Як провести аналіз фінансового стану підприємства

 1. Ви дізнаєтеся:
 2. Головне про аналіз фінансового стану організації
 3. Цілі аналізу фінансового стану підприємства
 4. Аналіз фінансового стану боржника при банкрутстві
 5. Аналіз фінансового стану компанії для оцінки бізнесу
 6. Контроль фінансового стану організації за 15 хвилин
 7. Документи для аналізу фінансового стану підприємства
 8. Перевірка звітного періоду в балансі
 9. Перевірка основних показників бухгалтерського балансу
 10. Вивчення звіту про фінансові результати
 11. Аналіз показників фінансового стану
 12. Аналіз ліквідності і платоспроможності балансу
 13. Аналіз фінансової стійкості і структури капіталу
 14. Аналіз показників рентабельності
 15. Аналіз показників ділової активності

У цьому матеріалі поговоримо про те, як правильно проводити аналіз фінансового стану, які документи є основою даного аналізу і які коефіцієнти при цьому використовуються.

Ви дізнаєтеся:

 • Для яких цілей необхідно проводити аналіз фінансового стану підприємства.
 • На основі яких документів проводиться аналітична робота.
 • Які показники і коефіцієнти використовуються для аналізу фінансового стану юридичної особи.

Аналіз фінансового стану є ключовим інструментом для виявлення несприятливу екологічну ситуацію в організації. Всебічна аналітична робота дає можливість не тільки констатувати поліпшення або погіршення фінансового становища підприємства, а й прогнозувати ймовірність його банкрутства. У цьому матеріалі поговоримо про те, як правильно проводити аналіз фінансового стану, які документи є основою даного аналізу, які коефіцієнти використовуються.

Головне про аналіз фінансового стану організації

Головне про аналіз фінансового стану організації

Аналіз фінансового стану проводиться на підставі цілого ряду документів:

 • статистичної, бухгалтерської та податкової звітності, регістрів бухгалтерського та податкового обліку;
 • звітності філій, дочірніх і залежних товариств, структурних підрозділів;
 • матеріалів аудиторської перевірки і звітів оцінювачів;
 • установчих документів, протоколів загальних зборів учасників, засідань ради директорів, реєстру акціонерів;
 • матеріалів податкових перевірок і судових процесів та іншої документації.

Для проведення аналізу використовуються спеціальні коефіцієнти. Виділяють 3 групи:

 • характеризують платоспроможність;
 • характеризують фінансову стійкість;
 • характеризують ділову активність.

Найбільшою мірою аналізуються наступні показники:

 • коефіцієнти ліквідності;
 • коефіцієнти ділової активності (оборотності);
 • коефіцієнти рентабельності підприємства;
 • коефіцієнти платоспроможності (структури капіталу);
 • коефіцієнти ринкової активності.

Цілі аналізу фінансового стану підприємства

Найчастіше до аналізу фінансового стану вдаються:

 • при продажу бізнесу або реорганізації компанії;
 • при процедурі банкрутства;
 • при інвестуванні в існуючий бізнес-проект;
 • при збільшенні обсягу виробництва і продажів, коли потрібно аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства.

Нижче розглянемо коротко кожен з найбільш популярних випадків.

Аналіз фінансового стану боржника при банкрутстві

Саме в ході аналізу можна зробити висновок про матеріальну основу справи про банкрутство і про можливість або неможливість відновлення платоспроможності боржника, а також задоволення вимог кредиторів.

Аналіз фінансового стану боржника, відповідно до п. 4 ст. 24 Закону про банкрутство, є обов'язковим заходом для діяльності арбітражних керуючих. Саме вони виконують свої обов'язки в різних процедурах справи про банкрутство (спостереженні, фінансове оздоровлення, зовнішньому управлінні, конкурсному виробництві).

Аналіз фінансового стану в процедурі банкрутства ґрунтується на результатах балансової оцінки наявного у боржника майна і повинен бути зорієнтований на ринкову оцінку цього майна. Висновки, зроблені тимчасовим керуючим за результатами аналітичної роботи, мають велике значення. На підставі аналізу приймається рішення про введення такої процедури: фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, відкриття ліквідаційної процедури на підставі визнання боржника банкрутом.

