Важлива інформація про бухгалтерський баланс.

 1. Що являє собою бухгалтерський баланс?
 2. Що таке баланс вступний?
 3. Що являє собою баланс річний?
 4. Баланс зовнішньоторговельний: в яких випадках потрібно його складання?
 5. Активи і пасиви бухгалтерського балансу
 6. Яким підприємствам необхідно складати баланс грошових доходів і витрат?
 7. Для чого складається баланс доходів і витрат підприємства?

Сьогодні в умовах функціонування та розвитку ринкової економіки баланс є одним з найбільш достовірних і повних видів звітів сучасних підприємств.

Баланс дозволяє відобразити інформацію про стан майна (господарських засобів), а також джерел для їх покриття.

Що являє собою бухгалтерський баланс?

Бухгалтерський баланс являє собою вартісне (кількісне) вираз на певну дату груп господарських засобів, іншими словами, майна, що відрізняються за своїм складом, а також їх функціональної ролі в відтворенні.

Господарські засоби в бухгалтерському балансі групуються за певний період.

Інформація, представлена ​​в балансі, призначена для різних користувачів (зовнішніх і внутрішніх). За допомогою балансу власники підприємства, а також його управлінський апарат мають можливість оцінити майновий стан організації.

Таким чином, використовуючи дані балансу, ці категорії користувачів приймають різні рішення.

Баланс є обов'язковим типом звітів. Тобто даний звіт надають абсолютно всі типи організацій.

Бухгалтерський баланс є стандартною формою звіту. Терміни, а також форма звіту регламентуються відповідним законодавством.

Баланс складають на підставі даних бухгалтерського обліку. Даний звіт може бути складений за рік, дев'ять, шість або три місяці. Надається баланс строго в зазначений термін.

Користувачі інформації, представленої в балансі, мають можливість проаналізувати майновий стан підприємства, а також стежити за динамікою змін основних показників звіту за певний період.

Баланс складається з таблиці, яка ділиться на дві рівні взаємопов'язані частини. З лівого боку балансу розташований актив. Він відображає розміщення і склад господарських засобів підприємства.

З правого боку розташований розділ під назвою «пасив». Він відображає джерела, завдяки яким і утворилися зазначені в активі господарські засоби.

Балансові статті - це рядки (показники) пасиву і активу звіту. Підсумкові рядки активу і пасиву завжди рівні. Тільки в цьому випадку вважається, що звіт складено без помилок.

Це пов'язано з тим, що актив і пасив - це відображення однакової інформації в різних угрупованнях.

Якщо перекладати з французького слово «баланс», то вийде «рівновагу». Даний переклад повністю відображає суть балансу.

Підсумкові рядки балансу називають «валютою».

Всі статті або рядки балансу об'єднані в розділи, а також підрозділи.
Сьогодні підприємства використовують кілька видів балансів. Вони дозволяють відображати різну інформацію.

Природно, у різних типів балансів існує безліч зацікавлених користувачів. Саме для них і складаються різні типи звітів.

Види балансів залежать від того, з якою метою і для кого складається звіт. Так, баланс може бути складений не тільки на рівні підприємства, а й країни.

Багато цікавої та корисної інформації вкладено в інформаційне керівництво по створенню і розвитку власного бізнесу:  Як відкрити успішний магазин Багато цікавої та корисної інформації вкладено в інформаційне керівництво по створенню і розвитку власного бізнесу: "Як відкрити успішний магазин" ?

А ви знаєте як домогтися успіхів у бізнесі завдяки досвіду успішних підприємців? Читайте:

Розрізняють такі типи балансів:

Що таке баланс вступний?

Баланс вступний або організаційний складається в тому випадку, якщо підприємство вступає на ринок. По суті, даний звіт є першим для організації.

Дана форма балансу відрізняється меншою кількістю рядків. Складання даного звіту починається з інвентаризації та оцінки майна. Початок ведення обліку на новому підприємстві знаменується складанням вступного балансу. В активі вступного звіту зазвичай відображають внески засновників підприємства в грошовому вираженні. Пасив містить інформацію про стан статутного капіталу, а також наявності резервного фонду.

Що являє собою баланс річний?

Баланс річний це заключний в році звіт. Він складається на певну дату. У цьому звіті зазначаються зміни, що відбулися до статей активу і пасиву за рік.

Даний тип звіту складається на основі інвентаризації, даних попереднього річного балансу, а також розрахунків бухгалтера. Кожен рядок звіту відображає виключно реальні дані про стан підприємства.

Зробити це можна лише в тому випадку, якщо бухгалтер дотримується єдиних принципів обліку. Якщо ці принципи порушуються, то баланс буде складений не правильно.

Для того щоб скласти річний баланс необхідно провести інвентаризацію, зробити коригування і закрити поточний рік.
Отже, для складання балансу буде потрібно проведення процедур щодо закриття року.

Перед цим повинні бути відображені абсолютно всі бухгалтерські операції, а також нараховані обов'язкові податки. Потрібно також підвести фінансовий підсумок останнього в році місяця. По суті, процедура закриття року є реформацію. Вона зводиться до того, що відбувається обнуління певних рахунків, а також обов'язкового закриття рахунків, на яких обліковуються операції з реалізації та фінансовий результат. До цих рахунках відносять:

 • - 90 «Продажі»;
 • - 91 «Інші доходи і витрати»;
 • - 99 «Прибутки та збитки».

До того як закрити ці рахунки потрібно провести перевірку всіх операцій. Це необхідно для того, щоб виключити можливі помилки. Якщо помилки виявлені, то виправити їх можна за допомогою звичайних коригувань. Їх проводять на останню дату звіту. Після проведення даних процедур можна приступати до роботи над складанням річного балансу.

Про окремі витрати і доходи показники наводяться відособлено тільки в тому випадку, якщо вони мають істотне значення. Якщо вони не уявляють для користувачів ніякої цінності, то їх можна привести в вигляді єдиної суми.

Активи та зобов'язання повинні ділитися на термінові і довгострокові. Заповнюється баланс в тисячах рублях. При цьому обов'язково повинні проводитися округлення. Причому проводять їх в кожному рядку.

Дуже важливо знати, що дата, яка вказується в звіті, йде наступним числом після закінчення періоду (звітного).

У формі можуть бути рядки, які не заповнюються. Значення в цих рядках також можуть бути рівні і нулю. У цих рядках ставлять прочерки. Якщо будь-які значення прораховані в іноземній валюті, то їх необхідно перевести за діючим курсом в національну валюту.

Варто пам'ятати, що в суму дебіторської заборгованості не включають борги, за якими минув термін позовної давності. Також сюди не включають заборгованість, яка визнана безнадійною. Їх враховують в графі «Інші витрати».

Річний баланс надається не тільки в державні органи, а й засновникам і акціонерам. Зробити це необхідно в обов'язковому порядку.
Примітно, що за даною схемою складаються баланси підприємства за різні періоди.

Також варто знати, що в результаті заокруглень між активами і пасивами можливі незначні розбіжності. Зазвичай вони варіюються від однієї до трьох тисяч рублів. Також дуже важливо розуміти, що помилки при складанні річного звіту роблять навіть найдосвідченіші фахівці. Тому на наступний день після проведення всіх розрахунків рекомендується провести їх перевірку.

Баланс зовнішньоторговельний: в яких випадках потрібно його складання?

Якщо підприємство займається проведенням торгових операцій з організаціями з інших країн (експорт або імпорт), то йому необхідно складати баланс зовнішньоторговельний Якщо підприємство займається проведенням торгових операцій з організаціями з інших країн (експорт або імпорт), то йому необхідно складати баланс зовнішньоторговельний.
Даний тип балансу також може становити за різні періоди: рік, дев'ять або шість місяців, а також квартал. У балансі зазначеного виду відображається співвідношення імпортних і експортних операцій, проведених підприємством за вказаний період.

Особливістю даного виду балансу є той факт, що в нього включаються також і ті угоди, які були проведені в кредит. Рекламні операції, які відображаються в зовнішньоторговельному балансі, є складовою частиною платіжного балансу. Якщо операції з експорту перевищують за своєю вартістю імпорт, то баланс називають активним. У зворотній ситуації баланс називають пасивним.

Активи і пасиви бухгалтерського балансу

Активи і пасиви бухгалтерського балансу

Яким підприємствам необхідно складати баланс грошових доходів і витрат?

Баланс грошових доходів і витрат розробляють банківські установи. Це пов'язано з тим, що даний тип балансу дозволяє оцінити стан грошового обороту між населенням і юридичними особами.

Даний баланс розкриває джерела надходження грошового доходу населення. При цьому вдається оцінити і обсяг даного показника. Цей тип балансу дозволяє зрозуміти, на що витрачає свої кошти населення. При цьому вказуються і залишкові суми на їх рахунках. Даний тип звіту є частиною народногосподарського балансу, який складається на рівні держави.

Всі показники, які представлені в балансі грошових доходів і витрат, використовуються в спеціальних розрахунках, присвячених прогнозом готівкового грошового обороту в країні.

Даний звіт носить особливого значення. Вся справа в тому, що раціональне співвідношення доходів і витрат населення є основною складовою швидкого економічного розвитку регіону і країни в цілому.

Для чого складається баланс доходів і витрат підприємства?

Баланс доходів і витрат підприємства називають ще планом або бюджетом. Даний тип звіту складається з декількох частин: дохідної та видаткової. Прибутковий розділ присвячений запланованим грошовим надходженням. Видаткова частина включає в себе плановані витрати. При цьому якщо порахувати їх не вдається, то вказується нормативний мінімум, який діє на підприємстві.

Складання даного типу звіту дозволяє спрогнозувати витрати майбутніх періодів, які необхідно здійснити для того, щоб підприємство нормально функціонувало.

Даний тип балансу передбачає ув'язку потреби підприємства в певній сумі власних коштів з джерелами надходження їх за планом. Тобто можна спрогнозувати: чи доцільно підприємству продовжувати свою діяльність за певних умов господарювання.

Крім регламентованих на законодавчому рівні звітів підприємство в праві робити свої власні, які дозволять проводити оцінку існуючого стану справ в організації, а також прогнозувати найважливіші показники бізнес-плану на майбутні періоди.

Успіх в бізнесі - це успіх і в житті Успіх в бізнесі - це успіх і в житті.

Так успішному підприємцю доводиться багато працювати, щоб домогтися успіху, але всі його праці будуть винагороджені свободою!
Свободою вибору, свободою обдуманих дій.
подивіться як вигідно купувати нерухомість в Іспанії.

Що являє собою бухгалтерський баланс?
Що таке баланс вступний?
Що являє собою баланс річний?
Баланс зовнішньоторговельний: в яких випадках потрібно його складання?
Для чого складається баланс доходів і витрат підприємства?
Що являє собою бухгалтерський баланс?
А ви знаєте як домогтися успіхів у бізнесі завдяки досвіду успішних підприємців?
Що таке баланс вступний?
Що являє собою баланс річний?
Баланс зовнішньоторговельний: в яких випадках потрібно його складання?