Форма 0503730: Баланс державного (муніципального) установи

 1. Останні зміни в формі 0503730
 2. Коли здавати баланс бюджетної установи ф. 0503730
 3. Порядок заповнення балансу бюджетної установи за формою 0503730
 4. Зразок заповнення довідки 0503730 Баланс установи

До складу бухгалтерської звітності бюджетні та автономні установи включите Баланс державного (муніципального) установи (ф. 0503730). Розглянемо порядок заповнення форми 0503730 і приклад.

Останні зміни в формі 0503730

До Інструкції 33н внесли правки наказом Мінфіну від 30.11.2018 №243н. З бухгалтерської звітності бюджетних і автономних установ за 2018 потрібно застосовувати новий бланк форми 0503730.

Основні зміни в формі:

 • Виключили деталізацію нефінансових активів в розрізі нерухомості, ОЦДІ і предметів лізингу;
 • Додали рядки за новими рахунками, введеним у 2018 році;
 • Видалили рахунки, які виключили з обліку (наприклад, по лізингу);
 • Виключили деталізацію показників деяких рахунків;
 • Ввели угруповання заборгованості по доходах і видатках;
 • У Фінансовому результаті відображають дані тільки по рахунку 401 30.

Виключили деталізацію нефінансових активів в розрізі нерухомості, ОЦДІ і предметів лізингу;  Додали рядки за новими рахунками, введеним у 2018 році;  Видалили рахунки, які виключили з обліку (наприклад, по лізингу);  Виключили деталізацію показників деяких рахунків;  Ввели угруповання заборгованості по доходах і видатках;  У Фінансовому результаті відображають дані тільки по рахунку 401 30

Коли здавати баланс бюджетної установи ф. 0503730

Баланс (ф. 0503730) здавайте в складі річної звітності за станом на 1 січня року, наступного за звітним (п. 13 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну Росії від 25 березня 2011 № 33н).

 • Баланс складається з двох частин: активу і пасиву. В активі відображаються дані про майно установи:
 • нефінансові активи;
 • фінансові активи.

У пасиві відбивається інформація про джерела формування майна (активів):

 • зобов'язання;
 • фінансовий результат.

Зверніть увагу, що підсумки по активу і пасиву Балансу (ф. 0503730) повинні збігатися. Ці підсумки називаються валютою балансу. Так, в графах 3-10 має бути дотримано рівність: рядок 350 = рядок 700.

Порядок заповнення балансу бюджетної установи за формою 0503730

Далі ми розглянемо загальний порядок заповнення звіту 0503730. Якщо боїтеся помилитися при заповненні оновленої форми, дивіться інструкцію в журналі Облік в установі Експерти журналу порівняли стару і нову форми. Також детально розібрали, як враховувати останні зміни в формі при її заповненні за 2018 рік.

У Балансі відбивайте дані на початок року і кінець звітного періоду. Графи 3-6 - це вступний баланс (для відображення даних на початок року). Графи 7-10 називаються заключним балансом (т. Е. В них наводяться дані на кінець звітного періоду). При цьому дані відображаються в розрізі:

 • діяльності з цільовими коштами - за рахунок субсидій на інші цілі по КФВ 5 і на капітальні вкладення по КФВ 6 (графи 3 і 7);
 • діяльності з державного завданням - за рахунок субсидій на виконання державного (муніципального) завдання по КФВ 4 (графи 4 і 8);
 • приносить дохід діяльності - за рахунок власних доходів установи по КФВ 2, засобів ОМС по КФВ 7 і засобів у тимчасовому розпорядженні по КФВ 3 (графи 5 і 9).

Підсумкові показники на початок року і кінець звітного періоду вкажіть:

 • в графі 6 - суми показників граф 3-5;
 • в графі 10 - суми показників граф 7-9.

Всі показники вступного балансу повинні збігатися з показниками, відображеними в заключному балансі за попередній рік. Виняток - передбачені законодавством випадки зміни показників вступного балансу. Наприклад, якщо протягом звітного року проводилася реорганізація, то показники вступного балансу можуть відрізнятися від даних за попередній рік.

Дані в графах 7-10 (на кінець звітного періоду) за рахунками приводите з урахуванням проведених 31 грудня заключних оборотів (п. 16 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну Росії від 25 березня 2011 № 33н). З цієї причини в Балансі (ф. 0503730) не передбачені осередки для відображення даних по рахунках 401.10 «Доходи поточного фінансового року», 401.20 «Витрати поточного фінансового року».

Баланс заповнюйте в рублях з точністю до другого десяткового знака після коми. Якщо показник в рядках Балансу має від'ємне значення, то вкажіть його зі знаком мінус. Про це сказано в пунктах 4 і 10 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну Росії від 25 березня 2011 № 33н.

До Балансу додається Довідка про наявність майна і зобов'язань на позабалансових рахунках. Сформуйте її на підставі показників, відображених по забалансових рахунках: з 1 по 31.

Як скласти довідку про залабансових рахунках, зведений і розділовий баланси дивіться в рекомендації Системи Держфінанси Також в рекомендації експерти Системи Держфінанси підказали, як можна перевірити показники Балансу.

Зразок заповнення довідки 0503730 Баланс установи

Зразок заповнення довідки 0503730 Баланс установи