себе вберегти.

ВЗ Можливо, потрібні зміни в навчальних програмах підготовки лікарів, щоб вони опановували такими знаннями?

- Наскільки мені відомо, сьогодні студенти-медики вивчають «Основи права» і так зване «Медичне правознавство» (кажу «так зване», тому що з юридичної точки зору цей термін не зовсім коректний). Це добре, хоча молоді люди не завжди в повній мірі усвідомлюють важливість даних предметів для подальшої діяльності, мовляв, це ж не клінічна дисципліна. Однак, на мій погляд, існуючі програми потрібно переглянути в бік збільшення практичного компонента. Їх розробники і викладачі повинні відійти від надмірної зосередженості на теоретичних речах на кшталт «предмет і метод» і давати більше знань практичного спрямування.

Це, до речі, в рази збільшить зацікавленість студентів, а значить, і користь від вивчення таких дисциплін. Для цього бажано, щоб викладач сам мав не тільки науково-педагогічний бекграунд, а й був юристом-практиком з досвідом надання правової допомоги суб'єктам медичного права, розумів специфіку медичної діяльності і знав відповідну правову проблематику.

Зрозуміло, це не завжди можливо, але плеяда таких викладачів поступово формується. Не менш важливо і післядипломна медична освіта, в якому медико-правова складова набуває ще більшого значення. У нашому мінливому світі, де постійно з'являються нові технології, застосування яких намагається врегулювати право, увагу до юридичних та етичних питань буде невпинно зростати.

Розмовляла Світлана Тернова Я, «ВЗ»

Дієвим механізмом професійної та соціального захисту медичних працівників є лікарське самоврядування. Це добре розуміють у світі, і в більшості країн забезпечують діяльність самоврядних організацій на вищому рівні. Наприклад, в США, Канаді, Швейцарії, Норвегії, Іспанії, Туреччини, Болгарії, Румунії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чорногорії вона регламентується спеціальними законами, а в Польщі - Конституцією країни. У Фінляндії лікарська самоврядна асоціація виконує функцію медичної профспілки, тобто займається питаннями захисту прав лікарів на гідні оплату праці, умови роботи тощо. Але цим не обмежується - за допомогою співпраці з різними міністерствами (охорони здоров'я, освіти, фінансів, соціальної політики) асоціація бере безпосередню участь у формуванні державної політики в галузі охорони здоров'я.

В Україні лікарських асоціацій такого впливу не мають, як і нормативно-правового документа, який визначав би їх місце і статус. Нині в нашій країні багато говорять про зростання ролі громадських організацій, проте останні (на відміну від самокерованої професійної організації) не можуть мати певних адміністративних повноважень, закріплених на законодавчому рівні. Також їм не під силу забезпечити персональну юридичну та фінансову відповідальність кожного лікаря перед своєю організацією, як і власну відповідальність за результати діяльності своїх членів перед пацієнтами і державою. Професійна самоврядна організація здатна виконати ці завдання.

Якби згадані питання були врегульовані в Україні, мабуть, нам вдалося б уникнути багатьох непорозумінь з реформуванням галузі. На жаль, всі спроби змінити систему або порушували права медичних працівників, або просто ігнорували їхні інтереси. Захистити їх практично нікому, зате критиків, які в запалі лобіювання своїх ініціатив сіють недовіру і навіть ненависть до лікарів, хоч відбавляй. Мовляв, лікарі не бажають реформувати систему, вони зайняті тільки «внутрішніми» проблемами. Але навіть Закон України від 22.03.2012 р №4572-V «Про громадські об'єднання» (яким визначається діяльність професійних медичних асоціацій) обмежує їх вплив на вирішення глобальних для галузі питань, орієнтуючи саме на «внутрішні» проблеми і аж ніяк не на організацію і розвиток галузі. Лікарські асоціації і зараз готові стати експертами влади в цих питаннях, тільки ніхто до них не прислухається! Медична спільнота України лише спостерігає за калейдоскопом зміни міністрів і ініційованих ними «напрямків реформування», і не має ніякого впливу на державну політику охорони здоров'я.