Аналіз фінансового стану компанії для оцінки бізнесу

Рентабельне, фінансово успішне підприємство продати набагато простіше, а реалізується воно за вищою ціною. Якщо ж проведений аналіз покаже неблагополучне фінансове становище (низьку ефективність використання ресурсів і розміщення коштів, адміністративні помилки в управлінні компанії , Нездатність компанії відповісти за своїми зобов'язаннями), то продати компанію за вигідною ціною буде проблематично.

Контроль фінансового стану організації за 15 хвилин

Уникнути фінансових проблем в компанії дозволить щотижневе планування. Для цього потрібно разово встановити планові показники діяльності і потім стежити за їх відхиленнями - такий контроль вимагає не більше 15 хвилин на тиждень.

Про те, як організувати таку систему контролю фінансового стану вашого бізнесу, дізнайтеся зі статті електронного журналу «Комерційний директор».

Алгоритм організації контролю »

Документи для аналізу фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану організації можна провести, оцінивши бухгалтерський баланс зі звітом про прибутки і збитки (про фінансові результати) та інші документи. Нижче розглянемо, як це слід робити на прикладі форм звітності, рекомендованих ФНС.

Перевірка звітного періоду в балансі

В річної бухгалтерської звітності повинен стояти код 34 (табл. 4.2 наказу ФНС Росії від 31.12.15 № АС-7-6 / 711 @ «Про затвердження формату представлення бухгалтерської (фінансової) звітності в електронній формі»). Організація може також становити проміжну бухгалтерську звітність (п. 4 ст. 13 закону № 402-ФЗ). Вона відобразить актуальні відомості, коли аналіз фінансового стану проводиться в інші періоди. В цьому випадку у бухгалтерської звітності буде відповідний код: 21 - за перший квартал; 31 - за півріччя; 33 - за дев'ять місяців.

Перевірка основних показників бухгалтерського балансу

В першу чергу нас цікавлять статті «Внеобротние активи» і «Оборотні активи». Такі активи - різновид майна підприємства . Якщо рядки порожні, це означає, що компанії нічим відповідати перед кредиторами в разі його банкрутства (на балансі не варто ніяке майно).

Укладаючи угоди з юридичною особою, яка не має активів, ви ризикуєте. Якщо прибуток, необоротні та оборотні активи відсутні, значить, компанія не веде господарської діяльності. Коли контрагент представляє вам баланс, в якому немає відомостей про активи, але пропонує вигідні умови співпраці, працювати з нею краще за передоплатою.

Вивчення звіту про фінансові результати

Якщо за результатами за звітний період компанія виявилася збитковою, цифри будуть стояти в дужках, оскільки віднімається або негативний показник показується в круглих дужках. Динаміку, тобто різницю з минулим роком, можна простежити, якщо звернути увагу на показники зі стовпців, які знаходяться правіше. Необхідно порівняти дані колонки «За звітний період» і «За аналогічний період минулого року». Якщо доходи підприємства знижуються, воно може бути неплатоспроможним.

Часто аналіз фінансового стану доводиться проводити виключно на підставі публічної бухгалтерської звітності організації. Основні її форми, бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки , Дають можливість розрахувати всі основні фінансові показники і коефіцієнти.

Для більш глибокого аналізу можна використовувати звіти про рух грошових коштів і капіталу організації, які складаються за підсумками фінансового року. Ще більш детальний аналіз окремих аспектів діяльності підприємства (наприклад, розрахунок точки беззбитковості) вимагає вихідних даних, що лежать за межами звітності (дані поточного бухгалтерського та виробничого обліку).

Існує безліч моделей і методик, які покликані оцінити фінансовий стан підприємства і дати прогноз ймовірності банкрутства. Деякі з них:

 • модель Альтмана;
 • модель Сайфуліна-Кадикова;
 • модель Таффлера.

модель Альтмана;  модель Сайфуліна-Кадикова;  модель Таффлера

Аналіз показників фінансового стану

Оцінка динаміки та структури статей бухгалтерського балансу

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства слід згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи за ознакою ліквідності і терміновості зобов'язань (агрегований баланс). На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства. Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства.

Аналіз ліквідності і платоспроможності балансу

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як тимчасова величина, необхідна для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб даний вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторської заборгованості , Що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є:

 • наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку;
 • відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Ліквідність і платоспроможність не тотожні один одному. Коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний, але по суті ця оцінка може бути помилковою, якщо в поточних активах значна питома вага припадає на «неліквіди» і прострочену дебіторську заборгованість.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності може бути розрахований наступним чином:

(Грошові кошти + Короткострокові інвестиції) / Поточні зобов'язання

Він показує, яка частка короткострокових боргових зобов'язань може бути покрита за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів у вигляді ринкових цінних паперів і депозитів, тобто практично абсолютно ліквідними активами.

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR) показує, яка частина короткострокових зобов'язань організації може бути погашена за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах і надходжень за розрахунками. Він розраховується:

(Грошові кошти + Короткострокові інвестиції + Рахунки і векселі до отримання) / Поточні зобов'язання

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR) показує, чи достатньо у компанії коштів для погашення короткострокових зобов'язань:

Поточні активи / Поточні зобов'язання

Аналіз фінансової стійкості і структури капіталу

Оцінка фінансового стану підприємства буде неповною без аналізу фінансової стійкості. Аналізуючи платоспроможність, зіставляють стан пасивів зі станом активів. Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка величини і структури активів і пасивів. Показники, які характеризують незалежність по кожному елементу активів і майна в цілому, дають можливість виміряти, чи достатньо стійка аналізована організація у фінансовому відношенні.

Під фінансовою стійкістю економічного суб'єкта слід розуміти забезпеченість його запасів і витрат джерелами їх формування . Деталізований аналіз фінансового стану організації можна проводити з використанням абсолютних і відносних показників.

Дане співвідношення показує, що всі запаси повністю покриваються власними оборотними засобами , Тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів. Але така ситуація не може вважатися нормальною, оскільки означає, що адміністрація не вміє, не бажає або не має можливості використовувати зовнішні джерела для здійснення основної діяльності.

Коефіцієнт фінансової незалежності (EQ / TA) характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик:

Власний капітал / Сумарний актив

Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA) показують, яка частка активів фінансується за рахунок позикових коштів, незалежно від джерела:

(Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання) / Сумарний актив

Сумарні зобов'язання до власного капіталу (TD / EQ) - це залежність компанії від зовнішніх позик. Чим вище значення цього показника, тим більше позик і тим вище ризик неплатоспроможності:

Сумарні зобов'язання / Сумарний акціонерний капітал

Довгострокові зобов'язання до активів (LTD / TA) показує, яка частка активів підприємства фінансується за рахунок довгострокових позик:

Довгострокові зобов'язання / Сумарний актив

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE) фіксує, скільки разів протягом звітного періоду підприємство запрацювало кошти для виплати відсотків по позиках:

Прибуток до виплати податків і відсотків по кредитах / Відсотки за кредитами

Аналіз показників рентабельності

Рентабельність продажів (ROS) в% показує частку чистого прибутку в обсязі продажів компанії:

Чистий прибуток / Чистий обсяг продажів

Рентабельність власного капіталу (ROE) в% показує, скільки прибутку отримує компанія від 1 руб., Вкладеного власниками компанії:

Чистий прибуток / Сукупний власний капітал

Аналіз показників ділової активності

Тут розраховуються: оборотність робочого капіталу компанії, оборотність основних засобів, оборотність активів компанії, оборотність запасів і дебіторської заборгованості.

Таким чином, фінансовий стан може бути:

 • стійким;
 • нестійким;
 • кризовим.

Загальний успіх залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Головна мета аналітичної роботи фахівців - своєчасно виявляти і усувати недоліки в економічній діяльності компанії, знайти підходящі резерви поліпшення фінансового стану і платоспроможності.