Бухгалтерський супровід в Києві

Аудиторська фірма «Юнітс Консалтинг Лтд.» Є членом IAPA (Міжнародна Асоціація Професійних Бухгалтерів), яка об'єднує професійні аудиторські та бухгалтерські фірми в усьому світі з метою надання найбільш якісних аудиторських і бухгалтерських послуг. Спираючись на об'єднаний досвід членів асоціації, наш бухгалтерський аутсорсинг і бухгалтерський супровід в Україні відповідає найкращим міжнародним стандартам бухгалтерського обслуговування.

Основний вигодою при використанні аутсорсингу бухгалтерії є можливість використовувати високопрофесійний досвід бухгалтерської фірми, накопичений при вирішенні аналогічних завдань, і постійний доступ до інноваційних технологій і нових знань. Бухгалтерський супровід дозволяє не тільки знизити податкові ризики, але і скоротити витрати на навчання і розвиток бухгалтерського персоналу, підбір бухгалтерів, управління сектором бухгалтерії, оренду, обладнання, придбання і підтримку бухгалтерських та офісних програм, і дає можливість керівництву компаній повністю зосередитися на розвитку своєї компанії .

Доброю практикою, яка отримує все більшого поширення в світі, є переклад всього бухгалтерського персоналу компанії в штат незалежної професійної бухгалтерської фірми і передача всіх функцій бухгалтерії в аутсорсинг цій фірмі. Досвід, технології і знання бухгалтерської фірми дозволяють оптимізувати всі бухгалтерські процеси компанії, поліпшити якість фінансової інформації і отримати ефективний незалежний внутрішній контроль без будь-яких стресів. У свою чергу персонал бухгалтерії отримує можливості для професійного зростання. Таким чином, при аутсорсингу бухгалтерських послуг досягається максимальна ефективність бізнес-процесів компанії, прозорість бізнесу для власників, інвесторів і кредиторів, скорочення адміністративних та управлінських витрат компанії, підвищення якості та адекватності фінансової інформації, а також зниження підприємницьких і податкових ризиків.

Таким чином, при аутсорсингу бухгалтерських послуг досягається максимальна ефективність бізнес-процесів компанії, прозорість бізнесу для власників, інвесторів і кредиторів, скорочення адміністративних та управлінських витрат компанії, підвищення якості та адекватності фінансової інформації, а також зниження підприємницьких і податкових ризиків

Більш того, бухгалтерський супровід незалежної професійної бухгалтерської фірмою надає ряд додаткових переваг, а саме:

 • податкова і бухгалтерська звітність формується досвідченими бухгалтерами та знаходиться під постійним контролем аудиторів відповідно до політикою контролю якості аудиторських і бухгалтерських послуг ;
 • Аудиторська фірма «Юнітс Консалтинг Лтд.», Київ, як професійна бухгалтерська компанія, бере на себе відповідальність за правильність розрахунку податків і зборів та своєчасність подання податкової та бухгалтерської звітності;
 • у наших бухгалтерів відсутня особиста зацікавленість, що виключає можливі махінації і шахрайство;
 • інтереси компанії, в разі податкових перевірок, надаватимуть наші досвідчені податкові консультанти і бухгалтери;
 • клієнт отримує кваліфіковані бухгалтерські та податкові консультації фахівців нашої фірми;
 • при аутсорсингу наші бухгалтери завжди інформують клієнта про виникнення негативних наслідків при проведенні тієї чи іншої господарської операції;
 • податковий і бухгалтерський облік компанії не залежить від хвороб і звільнення співробітників, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку;
 • наша компанія пропонує ефективні ціни на бухгалтерський супровід та бухгалтерський аутсорсинг.

Бухгалтерський супровід в Аудиторській фірмі «Юнітс Консалтинг Лтд.» (Київ) - це значно більше, ніж просто послуги бухгалтера або аутсорсинг функцій головного бухгалтера (бухгалтерії). Наш підхід при бухгалтерському обслуговуванні фірм включає практичну і своєчасну допомогу керівництву компанії у вирішенні щоденних завдань, пов'язаних з оптимізацією бізнес-процесів, впровадженням інноваційних технологій, оцінкою і підвищенням ефективності компанії.