Навіть спроби асоціацій втрутитися у вирішення кадрових питань наштовхуються на жорсткий опір управлінців всіх рівнів, які звикли «карати й милувати» лікарів на свій розсуд. Та й реальної участі асоціацій в акредитації, ліцензування не спостерігається - все залежить від того, дозволять їхнім представникам увійти до складу атестаційних комісій на місцях чи ні. Тільки за власною ініціативою громадські організації намагаються брати участь у вирішенні експертних питань, розробки клінічних настанов і протоколів, які раптом виявилися непотрібними настільки, що їх збираються виключити з Основ законодавства України про охорону здоров'я. В якій ще країні користуються неадаптованими протоколами інших держав? І погодили такий крок з тими, хто повинен виконувати подібне вказівку?

Чому нам так необхідно лікарське самоврядування? Тому що воно забезпечує юридичний і соціальний захист лікарів, охороняє їх від ризиків професійної діяльності. У нинішніх умовах це дуже важливо, адже введення обов'язкового медичного страхування і механізмів управління якістю медичної допомоги в Україні найближчим часом чекати не варто (це питання скоріше «заговорять», ніж вирішать). Зрозуміло, що лікарське самоврядування може стати як партнером, так і жорстким опонентом реформ в області (можливо, тому і затягується процес його впровадження в Україні). До того ж воно буде зацікавлене в поширенні об'єктивної інформації про діяльність медичних працівників та функціонуванні сфери. Для просування позитивних змін це дуже важливо, а ось приховувати щось стане незручно. Голос професійних організацій повинен звучати і в рішенні кадрових призначень керівників галузі будь-якого рівня.

Переконана, що таким чином можна зменшити рівень бюрократії та корупції в системі охорони здоров'я. В даний час в ВР України зареєстровано два законопроекти «Про лікарське самоврядування», однак спрогнозувати їх подальшу долю практично неможливо. До того ж в них закладені абсолютно протилежні принципи устрою і управління: унітарний (коли кожен лікар окремо входить в самоврядну організацію, а її керівні органи формуються за пропорційним принципом) і федеративний (медична асоціація складається з трьох палат: лікарів-фахівців, лікарів-стоматологів і лікарів первинної ланки, а формування керівних органів відбувається за квотним принципом). Наша асоціація наполягає на другому варіанті, оскільки унітарність означає відсутність противаг і можливість корупції.

Ще одна проблема - різнорідність лікарської спільноти в Україні, його незрілість, а потім і неготовність зібратися в один бойовий кулак для відстоювання спільних інтересів. А часто виникають і конфлікти інтересів. Згадайте, як багато вузьких фахівців свого часу не прийняли підвищення ролі первинної ланки. Якщо кожен буде «стояти за своє», навряд чи доживемо до хоч якогось (не кажу вже світлого) майбутнього галузі. А нам нав'язують саме такий варіант - виживати поодинці. Останній приклад. Зараз лікарів первинки все активніше «виштовхують» у приватну практику. Виглядає привабливо (особливо якщо вірити обіцянкам), а якщо почати цим займатися - ілюзії швидко зникають. В Асоціації вважають: щоб створити належні умови для діяльності ФОП на засадах загальної практики - сімейної медицини, лікаря потрібно понад 100 тис. Грн. Тому в регіонах - тиша. Хтось вичікує, куди подують завтрашні вітри змін, хтось натягнув вітрила і шукає щастя за чужими морями. Тільки за умови, що медична спільнота усвідомлює свою відповідальність перед пацієнтами і зрозуміє необхідність об'єднання в процесі захисту своїх прав, ми досягнемо позитивних зрушень.

Правовий захист лікарів в сфері професійної медичної діяльності сьогодні надзвичайно актуальна, і з часом затребуваність в ній буде тільки зростати, особливо в умовах реформування галузі. До того ж ця проблема не так проста, як здається на перший погляд, оскільки обумовлена ​​комплексом різних факторів, як об'єктивних, так і суб'єктивних.

Перш за все професія лікаря пов'язана з медичним втручанням, особливістю реакцій людського організму, різними проявами перебігу хвороб, проблемою правильної та своєчасної діагностики, лікарськими засобами та медичним обладнанням тощо. Об'єктивно: лікар не всі і не завжди може передбачити і зробити. Несприятливий результат надання медичної допомоги сам по собі містить великий ризик виникнення конфлікту з пацієнтом, що породжує відповідні скарги і позови з боку останнього.

Вся складність полягає в тому, що визначити співвідношення лікарських помилок, порушень і нещасних випадків надзвичайно складно, оскільки відсутні єдині і чіткі критерії кожної з цих категорій. При з'ясуванні наявності вини медичного працівника в цьому випадку, як правило, залучають судово-медичних експертів, які встановлюють, наскільки порядок і характер проведеного лікування відповідали прийнятим нормам.

Завжди є і будуть як обгрунтовані, так і необгрунтовані претензії до лікарів, тому вони повинні мати можливість захистити себе. До того ж через високу ціну помилки лікарів громадськість і ЗМІ завжди будуть проявляти пильну увагу до якості надання медичної допомоги та відповідальності медичного персоналу. В основному вони згадують про недоліки лікарської практики, порушеннях прав пацієнтів, і дуже рідко - про права та соціально-економічний захист самих медиків, умовах праці, в яких вони нині мають дотримуватися «клятву Гіппократа». Такий негативізм певною мірою також сприяє появі передчасних і упереджених звинувачень на адресу лікарів (з урахуванням сформованих стереотипів). А звернення пацієнтів на гарячі лінії сьогодні стало майже звичайною справою.

З іншого боку, і конфліктні ситуації теж бувають різними. Адже дуже часто скарги виникають, як то кажуть, на рівному місці, в основному через етичних аспектів діяльності медиків. Наприклад, працівник приділив недостатньо уваги хворому, не пояснив йому суть призначень або навіть «скоса» на нього подивився. Тому правильна поведінка в спілкуванні з пацієнтами - найперший спосіб уникнути конфліктів або хоча б звести їх до мінімуму.

До всього, з юридичної точки зору, пацієнт і лікар за своїм правовим статусом знаходяться в нерівних умовах. По суті, це односторонній рух, в якому у медика зазвичай тільки обов'язки по відношенню до хворого, а у останнього - тільки права. Тим більше, що Конституція України гарантує громадянам право на безкоштовну медичну допомогу, а забезпечити його реалізацію медичні працівники не можуть.

Крім того, Цивільним кодексом України встановлена ​​презумпція винності заподіювача шкоди. Тобто саме установа охорони здоров'я і лікар повинні доводити, що в заподіянні шкоди пацієнтові немає їх провини, що стандарти в сфері охорони здоров'я не були порушені або ж шкоду настав в результаті нещасного випадку або поведінки самого пацієнта (недотримання ним режиму, рекомендацій і т. П. ).

Залежно від виду і ступеня протиправності поведінки за порушення професійних обов'язків медичні працівники можуть нести як кримінальну, так і дисциплінарну, матеріальну відповідальність, а саме медичний заклад - цивільно-правову (майнову).

Дуже часто в разі заподіяння шкоди хворому керівник установи відразу оголошує догану «винуватому» лікаря за неналежне виконання функціональних обов'язків. При певних умовах це може свідчити про те, що заклад охорони здоров'я визнало факт порушення стандартів як основа для подальшої цивільно-правової (майнової) відповідальності. Тому формальне залучення працівника до дисциплінарної відповідальності (бо так сказали «зверху» або натиснула громадськість) без наявності для цього достатніх підстав може мати негативні наслідки для самого закладу.

Дещо інша ситуація в разі залучення працівника до кримінальної відповідальності. На органи слідства покладається обов'язок довести провину медичного працівника, порушення медичних стандартів та причинно-наслідковий зв'язок між діями лікаря і настанням негативних наслідків. Очевидно, що ключову роль в таких доказах грають висновки експертів (КЕК, судово-медичної експертизи), адже ні пацієнт, ні адвокат, ні слідчий, ні прокурор не розуміються на тонкощах медицини.

Значною мірою проблема правового захисту залежить від того, наскільки чітко (на нормативному рівні) встановлено стандарти надання медичної допомоги, в тому числі визначена конкретна лінія поведінки при всіх можливих станах хворого і обставин. Наприклад, ліцензійні умови з медичної практики передбачають обов'язковість дотримання уніфікованих клінічних протоколів, але в Україні такі для більшості захворювань відсутні.

З цього приводу варто звернути увагу на останні зміни до Наказу МОЗ України від 28.09.2012 р №751, які передбачають заміну локального протоколу «новим клінічним протоколом» як клінічної установкою, яка обирається Міністерством шляхом затвердження тексту клінічного протоколу або посилання на відповідне джерело його розміщення або публікації (в тому числі англійською мовою). З одного боку, добре, що надається велика свобода у виборі стандартів: ось вам кілька посилань на міжнародні джерела, вибирайте і користуйтеся. Проте всі розуміють, що такі вольності можуть породити і більше проблем - обернутися непорозуміннями в стосунках з пацієнтами та контролюючими органами, а отже, зростанням кількості позовів до суду на лікарів. Тому їх побоювання в зв'язку з цим можна зрозуміти.

Також важливу роль відіграє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я, від якого безпосередньо залежить своєчасність і правильність постановки діагнозу, а потім і ефективність лікування. Лікар не може вплинути на ці аспекти, особливо в нинішніх умовах (через брак державного фінансування). У той же час відсутність діагностичної та іншої медичної апаратури безпосередньо впливає на якість його роботи. У цій ситуації і лікар, і пацієнт є заручниками.

З виною лікаря як обов'язковою підставою для відповідальності тісно пов'язана проблема лікарської (медичної) помилки, а тому і її правова оцінка. Єдиного трактування лікарської помилки немає ні серед медичних працівників, ні серед юристів. З огляду на відсутність чіткого визначення такого терміна в законодавстві, посилання на медичну помилку як на обставину, що виключає відповідальність, передчасні. На практиці слід чітко зосередитися на аналізі і встановленні конкретної форми вини лікаря як щодо рішення, так і його наслідків, а також на причинно-наслідкового зв'язку між діями лікаря і наслідками шкоди.

З іншого боку, позбавити лікаря права на помилку і залучити його до відповідальності кожного разу, коли він не зміг встановити правильний діагноз, значить зупинити розвиток медичної науки і практики. Адже дуже часто саме професійна ініціатива в складних і нетипових ситуаціях дозволяє досягти належного ефекту лікування.

Тому вирішити дану проблему допоможе страхування цивільної відповідальності в сфері професійної медичної діяльності. Але для цього повинні бути готові як самі страхові компанії, так і установи охорони здоров'я (з точки зору наявності коштів на ці витрати).

Важливе питання - хто саме повинен захищати лікаря? Логічно, щоб цим займалися юридичні служби медичних установ. Але вони у нас досить слабка ланка, яке формується за залишковим принципом (по крайней мере, в державних і комунальних лікарнях). «Спокусити» висококваліфікованого юриста мізерною зарплатою практично неможливо, тому в кращому випадку там працюють сумісники. Тому лікарі зазвичай звертаються за допомогою до адвокатів або в галузева профспілка, яка не тільки проводить відповідну роботу в напрямку захисту трудових прав медичних працівників, а й виступає адвокатом в їх відносинах з пацієнтами.

У міру зростання правосвідомості населення нашої країни відчутно збільшується кількість звернень пацієнтів до судів і правоохоронних органів з приводу заподіяння шкоди неналежним лікуванням. При таких умовах медичні працівники повинні бути обізнані про відповідальність в сфері виконання своїх професійних обов'язків. По-перше, підвищення правової грамотності медичного персоналу буде дисциплінувати його, а по-друге, це посилить захист від необгрунтованих звинувачень не тільки з боку пацієнтів і правоохоронних органів, а й з боку роботодавця. Власне, з цього і починається правовий захист медика.

Если ви нашли помилки, віділіть фрагмент тексту та натісніть Ctrl + Enter.

Чи не доведеться їм поєднувати роботу в операційній і в суді?
Це означає, що механізми такого захисту не прописані у вітчизняному законодавстві, що вони не утворюють цілісної системи або не працюють через ігнорування владою дотримання діючих норм?
ВЗ Які права і гарантії лікарів порушують сьогодні найбільше?
ВЗ А як боротися, якщо захищатися нічим?
ВЗ Як виглядає система захисту лікарів в розвинених країнах світу?
ВЗ Тобто створювати загони «самооборони» і не сподіватися, що хтось візьме під надійне крило?
ВЗ Можливо, потрібні зміни в навчальних програмах підготовки лікарів, щоб вони опановували такими знаннями?
В якій ще країні користуються неадаптованими протоколами інших держав?
І погодили такий крок з тими, хто повинен виконувати подібне вказівку?