37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.

 1. 37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.
 2. Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)
 3. 37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.
 4. Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)
 5. 37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.
 6. Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)
 7. 37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.
 8. Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)
 9. 37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.
 10. Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)
 11. 37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.
 12. Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)

37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.

На цій сторінці Ви знайдете унікальні поздоровлення з Днем народження на англійській мові для будь-якого віку і будь-яких відносин з тим у кого День Народження.

Непідробні щирі вітання з Днем Народження приємні і цінні. Привітати з Днем Народження - це спосіб дати людині зрозуміти, що ви пам'ятаєте, цінуєте, поважаєте, любите ... ..
В рамках програми " Вивчення англійської мови через традиції і свята " Yanglish.ru підібрав для вас ряд різних побажань для ваших друзів, колег, родичів, партнерів англійською мовою.

1. Birthdays are a new start; fresh beginnings, a time to start new endeavors with new goals. Move forward with fresh confidence and courage. You are a special person, may you have an amazing today and year! 1. Дні народження-це новий старт; свіжі починання, час для початку нових проектів з новими цілями. Рухайся вперед з додатковою впевненістю і мужністю. Ти особлива людина, нехай у тебе буде дивовижний день і рік! 2. Forget the past, look forward to the future for the best things are yet to come. Happy Birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself. 2. Забудь минуле, дивись в майбутнє на краще, яке ще попереду. З Днем Народження чарівного, талановитого, дотепного людини, який дуже нагадує мені себе самого. 3. A birthday is the most special day in one's life. Enjoy it to the fullest. 3. День народження-це особливий день в житті. Насолоджуйся ним в повній мірі. 4. My Birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you not only on your special day, but always. 4. Моє побажання на День Народження тебе - продовжуй любити життя і ніколи не переставай мріяти. Нехай краса і щастя оточують тебе не тільки в цей особливий день, але і завжди. 5. The advantage of old age is that you get many people to love. Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is you are and will always be happy and healthy! Happy Birthday! 5. Перевага прожитих більше років в тому, що ви отримуєте більше людей для любові. Просто слів недостатньо, щоб висловити те, як я щасливий, що ви відзначаєте ще один рік вашого життя! Моє побажання на ваш день народження - щоб ви були завжди щасливі і здорові! З Днем народження! 6. Hope the sun shines on you, the wind is at your back, your food tastes good, you see smiles and hear laughter every day and not just on your birthday. 6. Сподіваюся, тобі світить сонце, вітер попутний, і смак їжі приємний, ти бачиш посмішки і чуєш сміх кожен день, а не тільки на свій день народження.

Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)

7. I love you, my dear friend, and I am so excited to share this special birthday with you. This day is going to be truly special and I am so excited. 7. Я люблю тебе, мій любий друг, і я дуже рада розділити цей особливий день народження з тобою. Цей день обіцяє бути по-справжньому особливим і я дуже цьому рада. 8. Since we were little, you've always been there for me. I'm so glad we're still friends, and I bet that someday we'll be sitting side by side in our rocking chairs at the nursing home laughing at all our crazy times together. 8. З тих пір як ми були дітьми, ти був завжди поруч. Я такий радий, що ми як і раніше друзі, і я впевнений, що коли-небудь ми будемо сидіти пліч-о-пліч в наших кріслах-гойдалках в будинку для літніх людей, регочучи, згадуючи наш божевільний минуле. 9. My best friend deserves the best birthday in the world and my goal is to give it to you. Happy Birthday and let 'get ready to celebrate. 9. Мій найкращий друг заслуговує кращого в світі дня народження, і моє завдання - забезпечити це. З Днем Народження і давай гарненько відсвяткуємо. 10. On your birthday, I like to take some time and think about all the wonderful times we have had together. I'm thankful for our special adventures and all the things that we have done as friends and I look forward to making many more memories with you. 10. У твій день народження, я хотів би приділити час і згадати про всі ті чудові часи, які ми провели разом. Я вдячний за наші незабутні пригоди і за все те, що ми зробили, як друзі і з нетерпінням очікую ще більшого від дружби з тобою. 11. I can not believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It's my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. 11. Не можу повірити, що мені так пощастило знайти такого друга, як ти. Ти робиш кожен день мого життя особливим. Моя мета, зробити твій день народження незабутнім. 12. Happy Birthday my dear friend. I do not know if I can ever let you know just how much you mean to me. I can 'imagine where I would be without you. You have changed my life for the better. 12. З Днем Народження мій любий друже. Я не знаю, чи зможу я пояснити, що ти значиш для мене. Не можу уявити, де б я був без тебе. Ти змінив моє життя на краще. 13. On your special day I am recalling all the times we spent together. This always brings a sweet smile on my face! Happy Birthday to my special friend who will forever hold a special place in my heart. 13. У твій особливий день я згадую все що ми пройшли разом. Це завжди викликає милу посмішку на моєму обличчі! З Днем Народження мій чудовий друг, з яким завжди відведено особливе місце в моєму серці. 14. Here's hoping you get all your birthday wishes when you blow out those candles. If anyone deserves all the happiness in the world, it's you.
Happy birthday to the most wonderful friend on earth! 14. Сподіваюся, що збудуться всі побажання в День Народження, коли ти задуешь ці свічки. Якщо хтось і заслуговує все щастя в світі, то це ти. З Днем Народження найчудовіший друг на світі! 15. Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday my friend! Best wishes for a joyous day filled with love and laughter. Happy birthday. 15. Нехай цей день буде сповнений радості і торжества. Бажаю тобі яскравого і казкового дня народження мій друг! З найкращими побажаннями в радісний день, наповнений любов'ю і сміхом. З Днем народження. 16. On your birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams become a reality. But even more than that, may it bring you loads of true love and friendship. Have an amazing birthday! 16. У твій День Народження, бажаю щастя і любові. Нехай всі твої мрії стають реальністю. Але навіть більш того: нехай у тебе буде багато істинної любові і дружби. Дивного дня народження тобі!

Birthday Love Wishes
Привітання з Днем Народження від улюблених

17. May the love and happiness you share with others return to you tenfold. I wish you many more happiest of Birthdays! 17. Нехай любов і щастя, якими ти ділишся з іншими, повернеться до тебе десятикратно. Я бажаю тобі ще багато щасливих днів народження! 18. Happy birthday to the person who means the most to me in the world. I hope your birthday wishes come true. Thank you for always being right by my side, sweetheart. 18. З Днем народження людини, який означає для мене найголовніше в світі. Я сподіваюся, що побажання в твій день народження будуть збуватися. Спасибі, що ти завжди поруч зі мною, мила. 19. For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy birthday, my love! 19. У твій день народження я просто хочу сказати: Я сподіваюся, ти бачиш, наскільки ти важливий для мене. З Днем народження кохана моя! 20. I hope you have a magical day full of love and happiness! Happy Birthday my sweetheart! 20. Я сподіваюся у тебе чарівний день, повний любові і щастя! З Днем Народження моя мила! 21. I hope that your big birthday involves a cool day and a hot night. Happy Birthday! 21. Я сподіваюся, що твій приголомшливий день народження включає і крутий день і жарку ніч. З Днем народження! 22. Love you !!! Have an absolutely amazing day all about you! Happy Birthday my darling! 22. Люблю тебя !!! Нехай у тебе буде абсолютно дивовижний день! З Днем народження моя люба!

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

Funny Birthday Wishes Смішні Поздоровлення З Днем Народження

23. I hope that your birthday is as much fun as you are. 23. Я сподіваюся, що твій день народження такий же веселий, як і ти. 24. Hope you love your new age. It loves you because it looks good on you. 24. Сподіваюся, тобі сподобається твій новий вік. Він любить тебе, так як добре виглядає на тобі. 25. I've been that age. I've done that age. It is fun. Enjoy! 25. У мене вже був цей вік. І я пройшов цей вік. Це весело. Насолоджуйся! 26. Forever young and good-looking. That's all I wish for you on your birthday! 26. Будь завжди молодим і прекрасним. Це все, що мені хочеться побажати тобі на день народження! 27. Forget how long you've lived. Look at how much you've accomplished and how much life lies before you. Happy birthday. 27. Забудь скільки ти прожив. Подивися, як багато ти досяг, і як багато життя лежить перед тобою. З Днем народження. 28. Good things happen when you just go for it. Happy birthday! 28. Хороші речі трапляються, коли ти просто прагнеш до них. З Днем народження! 29. Happy birthday !!! I hope you have the best bday !!!! Be happy and keep that beautiful smile you have. 29. З Днем Народження !!! Я сподіваюся, що у тебе сьогодні найкращий день народження! Будь щасливий і бережи свою гарну посмішку. 30. I hope that this year will be full of all that makes you happy. 30. Я сподіваюся, що цей рік буде сповнений всього того, що робить тебе щасливим.

Бажаю тобі яскравого і казкового Дня Народження!

Most Popular Birthday Wishes Популярні привітання з Днем Народження

31. I hear today is your birthday. Another year older is another year wiser my friend. 31. Я чув, у тебе сьогодні День народження. Ще на рік старше ще на рік мудрішими, мій друг. 32. Happy birthday beautiful! I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness. 32. З Днем Народження, красива! Я сподіваюся, у тебе чудовий день, наповнений радістю і щастям. 33. Birthdays are special days that allow us to celebrate the day you came into our lives. On this day, your birthday, I hope that each and every one of your wishes comes true. I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you my dear! 33. Дні народження-це особливі дні, які дозволяють нам святкувати день коли ти з'явилася в нашому житті. В цей день, в твій день народження, я сподіваюся, що кожне з твоїх бажань збудеться. Я сподіваюся, що твій день сповнений веселощів і свята. З Днем Народження тебе моя дорога! 34. Sending you warm birthday wishes and a big warm hug on this very special day. 34. Посилаю тобі теплі привітання з Днем народження і гаряче обіймаю в цей особливий день. 35. Although I am not there to celebrate your birthday, you are in my thoughts. Happy birthday to you! 35. Хоча я не з тобою, щоб відсвяткувати твій день народження, але ти в моїх думках. З Днем народження тебе! 36. I hope you know how much joy your presence brings. Happy birthday my dear friend. 36. Сподіваюся, ти знаєш, скільки радості ти приносиш. З Днем народження мій дорогий друже. 37. Celebrate, laugh, dance, and cheer because your birthday only comes once a year. 37. Святкуй, смійся, танцюй, і радій, бо твій день народження приходить тільки раз на рік.

37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.

На цій сторінці Ви знайдете унікальні поздоровлення з Днем народження на англійській мові для будь-якого віку і будь-яких відносин з тим у кого День Народження.

Непідробні щирі вітання з Днем Народження приємні і цінні. Привітати з Днем Народження - це спосіб дати людині зрозуміти, що ви пам'ятаєте, цінуєте, поважаєте, любите ... ..
В рамках програми " Вивчення англійської мови через традиції і свята " Yanglish.ru підібрав для вас ряд різних побажань для ваших друзів, колег, родичів, партнерів англійською мовою.

1. Birthdays are a new start; fresh beginnings, a time to start new endeavors with new goals. Move forward with fresh confidence and courage. You are a special person, may you have an amazing today and year! 1. Дні народження-це новий старт; свіжі починання, час для початку нових проектів з новими цілями. Рухайся вперед з додатковою впевненістю і мужністю. Ти особлива людина, нехай у тебе буде дивовижний день і рік! 2. Forget the past, look forward to the future for the best things are yet to come. Happy Birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself. 2. Забудь минуле, дивись в майбутнє на краще, яке ще попереду. З Днем Народження чарівного, талановитого, дотепного людини, який дуже нагадує мені себе самого. 3. A birthday is the most special day in one's life. Enjoy it to the fullest. 3. День народження-це особливий день в житті. Насолоджуйся ним в повній мірі. 4. My Birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you not only on your special day, but always. 4. Моє побажання на День Народження тебе - продовжуй любити життя і ніколи не переставай мріяти. Нехай краса і щастя оточують тебе не тільки в цей особливий день, але і завжди. 5. The advantage of old age is that you get many people to love. Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is you are and will always be happy and healthy! Happy Birthday! 5. Перевага прожитих більше років в тому, що ви отримуєте більше людей для любові. Просто слів недостатньо, щоб висловити те, як я щасливий, що ви відзначаєте ще один рік вашого життя! Моє побажання на ваш день народження - щоб ви були завжди щасливі і здорові! З Днем народження! 6. Hope the sun shines on you, the wind is at your back, your food tastes good, you see smiles and hear laughter every day and not just on your birthday. 6. Сподіваюся, тобі світить сонце, вітер попутний, і смак їжі приємний, ти бачиш посмішки і чуєш сміх кожен день, а не тільки на свій день народження.

Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)

7. I love you, my dear friend, and I am so excited to share this special birthday with you. This day is going to be truly special and I am so excited. 7. Я люблю тебе, мій любий друг, і я дуже рада розділити цей особливий день народження з тобою. Цей день обіцяє бути по-справжньому особливим і я дуже цьому рада. 8. Since we were little, you've always been there for me. I'm so glad we're still friends, and I bet that someday we'll be sitting side by side in our rocking chairs at the nursing home laughing at all our crazy times together. 8. З тих пір як ми були дітьми, ти був завжди поруч. Я такий радий, що ми як і раніше друзі, і я впевнений, що коли-небудь ми будемо сидіти пліч-о-пліч в наших кріслах-гойдалках в будинку для літніх людей, регочучи, згадуючи наш божевільний минуле. 9. My best friend deserves the best birthday in the world and my goal is to give it to you. Happy Birthday and let 'get ready to celebrate. 9. Мій найкращий друг заслуговує кращого в світі дня народження, і моє завдання - забезпечити це. З Днем Народження і давай гарненько відсвяткуємо. 10. On your birthday, I like to take some time and think about all the wonderful times we have had together. I'm thankful for our special adventures and all the things that we have done as friends and I look forward to making many more memories with you. 10. У твій день народження, я хотів би приділити час і згадати про всі ті чудові часи, які ми провели разом. Я вдячний за наші незабутні пригоди і за все те, що ми зробили, як друзі і з нетерпінням очікую ще більшого від дружби з тобою. 11. I can not believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It's my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. 11. Не можу повірити, що мені так пощастило знайти такого друга, як ти. Ти робиш кожен день мого життя особливим. Моя мета, зробити твій день народження незабутнім. 12. Happy Birthday my dear friend. I do not know if I can ever let you know just how much you mean to me. I can 'imagine where I would be without you. You have changed my life for the better. 12. З Днем Народження мій любий друже. Я не знаю, чи зможу я пояснити, що ти значиш для мене. Не можу уявити, де б я був без тебе. Ти змінив моє життя на краще. 13. On your special day I am recalling all the times we spent together. This always brings a sweet smile on my face! Happy Birthday to my special friend who will forever hold a special place in my heart. 13. У твій особливий день я згадую все що ми пройшли разом. Це завжди викликає милу посмішку на моєму обличчі! З Днем Народження мій чудовий друг, з яким завжди відведено особливе місце в моєму серці. 14. Here's hoping you get all your birthday wishes when you blow out those candles. If anyone deserves all the happiness in the world, it's you.
Happy birthday to the most wonderful friend on earth! 14. Сподіваюся, що збудуться всі побажання в День Народження, коли ти задуешь ці свічки. Якщо хтось і заслуговує все щастя в світі, то це ти. З Днем Народження найчудовіший друг на світі! 15. Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday my friend! Best wishes for a joyous day filled with love and laughter. Happy birthday. 15. Нехай цей день буде сповнений радості і торжества. Бажаю тобі яскравого і казкового дня народження мій друг! З найкращими побажаннями в радісний день, наповнений любов'ю і сміхом. З Днем народження. 16. On your birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams become a reality. But even more than that, may it bring you loads of true love and friendship. Have an amazing birthday! 16. У твій День Народження, бажаю щастя і любові. Нехай всі твої мрії стають реальністю. Але навіть більш того: нехай у тебе буде багато істинної любові і дружби. Дивного дня народження тобі!

Birthday Love Wishes
Привітання з Днем Народження від улюблених

17. May the love and happiness you share with others return to you tenfold. I wish you many more happiest of Birthdays! 17. Нехай любов і щастя, якими ти ділишся з іншими, повернеться до тебе десятикратно. Я бажаю тобі ще багато щасливих днів народження! 18. Happy birthday to the person who means the most to me in the world. I hope your birthday wishes come true. Thank you for always being right by my side, sweetheart. 18. З Днем народження людини, який означає для мене найголовніше в світі. Я сподіваюся, що побажання в твій день народження будуть збуватися. Спасибі, що ти завжди поруч зі мною, мила. 19. For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy birthday, my love! 19. У твій день народження я просто хочу сказати: Я сподіваюся, ти бачиш, наскільки ти важливий для мене. З Днем народження кохана моя! 20. I hope you have a magical day full of love and happiness! Happy Birthday my sweetheart! 20. Я сподіваюся у тебе чарівний день, повний любові і щастя! З Днем Народження моя мила! 21. I hope that your big birthday involves a cool day and a hot night. Happy Birthday! 21. Я сподіваюся, що твій приголомшливий день народження включає і крутий день і жарку ніч. З Днем народження! 22. Love you !!! Have an absolutely amazing day all about you! Happy Birthday my darling! 22. Люблю тебя !!! Нехай у тебе буде абсолютно дивовижний день! З Днем народження моя люба!

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

Funny Birthday Wishes Смішні Поздоровлення З Днем Народження

23. I hope that your birthday is as much fun as you are. 23. Я сподіваюся, що твій день народження такий же веселий, як і ти. 24. Hope you love your new age. It loves you because it looks good on you. 24. Сподіваюся, тобі сподобається твій новий вік. Він любить тебе, так як добре виглядає на тобі. 25. I've been that age. I've done that age. It is fun. Enjoy! 25. У мене вже був цей вік. І я пройшов цей вік. Це весело. Насолоджуйся! 26. Forever young and good-looking. That's all I wish for you on your birthday! 26. Будь завжди молодим і прекрасним. Це все, що мені хочеться побажати тобі на день народження! 27. Forget how long you've lived. Look at how much you've accomplished and how much life lies before you. Happy birthday. 27. Забудь скільки ти прожив. Подивися, як багато ти досяг, і як багато життя лежить перед тобою. З Днем народження. 28. Good things happen when you just go for it. Happy birthday! 28. Хороші речі трапляються, коли ти просто прагнеш до них. З Днем народження! 29. Happy birthday !!! I hope you have the best bday !!!! Be happy and keep that beautiful smile you have. 29. З Днем Народження !!! Я сподіваюся, що у тебе сьогодні найкращий день народження! Будь щасливий і бережи свою гарну посмішку. 30. I hope that this year will be full of all that makes you happy. 30. Я сподіваюся, що цей рік буде сповнений всього того, що робить тебе щасливим.