Для іноземних представництв фірм і міжнародних організацій, дочірніх компаній в Україні (в формі ТОВ, ДП, ПрАТ) бухгалтерський супровід у професійній бухгалтерській фірмі гарантує своєчасну і якісну фінансову і управлінську звітність відповідно до корпоративних вимог, ведення бухгалтерського обліку в корпоративній інформаційної системи бухгалтерського обліку в розрізі кост-центрів, покупців і постачальників, кожного найменування товару, в разі потреби - експорт українських бухгалтерських даних в корпоративну сі тему, контроль бюджету (план-факт) на будь-яку дату, ефективну комунікацію англійською мовою і взаємодія з материнською компанією за всіма фінансовими, бухгалтерських та податкових питань, ведення всіх записів на англійській мові в бухгалтерській системі з інтерфейсом англійською з наданням віддаленого доступу персоналу материнської компанії ( «Бухгалтерія Онлайн»), імплементацію корпоративних стандартів і політик в області інформаційної безпеки і конфіденційності на всі комунікації і засоби передачі та обробки інформації, ефективну підтримку в податкових органах.

Комплексний бухгалтерський супровід (аутсорсинг бухгалтерії) нашої фірми може включає в себе:

 • прийом, контроль, облік і обробка первинних бухгалтерських документів;
 • ведення бухгалтерського обліку основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат і витрат підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО) , Прийнятих в Україні, або відповідно до політики компанії - згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) або національних ГААП (GAAP);
 • підготовка банківських платежів;
 • розрахунок і нарахування заробітної плати;
 • обробка первинних бухгалтерських документів за розрахунками з постачальниками;
 • інвойсінг, контроль цін, оплат і доходів компанії (за домовленістю);
 • нарахування податків та інших обов'язкових зборів і платежів;
 • складання податкової звітності згідно законодавства України;
 • Онлайн доступ до актуальної фінансової інформації компанії ( «Бухгалтерія Онлайн») по безпечних каналах зв'язку;
 • підготовка фінансової (бухгалтерської) і статистичної звітності за українськими стандартами;
 • представлення інтересів компанії в податкових органах України;
 • підготовка управлінської і фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) або за корпоративними правилами;
 • консультації бухгалтера з розрахунку заробітної плати і складання та заповнення первинних документів для персоналу компанії;
 • поточне консультування керівництва компанії по бухгалтерських та податкових питань;
 • надання інших бухгалтерських послуг відповідно до укладеного договору, виходячи з потреб компанії.

При визначенні ціни на комплексне бухгалтерське супровід в Аудиторській фірмі «Юнітс Консалтинг Лтд.» (Київ), ми відштовхуємося від кваліфікації бухгалтерів і оціночного часу на надання професійних послуг відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів. Виходячи з ринкової ситуації і реалій ведення бізнесу в Україні наша політика ціноутворення дозволяє встановлювати нам як гнучкі, так і фіксовані ціни на підставі нашої попередньої оцінки часу і бухгалтерських функцій, переданих в аутсорсинг. Завдяки використанню інноваційних технологій, сучасних підходів до якості, методик управління процесами і найкращим бухгалтерським програмам наша ціна на бухгалтерський супровід завжди обгрунтована і розумна. Наша цінова політика і ціни на бухгалтерський аутсорсинг дозволяють компаніям скоротити адміністративні витрати і ефективно планувати свої бюджети, не чекаючи "сюрпризів" при отриманні рахунків. Виходячи з нашого досвіду, невеликі фірми і іноземні представництва можуть економити на бухгалтерському аутсорсингу до 50% вартості, ніж якби представництво або фірма скористалася послугами власного бухгалтера (здійснювала бухгалтерські функції самостійно), беручи до уваги скорочення і попередження фінансових і податкових втрат.

Крім професійних послуг, таких як бухгалтерське обслуговування фірм, аутсорсинг ведення бухгалтерського обліку і бухгалтерський супровід в Києві, наші бухгалтери та консультанти надають консультації з бухгалтерського та податкового обліку в Україні. Професійні бухгалтерські консультації дозволяють як врахувати норми неоднозначного законодавства України, так і дозволять бухгалтерського обліку та фінансової звітності компанії відповідати міжнародним стандартам. Важливим аспектом наших бухгалтерських консультацій є орієнтування на зниження трудомісткості ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і побудова прозорого управлінського обліку для керівництва і власників компанії.

Аудиторська фірма «Юнітс Консалтинг Лтд.» (Київ) надає професійні послуги з аутсорсингу бухгалтерії, бухгалтерський супровід і обслуговування для компаній, іноземних представництв фірм і організацій , Які займаються різними видами діяльності і територіально розташовані, як в Києві, так і в інших містах в Україні.

Щоб дізнатися більше про наших професійних послугах, включаючи бухгалтерський супровід, бухгалтерський аутсорсинг функцій головного бухгалтера, аутсорсинг бухгалтерії, бухгалтерське обслуговування в Києві, ведення бухгалтерського обліку та аутсорсинг бухгалтерських послуг Аудиторської фірми «Юнітс Консалтинг Лтд.» (Київ), будь ласка, звертайтеся до нас.

Дивись інші аудиторські та бухгалтерські послуги: