Баланс (ф. 0503130): порядок і зразок заповнення

 1. Останні зміни в формі 0503130
 2. Хто представляє баланс
 3. Показники активу і пасиву
 4. Порядок заповнення Балансу за формою 0503130
 5. Зразок заповнення форми 0503130 Баланс

У складі звітності казенні установи представляють Баланс головного розпорядника, розпорядника, одержувача бюджетних коштів, головного адміністратора, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, головного адміністратора, адміністратора доходів бюджету (ф. 0503130).

Останні зміни в формі 0503130

До Інструкції 191н внесли правки наказом Мінфіну від 30.11.2018 №244н. З бюджетної звітності за 2018 потрібно застосовувати новий бланк форми 0503130.

Основні зміни в формі:

 • Виключили деталізацію нефінансових активів в розрізі нерухомості, ОЦДІ і предметів лізингу;
 • Додали рядки за новими рахунками, введеним у 2018 році;
 • Видалили рахунки, які виключили з обліку (наприклад, по лізингу);
 • Виключили деталізацію показників деяких рахунків;
 • Ввели угруповання заборгованості по доходах і видатках;
 • У Фінансовому результаті відображають дані тільки по рахунку 401 30.

Виключили деталізацію нефінансових активів в розрізі нерухомості, ОЦДІ і предметів лізингу;  Додали рядки за новими рахунками, введеним у 2018 році;  Видалили рахунки, які виключили з обліку (наприклад, по лізингу);  Виключили деталізацію показників деяких рахунків;  Ввели угруповання заборгованості по доходах і видатках;  У Фінансовому результаті відображають дані тільки по рахунку 401 30

Хто представляє баланс

Баланс головного розпорядника, розпорядника, одержувача бюджетних коштів, головного адміністратора, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, головного адміністратора, адміністратора доходів бюджету (ф. 0503130) в складі бюджетної звітності здають:

 • одержувачі бюджетних коштів;
 • адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету;
 • адміністратори доходів бюджету.

Баланс (ф. 0503130) здавайте в складі річної звітності за станом на 1 січня року, наступного за звітним (п. 12 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну Росії від 28 грудня 2010 року № 191н).

Показники активу і пасиву

Баланс складається з двох частин: активу і пасиву.

В активі відображаються дані про майно установи:

 • нефінансові активи;
 • фінансові активи.

У пасиві відбивається інформація про джерела формування майна (активів):

 • зобов'язання;
 • фінансовий результат.

Підсумки по активу і пасиву Балансу (форма 0503130) повинні збігатися. Ці підсумки називаються валютою балансу. Так, в графах 3-8 повинно бути дотримано рівність: рядок 350 = рядок 700.

Порядок заповнення Балансу за формою 0503130

Далі ми розглянемо загальний порядок заповнення звіту 0503130. Якщо боїтеся помилитися при заповненні оновленої форми, дивіться інструкцію в журналі Казенні установи Експерти журналу порівняли стару і нову форми. Також детально розібрали, як враховувати останні зміни в формі при її заповненні за 2018 рік.

У Балансі відбивайте показники на початок року і кінець звітного періоду. Графи 3-6 - це вступний баланс (для відображення даних на початок року). Графи 7-10 називаються заключним балансом (в них наводяться дані на кінець звітного періоду). При цьому дані приводите в розрізі:

 • бюджетної діяльності (графи 3 і 6);
 • коштів у тимчасовому розпорядженні (графи 4 і 7).

Підсумкові показники на початок року і кінець звітного періоду вкажіть:

 • в графі 5 - суми показників граф 3-4;
 • в графі 8 - суми показників граф 6-7.

Всі показники вступного балансу повинні збігатися з показниками, відображеними в заключному балансі за попередній рік.

Виняток - передбачені законодавством випадки зміни показників вступного балансу. Наприклад, якщо протягом звітного року проводилася реорганізація, то показники вступного балансу можуть відрізнятися від даних за попередній рік. Крім того, до таких випадків відносяться переоцінка нефінансових активів, зміна типу установи, передача установи від одного бюджету (відомства) іншому.

При зміні показників вступного балансу (на початок звітного періоду) складіть «Відомості про зміну залишків валюти балансу» (ф. 0503173) із зазначенням причин зміни. Як заповнити форму 0503173 дивіться в рекомендації Системи Держфінанси

Дані в графах 6-8 (на кінець звітного періоду) за рахунками приводите з урахуванням проведених 31 грудня заключних оборотів. З цієї причини в Балансі (ф. 0503130) не передбачені осередки для відображення даних по рахунках 210.02 «Розрахунки з фінансовим органом по надходженнях до бюджету», 304.05 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами», 401.10 «Доходи поточного фінансового року», 401.20 «Витрати поточного фінансового року».

Також в Балансі (ф. 0503130) не передбачені осередки для відображення даних за рахунком 210.04 «Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування до бюджету», так як залишки за цим рахунком на кінець року повинні бути нульовими (п. 94 Інструкції № 162н).

Зразок заповнення форми 0503130 Баланс

Зразок заповнення форми 0503130 Баланс