Повідомлення про проведення торгів

Дата: 13.12.2017

Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів» (109240, г. Москва, ул. Висоцького, д. 4, адреса електронної пошти: [email protected] ) (Далі - Організатор торгів), що є на підставі рішення Арбітражного суду м Москви від 28 жовтня 2015 р по справі № А40-154909 / 2015 конкурсним керуючим (ліквідатором) акціонерним КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «Пробизнесбанк» (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (ВАТ АКБ «Пробизнесбанк»), адреса реєстрації: 119285, г. Москва, ул. Пудовкіна, д. 3, ІПН 7729086087, ОГРН 1027700508978) (далі - фінансова організація), проводить електронні торги у формі відкритого аукціону із закритою формою подання пропозицій за ціною придбання майна фінансової організації (далі - Торги).

Предметом Торгів є нерухоме майно:

Лот 1 - Квартира - 270 кв. м (житлова - 147,10 кв.м), адреса: м Москва, Ломоносовський пр-т, д. 29, корп. 1, кв. 35, 11 поверх, кадастровий номер 77: 07: 0013004: 4007, є заборгованість по комунальних платежах - 125 000 000,00 руб.

З детальною інформацією про склад лота фінансової організації можна ознайомитися на сайтах Організатора торгів www.torgiasv.ru , також www.asv.org.ru в розділах «Ліквідація Банків» і «Продаж майна».

Торги майном фінансової організації будуть проведені о 14:00 годині за московським часом 7 лютого 2018 року на електронному майданчику ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru . У разі, якщо за підсумками Торгів, призначених на 7 лютого 2018 р лот не реалізований, то 2 квітня 2018 року в 14:00 годині за московським часом на електронному майданчику ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru будуть проведені повторні Торги нереалізованим лотом зі зниженням початкової ціни лота на 10 (Десять) відсотків.

Оператор електронного майданчика ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru (Далі - Оператор) забезпечує проведення Торгів.

Прийом Оператором заявок і пропозицій про ціну придбання майна фінансової організації на участь у перших Торгах починається в 00:00 за московським часом 20 грудня 2017 року, а на участь в повторних Торгах починається в 00:00 за московським часом 15 лютого 2018 р . Прийом заявок на участь в Торгах і задатків припиняється о 14:00 годині за московським часом за 5 (п'ять) календарних днейдо дати проведення відповідних Торгів.

На підставі п. 4 ст. 139 Федерального закону № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» майно фінансової організації, що не реалізовано на повторних Торгах, виставляється на торги в електронній формі за допомогою публічної пропозиції (далі - Торги ППП).

Торги ППП майном фінансової організації будуть проведені на електронному майданчику ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru з 18 травня 2018 р по 5 липня 2018 р

Заявки на участь в Торгах ППП приймаються Оператором, починаючи з 00:00 за московським часом 10 квітня 2018 р Прийом заявок на участь в Торгах ППП і задатків припиняється за 5 (п'ять) календарних днейдо дати закінчення відповідного періоду зниження ціни продажу лота в 14 : 00 годин за московським часом.

При наявності заявок на участь в Торгах ППП Організатор торгів визначає переможця Торгів ППП не раніше 14:00 годині за московським часом першого робочого дня, наступного за днем ​​закінчення прийому заявок на відповідному періоді зниження ціни продажу лота, і не пізніше 18:00 години за московським часу останнього дня відповідного періоду зниження ціни продажу лота.

Оператор забезпечує проведення Торгів ППП.

Початкові ціни продажу лота встановлюються наступні:

з 18 травня 2018 р по 24 травня 2018 року - в розмірі початкової ціни продажу лота;

з 25 травня 2018 року до 31 травня 2018 року - в розмірі 95,00% від початкової ціни продажу лота;

з 1 червня 2018 по 7 червня 2018 року - в розмірі 90,00% від початкової ціни продажу лота;

з 8 червня 2018 р по 14 червня 2018 року - в розмірі 85,00% від початкової ціни продажу лота;

з 15 червня 2018 по 21 червня 2018 року - в розмірі 80,00% від початкової ціни продажу лота;

з 22 червня 2018 року до 28 червня 2018 року - в розмірі 75,00% від початкової ціни продажу лота;

з 29 червня 2018 р по 5 липня 2018 року - в розмірі 70,00% від початкової ціни продажу лота.

До участі в Торгах і Торгах ППП допускаються фізичні та юридичні особи (далі - Заявник), зареєстровані в установленому порядку на електронному майданчику ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru . Для участі в Торгах і Торгах ППП Заявник представляє Оператору заявку на участь в Торгах (Торгах ППП).

Заявка на участь в Торгах (Торгах ППП) повинна містити: найменування, організаційно-правова форма, місце знаходження, поштову адресу (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання (для фізичної особи), номер контактного телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність зацікавленості Заявника по відношенню до боржника, кредиторам, конкурсного керуючого (ліквідатора) та про характер цієї зацікавленості, відомості про участь в капіталі Заявника конкурсного у равлять (ліквідатора), пропозиція про ціну майна.

Для участі в Торгах (Торгах ППП) Заявник представляє Оператору в електронній формі підписаний електронним підписом Заявника договір про внесення завдатку. Заявник зобов'язаний у термін, зазначений у цьому повідомленні, та відповідно до договору про внесення завдатку внести завдаток шляхом перерахування грошових коштів на рахунок для зарахування задатків Організатора торгів: одержувач платежу - Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів», ІПН 7708514824, КПП 770901001, розрахунковий рахунок 40503810845250002051 в ГУ Банку Росії по ЦФО, м.Москва 35, БИК 044525000. у призначенні платежу необхідно вказувати найменування фінансової організації, найменування Заявника, дату проведення Торгів (період проведення Торгів ППП), за участь в яких вноситься завдаток, номер лота. Заявник має право направити завдаток за вищевказаними реквізитами без подання підписаного договору про внесення завдатку. У цьому випадку перерахування завдатку Заявником вважається акцептом розміщеного на електронному майданчику договору про внесення завдатку.

Завдаток за участь в Торгах становить 10 (Десять) відсотків від початкової ціни лота. Завдаток за участь в Торгах ППП становить 10 (Десять) відсотків від початкової ціни продажу лота на періоді. Датою внесення завдатку вважається дата надходження грошових коштів, перерахованих в якості завдатку, на рахунок Організатора торгів.

З проектом договору, що укладається за підсумками Торгів (Торгів ППП) (далі - Договір), і договором про внесення завдатку можна ознайомитися на електронному майданчику ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru .

Заявник має право змінити або відкликати заявку на участь в Торгах (Торгах ППП) не пізніше закінчення терміну подачі заявок на участь в Торгах (Торгах ППП), направивши про це повідомлення Оператору.

Організатор торгів розглядає надані Заявниками Оператору заявки з доданими до них документами, встановлює факт надходження задатків на рахунок Організатора торгів в термін, встановлений в цьому повідомленні, і за результатами приймає рішення про допуск або відмову в допуску Заявника до участі в Торгах (Торгах ППП). Ненадходження завдатку на рахунок Організатора торгів, зазначений у цьому повідомленні, або надходження завдатку після закінчення терміну, встановленого в цьому повідомленні, або надходження завдатку в розмірі меншому, ніж це встановлено в цьому повідомленні, є підставами для відмови в допуску Заявника до участі в Торгах ( торгах ППП). Заявники, допущені до участі в Торгах (Торгах ППП), визнаються учасниками Торгів (Торгів ППП) (далі - Учасники). Оператор направляє всім Заявникам повідомлення про визнання їх Учасниками або про відмову у визнанні їх Учасниками.

Переможцем Торгів (далі також - Переможець) визнається Учасник, який запропонував найбільшу ціну за лот, але не нижчу за початкову ціну продажу лота. У разі, якщо рівну ціну за лот, але не нижчу за початкову ціну продажу лота, запропонували два і більше Учасників, Переможцем серед них визнається Учасник, раніше інших зазначених Учасників представив заявку на участь в Торгах.

Результати Торгів оформляються протоколом про результати проведення Торгів в день їх проведення. Протокол про результати проведення Торгів, затверджений Організатором торгів, розміщується на електронному майданчику ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru .

Переможцем Торгів ППП (далі також - Переможець) визнається Учасник, який представив у встановлений термін заявку на участь в Торгах ППП, що містить пропозицію про ціну майна фінансової організації, але не нижче початкової ціни продажу майна, встановленої для певного періоду проведення Торгів ППП, при відсутності пропозицій інших Учасників.

У разі, якщо декілька Учасників представили у встановлений термін заявки, що містять різні пропозиції про ціну майна фінансової організації, але не нижче початкової ціни продажу майна, встановленої для певного періоду проведення Торгів ППП, право придбання майна належить Учаснику, який запропонував максимальну ціну за це майно.

У разі, якщо декілька Учасників представили у встановлений термін заявки, що містять рівні пропозиції про ціну майна, але не нижче початкової ціни продажу майна, встановленої для певного періоду проведення Торгів ППП, право придбання майна належить Учаснику, який першим представив у встановлений термін заявку на участь в Торгах ППП.

З дати визначення Переможця Торгів ППП по кожному лоту прийом заявок по відповідним лотом припиняється. Протокол про результати проведення Торгів ППП, затверджений Організатором торгів, розміщується на електронному майданчику ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru .

Організатор торгів протягом 5 (п'ять) днів з дати підписання протоколу про результати проведення Торгів (Торгів ППП) направляє переможцю на адресу електронної пошти, вказану у заявці на участь у Торгах (Торгах ППП), пропозиція укласти Договір з додатком проекту даного Договору.

Переможець зобов'язаний протягом 5 (п'ять) днів з дати направлення на адресу його електронної пошти, вказану у заявці на участь у Торгах (Торгах ППП), пропозиції укласти Договір і проекту Договору, підписати Договір і не пізніше 2 (Два) днів з дати підписання направити його Організатору торгів. Про факт підписання Договору Переможець будь-яким доступним для нього способом зобов'язаний негайно повідомити Організатора торгів. Непідписання Угоди протягом 5 (п'ять) днів з дати його направлення Переможцю означає відмову (ухилення) Переможця від укладення Договору. Сума внесеного Переможцем завдатку зараховується в рахунок ціни придбаного лота.

Переможець зобов'язаний сплатити Продавцю протягом 30 (Тридцять) днів з дати укладення Договору певну на Торгах (Торгах ППП) ціну продажу лота за вирахуванням внесеного раніше завдатку за наступними реквізитами: одержувач платежу - Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів», ІПН 7708514824, КПП 770901001, розрахунковий рахунок 40503810145250003051 в ГУ Банку Росії по ЦФО, м.Москва 35, БИК 044525000. у призначенні платежу необхідно вказувати найменування фінансової організації і Переможця, реквізити Договору та дату проведення Торгів (період проведення Те гов ППП). У разі, якщо Переможець не дотримає свої зобов'язання, зазначені в цьому повідомленні, Організатор торгів і продавець звільняються від усіх зобов'язань, пов'язаних з проведенням Торгів (Торгів ППП), з укладенням Договору, внесений Переможцем завдаток йому не повертається, а Торги (Торги ППП) визнаються що не відбулися.

Організатор торгів має право відмовитися від проведення Торгів (Торгів ППП) не пізніше, ніж за 3 (Три) дні до дати підведення підсумків Торгів (Торгів ППП).

Інформацію про ознайомлення з майном фінансової організації можна отримати у Організатора торгів з 10:00 до 16:00 години за адресою: м Москва, вул. Лісова, буд. 59, стр. 2, +7 (495) 961-25-26, доб. 48-38, 47-93.

Контакти Оператора ЗАТ «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru , 127055, г. Москва, ул. Смоленська, д. 24, стр. 2, +7 (495) 787-29-97 / 99, факс +7 (495) 787-29-98.

договір завдатку   // doc, 49 договір завдатку // doc, 49.5 КБ

Проект договору купівлі-продажу нерухомого майна   // docx, 38 Проект договору купівлі-продажу нерухомого майна // docx, 38.68 КБ

Як купити майно

Повернення до списку