Бажаю тобі яскравого і казкового Дня Народження!

Most Popular Birthday Wishes Популярні привітання з Днем Народження

31. I hear today is your birthday. Another year older is another year wiser my friend. 31. Я чув, у тебе сьогодні День народження. Ще на рік старше ще на рік мудрішими, мій друг. 32. Happy birthday beautiful! I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness. 32. З Днем Народження, красива! Я сподіваюся, у тебе чудовий день, наповнений радістю і щастям. 33. Birthdays are special days that allow us to celebrate the day you came into our lives. On this day, your birthday, I hope that each and every one of your wishes comes true. I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you my dear! 33. Дні народження-це особливі дні, які дозволяють нам святкувати день коли ти з'явилася в нашому житті. В цей день, в твій день народження, я сподіваюся, що кожне з твоїх бажань збудеться. Я сподіваюся, що твій день сповнений веселощів і свята. З Днем Народження тебе моя дорога! 34. Sending you warm birthday wishes and a big warm hug on this very special day. 34. Посилаю тобі теплі привітання з Днем народження і гаряче обіймаю в цей особливий день. 35. Although I am not there to celebrate your birthday, you are in my thoughts. Happy birthday to you! 35. Хоча я не з тобою, щоб відсвяткувати твій день народження, але ти в моїх думках. З Днем народження тебе! 36. I hope you know how much joy your presence brings. Happy birthday my dear friend. 36. Сподіваюся, ти знаєш, скільки радості ти приносиш. З Днем народження мій дорогий друже. 37. Celebrate, laugh, dance, and cheer because your birthday only comes once a year. 37. Святкуй, смійся, танцюй, і радій, бо твій день народження приходить тільки раз на рік.

37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.

На цій сторінці Ви знайдете унікальні поздоровлення з Днем народження на англійській мові для будь-якого віку і будь-яких відносин з тим у кого День Народження.

Непідробні щирі вітання з Днем Народження приємні і цінні. Привітати з Днем Народження - це спосіб дати людині зрозуміти, що ви пам'ятаєте, цінуєте, поважаєте, любите ... ..
В рамках програми " Вивчення англійської мови через традиції і свята " Yanglish.ru підібрав для вас ряд різних побажань для ваших друзів, колег, родичів, партнерів англійською мовою.

1. Birthdays are a new start; fresh beginnings, a time to start new endeavors with new goals. Move forward with fresh confidence and courage. You are a special person, may you have an amazing today and year! 1. Дні народження-це новий старт; свіжі починання, час для початку нових проектів з новими цілями. Рухайся вперед з додатковою впевненістю і мужністю. Ти особлива людина, нехай у тебе буде дивовижний день і рік! 2. Forget the past, look forward to the future for the best things are yet to come. Happy Birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself. 2. Забудь минуле, дивись в майбутнє на краще, яке ще попереду. З Днем Народження чарівного, талановитого, дотепного людини, який дуже нагадує мені себе самого. 3. A birthday is the most special day in one's life. Enjoy it to the fullest. 3. День народження-це особливий день в житті. Насолоджуйся ним в повній мірі. 4. My Birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you not only on your special day, but always. 4. Моє побажання на День Народження тебе - продовжуй любити життя і ніколи не переставай мріяти. Нехай краса і щастя оточують тебе не тільки в цей особливий день, але і завжди. 5. The advantage of old age is that you get many people to love. Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is you are and will always be happy and healthy! Happy Birthday! 5. Перевага прожитих більше років в тому, що ви отримуєте більше людей для любові. Просто слів недостатньо, щоб висловити те, як я щасливий, що ви відзначаєте ще один рік вашого життя! Моє побажання на ваш день народження - щоб ви були завжди щасливі і здорові! З Днем народження! 6. Hope the sun shines on you, the wind is at your back, your food tastes good, you see smiles and hear laughter every day and not just on your birthday. 6. Сподіваюся, тобі світить сонце, вітер попутний, і смак їжі приємний, ти бачиш посмішки і чуєш сміх кожен день, а не тільки на свій день народження.

Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)

7. I love you, my dear friend, and I am so excited to share this special birthday with you. This day is going to be truly special and I am so excited. 7. Я люблю тебе, мій любий друг, і я дуже рада розділити цей особливий день народження з тобою. Цей день обіцяє бути по-справжньому особливим і я дуже цьому рада. 8. Since we were little, you've always been there for me. I'm so glad we're still friends, and I bet that someday we'll be sitting side by side in our rocking chairs at the nursing home laughing at all our crazy times together. 8. З тих пір як ми були дітьми, ти був завжди поруч. Я такий радий, що ми як і раніше друзі, і я впевнений, що коли-небудь ми будемо сидіти пліч-о-пліч в наших кріслах-гойдалках в будинку для літніх людей, регочучи, згадуючи наш божевільний минуле. 9. My best friend deserves the best birthday in the world and my goal is to give it to you. Happy Birthday and let 'get ready to celebrate. 9. Мій найкращий друг заслуговує кращого в світі дня народження, і моє завдання - забезпечити це. З Днем Народження і давай гарненько відсвяткуємо. 10. On your birthday, I like to take some time and think about all the wonderful times we have had together. I'm thankful for our special adventures and all the things that we have done as friends and I look forward to making many more memories with you. 10. У твій день народження, я хотів би приділити час і згадати про всі ті чудові часи, які ми провели разом. Я вдячний за наші незабутні пригоди і за все те, що ми зробили, як друзі і з нетерпінням очікую ще більшого від дружби з тобою. 11. I can not believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It's my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. 11. Не можу повірити, що мені так пощастило знайти такого друга, як ти. Ти робиш кожен день мого життя особливим. Моя мета, зробити твій день народження незабутнім. 12. Happy Birthday my dear friend. I do not know if I can ever let you know just how much you mean to me. I can 'imagine where I would be without you. You have changed my life for the better. 12. З Днем Народження мій любий друже. Я не знаю, чи зможу я пояснити, що ти значиш для мене. Не можу уявити, де б я був без тебе. Ти змінив моє життя на краще. 13. On your special day I am recalling all the times we spent together. This always brings a sweet smile on my face! Happy Birthday to my special friend who will forever hold a special place in my heart. 13. У твій особливий день я згадую все що ми пройшли разом. Це завжди викликає милу посмішку на моєму обличчі! З Днем Народження мій чудовий друг, з яким завжди відведено особливе місце в моєму серці. 14. Here's hoping you get all your birthday wishes when you blow out those candles. If anyone deserves all the happiness in the world, it's you.
Happy birthday to the most wonderful friend on earth! 14. Сподіваюся, що збудуться всі побажання в День Народження, коли ти задуешь ці свічки. Якщо хтось і заслуговує все щастя в світі, то це ти. З Днем Народження найчудовіший друг на світі! 15. Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday my friend! Best wishes for a joyous day filled with love and laughter. Happy birthday. 15. Нехай цей день буде сповнений радості і торжества. Бажаю тобі яскравого і казкового дня народження мій друг! З найкращими побажаннями в радісний день, наповнений любов'ю і сміхом. З Днем народження. 16. On your birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams become a reality. But even more than that, may it bring you loads of true love and friendship. Have an amazing birthday! 16. У твій День Народження, бажаю щастя і любові. Нехай всі твої мрії стають реальністю. Але навіть більш того: нехай у тебе буде багато істинної любові і дружби. Дивного дня народження тобі!

Birthday Love Wishes
Привітання з Днем Народження від улюблених

17. May the love and happiness you share with others return to you tenfold. I wish you many more happiest of Birthdays! 17. Нехай любов і щастя, якими ти ділишся з іншими, повернеться до тебе десятикратно. Я бажаю тобі ще багато щасливих днів народження! 18. Happy birthday to the person who means the most to me in the world. I hope your birthday wishes come true. Thank you for always being right by my side, sweetheart. 18. З Днем народження людини, який означає для мене найголовніше в світі. Я сподіваюся, що побажання в твій день народження будуть збуватися. Спасибі, що ти завжди поруч зі мною, мила. 19. For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy birthday, my love! 19. У твій день народження я просто хочу сказати: Я сподіваюся, ти бачиш, наскільки ти важливий для мене. З Днем народження кохана моя! 20. I hope you have a magical day full of love and happiness! Happy Birthday my sweetheart! 20. Я сподіваюся у тебе чарівний день, повний любові і щастя! З Днем Народження моя мила! 21. I hope that your big birthday involves a cool day and a hot night. Happy Birthday! 21. Я сподіваюся, що твій приголомшливий день народження включає і крутий день і жарку ніч. З Днем народження! 22. Love you !!! Have an absolutely amazing day all about you! Happy Birthday my darling! 22. Люблю тебя !!! Нехай у тебе буде абсолютно дивовижний день! З Днем народження моя люба!

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

Funny Birthday Wishes Смішні Поздоровлення З Днем Народження

23. I hope that your birthday is as much fun as you are. 23. Я сподіваюся, що твій день народження такий же веселий, як і ти. 24. Hope you love your new age. It loves you because it looks good on you. 24. Сподіваюся, тобі сподобається твій новий вік. Він любить тебе, так як добре виглядає на тобі. 25. I've been that age. I've done that age. It is fun. Enjoy! 25. У мене вже був цей вік. І я пройшов цей вік. Це весело. Насолоджуйся! 26. Forever young and good-looking. That's all I wish for you on your birthday! 26. Будь завжди молодим і прекрасним. Це все, що мені хочеться побажати тобі на день народження! 27. Forget how long you've lived. Look at how much you've accomplished and how much life lies before you. Happy birthday. 27. Забудь скільки ти прожив. Подивися, як багато ти досяг, і як багато життя лежить перед тобою. З Днем народження. 28. Good things happen when you just go for it. Happy birthday! 28. Хороші речі трапляються, коли ти просто прагнеш до них. З Днем народження! 29. Happy birthday !!! I hope you have the best bday !!!! Be happy and keep that beautiful smile you have. 29. З Днем Народження !!! Я сподіваюся, що у тебе сьогодні найкращий день народження! Будь щасливий і бережи свою гарну посмішку. 30. I hope that this year will be full of all that makes you happy. 30. Я сподіваюся, що цей рік буде сповнений всього того, що робить тебе щасливим.

Бажаю тобі яскравого і казкового Дня Народження!

Most Popular Birthday Wishes Популярні привітання з Днем Народження

31. I hear today is your birthday. Another year older is another year wiser my friend. 31. Я чув, у тебе сьогодні День народження. Ще на рік старше ще на рік мудрішими, мій друг. 32. Happy birthday beautiful! I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness. 32. З Днем Народження, красива! Я сподіваюся, у тебе чудовий день, наповнений радістю і щастям. 33. Birthdays are special days that allow us to celebrate the day you came into our lives. On this day, your birthday, I hope that each and every one of your wishes comes true. I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you my dear! 33. Дні народження-це особливі дні, які дозволяють нам святкувати день коли ти з'явилася в нашому житті. В цей день, в твій день народження, я сподіваюся, що кожне з твоїх бажань збудеться. Я сподіваюся, що твій день сповнений веселощів і свята. З Днем Народження тебе моя дорога! 34. Sending you warm birthday wishes and a big warm hug on this very special day. 34. Посилаю тобі теплі привітання з Днем народження і гаряче обіймаю в цей особливий день. 35. Although I am not there to celebrate your birthday, you are in my thoughts. Happy birthday to you! 35. Хоча я не з тобою, щоб відсвяткувати твій день народження, але ти в моїх думках. З Днем народження тебе! 36. I hope you know how much joy your presence brings. Happy birthday my dear friend. 36. Сподіваюся, ти знаєш, скільки радості ти приносиш. З Днем народження мій дорогий друже. 37. Celebrate, laugh, dance, and cheer because your birthday only comes once a year. 37. Святкуй, смійся, танцюй, і радій, бо твій день народження приходить тільки раз на рік.

37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.

На цій сторінці Ви знайдете унікальні поздоровлення з Днем народження на англійській мові для будь-якого віку і будь-яких відносин з тим у кого День Народження.

Непідробні щирі вітання з Днем Народження приємні і цінні. Привітати з Днем Народження - це спосіб дати людині зрозуміти, що ви пам'ятаєте, цінуєте, поважаєте, любите ... ..
В рамках програми " Вивчення англійської мови через традиції і свята " Yanglish.ru підібрав для вас ряд різних побажань для ваших друзів, колег, родичів, партнерів англійською мовою.

1. Birthdays are a new start; fresh beginnings, a time to start new endeavors with new goals. Move forward with fresh confidence and courage. You are a special person, may you have an amazing today and year! 1. Дні народження-це новий старт; свіжі починання, час для початку нових проектів з новими цілями. Рухайся вперед з додатковою впевненістю і мужністю. Ти особлива людина, нехай у тебе буде дивовижний день і рік! 2. Forget the past, look forward to the future for the best things are yet to come. Happy Birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself. 2. Забудь минуле, дивись в майбутнє на краще, яке ще попереду. З Днем Народження чарівного, талановитого, дотепного людини, який дуже нагадує мені себе самого. 3. A birthday is the most special day in one's life. Enjoy it to the fullest. 3. День народження-це особливий день в житті. Насолоджуйся ним в повній мірі. 4. My Birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you not only on your special day, but always. 4. Моє побажання на День Народження тебе - продовжуй любити життя і ніколи не переставай мріяти. Нехай краса і щастя оточують тебе не тільки в цей особливий день, але і завжди. 5. The advantage of old age is that you get many people to love. Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is you are and will always be happy and healthy! Happy Birthday! 5. Перевага прожитих більше років в тому, що ви отримуєте більше людей для любові. Просто слів недостатньо, щоб висловити те, як я щасливий, що ви відзначаєте ще один рік вашого життя! Моє побажання на ваш день народження - щоб ви були завжди щасливі і здорові! З Днем народження! 6. Hope the sun shines on you, the wind is at your back, your food tastes good, you see smiles and hear laughter every day and not just on your birthday. 6. Сподіваюся, тобі світить сонце, вітер попутний, і смак їжі приємний, ти бачиш посмішки і чуєш сміх кожен день, а не тільки на свій день народження.

Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)

7. I love you, my dear friend, and I am so excited to share this special birthday with you. This day is going to be truly special and I am so excited. 7. Я люблю тебе, мій любий друг, і я дуже рада розділити цей особливий день народження з тобою. Цей день обіцяє бути по-справжньому особливим і я дуже цьому рада. 8. Since we were little, you've always been there for me. I'm so glad we're still friends, and I bet that someday we'll be sitting side by side in our rocking chairs at the nursing home laughing at all our crazy times together. 8. З тих пір як ми були дітьми, ти був завжди поруч. Я такий радий, що ми як і раніше друзі, і я впевнений, що коли-небудь ми будемо сидіти пліч-о-пліч в наших кріслах-гойдалках в будинку для літніх людей, регочучи, згадуючи наш божевільний минуле. 9. My best friend deserves the best birthday in the world and my goal is to give it to you. Happy Birthday and let 'get ready to celebrate. 9. Мій найкращий друг заслуговує кращого в світі дня народження, і моє завдання - забезпечити це. З Днем Народження і давай гарненько відсвяткуємо. 10. On your birthday, I like to take some time and think about all the wonderful times we have had together. I'm thankful for our special adventures and all the things that we have done as friends and I look forward to making many more memories with you. 10. У твій день народження, я хотів би приділити час і згадати про всі ті чудові часи, які ми провели разом. Я вдячний за наші незабутні пригоди і за все те, що ми зробили, як друзі і з нетерпінням очікую ще більшого від дружби з тобою. 11. I can not believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It's my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. 11. Не можу повірити, що мені так пощастило знайти такого друга, як ти. Ти робиш кожен день мого життя особливим. Моя мета, зробити твій день народження незабутнім. 12. Happy Birthday my dear friend. I do not know if I can ever let you know just how much you mean to me. I can 'imagine where I would be without you. You have changed my life for the better. 12. З Днем Народження мій любий друже. Я не знаю, чи зможу я пояснити, що ти значиш для мене. Не можу уявити, де б я був без тебе. Ти змінив моє життя на краще. 13. On your special day I am recalling all the times we spent together. This always brings a sweet smile on my face! Happy Birthday to my special friend who will forever hold a special place in my heart. 13. У твій особливий день я згадую все що ми пройшли разом. Це завжди викликає милу посмішку на моєму обличчі! З Днем Народження мій чудовий друг, з яким завжди відведено особливе місце в моєму серці. 14. Here's hoping you get all your birthday wishes when you blow out those candles. If anyone deserves all the happiness in the world, it's you.
Happy birthday to the most wonderful friend on earth! 14. Сподіваюся, що збудуться всі побажання в День Народження, коли ти задуешь ці свічки. Якщо хтось і заслуговує все щастя в світі, то це ти. З Днем Народження найчудовіший друг на світі! 15. Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday my friend! Best wishes for a joyous day filled with love and laughter. Happy birthday. 15. Нехай цей день буде сповнений радості і торжества. Бажаю тобі яскравого і казкового дня народження мій друг! З найкращими побажаннями в радісний день, наповнений любов'ю і сміхом. З Днем народження. 16. On your birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams become a reality. But even more than that, may it bring you loads of true love and friendship. Have an amazing birthday! 16. У твій День Народження, бажаю щастя і любові. Нехай всі твої мрії стають реальністю. Але навіть більш того: нехай у тебе буде багато істинної любові і дружби. Дивного дня народження тобі!

Birthday Love Wishes
Привітання з Днем Народження від улюблених

17. May the love and happiness you share with others return to you tenfold. I wish you many more happiest of Birthdays! 17. Нехай любов і щастя, якими ти ділишся з іншими, повернеться до тебе десятикратно. Я бажаю тобі ще багато щасливих днів народження! 18. Happy birthday to the person who means the most to me in the world. I hope your birthday wishes come true. Thank you for always being right by my side, sweetheart. 18. З Днем народження людини, який означає для мене найголовніше в світі. Я сподіваюся, що побажання в твій день народження будуть збуватися. Спасибі, що ти завжди поруч зі мною, мила. 19. For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy birthday, my love! 19. У твій день народження я просто хочу сказати: Я сподіваюся, ти бачиш, наскільки ти важливий для мене. З Днем народження кохана моя! 20. I hope you have a magical day full of love and happiness! Happy Birthday my sweetheart! 20. Я сподіваюся у тебе чарівний день, повний любові і щастя! З Днем Народження моя мила! 21. I hope that your big birthday involves a cool day and a hot night. Happy Birthday! 21. Я сподіваюся, що твій приголомшливий день народження включає і крутий день і жарку ніч. З Днем народження! 22. Love you !!! Have an absolutely amazing day all about you! Happy Birthday my darling! 22. Люблю тебя !!! Нехай у тебе буде абсолютно дивовижний день! З Днем народження моя люба!

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

Funny Birthday Wishes Смішні Поздоровлення З Днем Народження

23. I hope that your birthday is as much fun as you are. 23. Я сподіваюся, що твій день народження такий же веселий, як і ти. 24. Hope you love your new age. It loves you because it looks good on you. 24. Сподіваюся, тобі сподобається твій новий вік. Він любить тебе, так як добре виглядає на тобі. 25. I've been that age. I've done that age. It is fun. Enjoy! 25. У мене вже був цей вік. І я пройшов цей вік. Це весело. Насолоджуйся! 26. Forever young and good-looking. That's all I wish for you on your birthday! 26. Будь завжди молодим і прекрасним. Це все, що мені хочеться побажати тобі на день народження! 27. Forget how long you've lived. Look at how much you've accomplished and how much life lies before you. Happy birthday. 27. Забудь скільки ти прожив. Подивися, як багато ти досяг, і як багато життя лежить перед тобою. З Днем народження. 28. Good things happen when you just go for it. Happy birthday! 28. Хороші речі трапляються, коли ти просто прагнеш до них. З Днем народження! 29. Happy birthday !!! I hope you have the best bday !!!! Be happy and keep that beautiful smile you have. 29. З Днем Народження !!! Я сподіваюся, що у тебе сьогодні найкращий день народження! Будь щасливий і бережи свою гарну посмішку. 30. I hope that this year will be full of all that makes you happy. 30. Я сподіваюся, що цей рік буде сповнений всього того, що робить тебе щасливим.

Бажаю тобі яскравого і казкового Дня Народження!

Most Popular Birthday Wishes Популярні привітання з Днем Народження

31. I hear today is your birthday. Another year older is another year wiser my friend. 31. Я чув, у тебе сьогодні День народження. Ще на рік старше ще на рік мудрішими, мій друг. 32. Happy birthday beautiful! I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness. 32. З Днем Народження, красива! Я сподіваюся, у тебе чудовий день, наповнений радістю і щастям. 33. Birthdays are special days that allow us to celebrate the day you came into our lives. On this day, your birthday, I hope that each and every one of your wishes comes true. I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you my dear! 33. Дні народження-це особливі дні, які дозволяють нам святкувати день коли ти з'явилася в нашому житті. В цей день, в твій день народження, я сподіваюся, що кожне з твоїх бажань збудеться. Я сподіваюся, що твій день сповнений веселощів і свята. З Днем Народження тебе моя дорога! 34. Sending you warm birthday wishes and a big warm hug on this very special day. 34. Посилаю тобі теплі привітання з Днем народження і гаряче обіймаю в цей особливий день. 35. Although I am not there to celebrate your birthday, you are in my thoughts. Happy birthday to you! 35. Хоча я не з тобою, щоб відсвяткувати твій день народження, але ти в моїх думках. З Днем народження тебе! 36. I hope you know how much joy your presence brings. Happy birthday my dear friend. 36. Сподіваюся, ти знаєш, скільки радості ти приносиш. З Днем народження мій дорогий друже. 37. Celebrate, laugh, dance, and cheer because your birthday only comes once a year. 37. Святкуй, смійся, танцюй, і радій, бо твій день народження приходить тільки раз на рік.

37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.

На цій сторінці Ви знайдете унікальні поздоровлення з Днем народження на англійській мові для будь-якого віку і будь-яких відносин з тим у кого День Народження.

Непідробні щирі вітання з Днем Народження приємні і цінні. Привітати з Днем Народження - це спосіб дати людині зрозуміти, що ви пам'ятаєте, цінуєте, поважаєте, любите ... ..
В рамках програми " Вивчення англійської мови через традиції і свята " Yanglish.ru підібрав для вас ряд різних побажань для ваших друзів, колег, родичів, партнерів англійською мовою.

1. Birthdays are a new start; fresh beginnings, a time to start new endeavors with new goals. Move forward with fresh confidence and courage. You are a special person, may you have an amazing today and year! 1. Дні народження-це новий старт; свіжі починання, час для початку нових проектів з новими цілями. Рухайся вперед з додатковою впевненістю і мужністю. Ти особлива людина, нехай у тебе буде дивовижний день і рік! 2. Forget the past, look forward to the future for the best things are yet to come. Happy Birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself. 2. Забудь минуле, дивись в майбутнє на краще, яке ще попереду. З Днем Народження чарівного, талановитого, дотепного людини, який дуже нагадує мені себе самого. 3. A birthday is the most special day in one's life. Enjoy it to the fullest. 3. День народження-це особливий день в житті. Насолоджуйся ним в повній мірі. 4. My Birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you not only on your special day, but always. 4. Моє побажання на День Народження тебе - продовжуй любити життя і ніколи не переставай мріяти. Нехай краса і щастя оточують тебе не тільки в цей особливий день, але і завжди. 5. The advantage of old age is that you get many people to love. Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is you are and will always be happy and healthy! Happy Birthday! 5. Перевага прожитих більше років в тому, що ви отримуєте більше людей для любові. Просто слів недостатньо, щоб висловити те, як я щасливий, що ви відзначаєте ще один рік вашого життя! Моє побажання на ваш день народження - щоб ви були завжди щасливі і здорові! З Днем народження! 6. Hope the sun shines on you, the wind is at your back, your food tastes good, you see smiles and hear laughter every day and not just on your birthday. 6. Сподіваюся, тобі світить сонце, вітер попутний, і смак їжі приємний, ти бачиш посмішки і чуєш сміх кожен день, а не тільки на свій день народження.

Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)

7. I love you, my dear friend, and I am so excited to share this special birthday with you. This day is going to be truly special and I am so excited. 7. Я люблю тебе, мій любий друг, і я дуже рада розділити цей особливий день народження з тобою. Цей день обіцяє бути по-справжньому особливим і я дуже цьому рада. 8. Since we were little, you've always been there for me. I'm so glad we're still friends, and I bet that someday we'll be sitting side by side in our rocking chairs at the nursing home laughing at all our crazy times together. 8. З тих пір як ми були дітьми, ти був завжди поруч. Я такий радий, що ми як і раніше друзі, і я впевнений, що коли-небудь ми будемо сидіти пліч-о-пліч в наших кріслах-гойдалках в будинку для літніх людей, регочучи, згадуючи наш божевільний минуле. 9. My best friend deserves the best birthday in the world and my goal is to give it to you. Happy Birthday and let 'get ready to celebrate. 9. Мій найкращий друг заслуговує кращого в світі дня народження, і моє завдання - забезпечити це. З Днем Народження і давай гарненько відсвяткуємо. 10. On your birthday, I like to take some time and think about all the wonderful times we have had together. I'm thankful for our special adventures and all the things that we have done as friends and I look forward to making many more memories with you. 10. У твій день народження, я хотів би приділити час і згадати про всі ті чудові часи, які ми провели разом. Я вдячний за наші незабутні пригоди і за все те, що ми зробили, як друзі і з нетерпінням очікую ще більшого від дружби з тобою. 11. I can not believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It's my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. 11. Не можу повірити, що мені так пощастило знайти такого друга, як ти. Ти робиш кожен день мого життя особливим. Моя мета, зробити твій день народження незабутнім. 12. Happy Birthday my dear friend. I do not know if I can ever let you know just how much you mean to me. I can 'imagine where I would be without you. You have changed my life for the better. 12. З Днем Народження мій любий друже. Я не знаю, чи зможу я пояснити, що ти значиш для мене. Не можу уявити, де б я був без тебе. Ти змінив моє життя на краще. 13. On your special day I am recalling all the times we spent together. This always brings a sweet smile on my face! Happy Birthday to my special friend who will forever hold a special place in my heart. 13. У твій особливий день я згадую все що ми пройшли разом. Це завжди викликає милу посмішку на моєму обличчі! З Днем Народження мій чудовий друг, з яким завжди відведено особливе місце в моєму серці. 14. Here's hoping you get all your birthday wishes when you blow out those candles. If anyone deserves all the happiness in the world, it's you.
Happy birthday to the most wonderful friend on earth! 14. Сподіваюся, що збудуться всі побажання в День Народження, коли ти задуешь ці свічки. Якщо хтось і заслуговує все щастя в світі, то це ти. З Днем Народження найчудовіший друг на світі! 15. Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday my friend! Best wishes for a joyous day filled with love and laughter. Happy birthday. 15. Нехай цей день буде сповнений радості і торжества. Бажаю тобі яскравого і казкового дня народження мій друг! З найкращими побажаннями в радісний день, наповнений любов'ю і сміхом. З Днем народження. 16. On your birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams become a reality. But even more than that, may it bring you loads of true love and friendship. Have an amazing birthday! 16. У твій День Народження, бажаю щастя і любові. Нехай всі твої мрії стають реальністю. Але навіть більш того: нехай у тебе буде багато істинної любові і дружби. Дивного дня народження тобі!

Birthday Love Wishes
Привітання з Днем Народження від улюблених

17. May the love and happiness you share with others return to you tenfold. I wish you many more happiest of Birthdays! 17. Нехай любов і щастя, якими ти ділишся з іншими, повернеться до тебе десятикратно. Я бажаю тобі ще багато щасливих днів народження! 18. Happy birthday to the person who means the most to me in the world. I hope your birthday wishes come true. Thank you for always being right by my side, sweetheart. 18. З Днем народження людини, який означає для мене найголовніше в світі. Я сподіваюся, що побажання в твій день народження будуть збуватися. Спасибі, що ти завжди поруч зі мною, мила. 19. For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy birthday, my love! 19. У твій день народження я просто хочу сказати: Я сподіваюся, ти бачиш, наскільки ти важливий для мене. З Днем народження кохана моя! 20. I hope you have a magical day full of love and happiness! Happy Birthday my sweetheart! 20. Я сподіваюся у тебе чарівний день, повний любові і щастя! З Днем Народження моя мила! 21. I hope that your big birthday involves a cool day and a hot night. Happy Birthday! 21. Я сподіваюся, що твій приголомшливий день народження включає і крутий день і жарку ніч. З Днем народження! 22. Love you !!! Have an absolutely amazing day all about you! Happy Birthday my darling! 22. Люблю тебя !!! Нехай у тебе буде абсолютно дивовижний день! З Днем народження моя люба!

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

Funny Birthday Wishes Смішні Поздоровлення З Днем Народження

23. I hope that your birthday is as much fun as you are. 23. Я сподіваюся, що твій день народження такий же веселий, як і ти. 24. Hope you love your new age. It loves you because it looks good on you. 24. Сподіваюся, тобі сподобається твій новий вік. Він любить тебе, так як добре виглядає на тобі. 25. I've been that age. I've done that age. It is fun. Enjoy! 25. У мене вже був цей вік. І я пройшов цей вік. Це весело. Насолоджуйся! 26. Forever young and good-looking. That's all I wish for you on your birthday! 26. Будь завжди молодим і прекрасним. Це все, що мені хочеться побажати тобі на день народження! 27. Forget how long you've lived. Look at how much you've accomplished and how much life lies before you. Happy birthday. 27. Забудь скільки ти прожив. Подивися, як багато ти досяг, і як багато життя лежить перед тобою. З Днем народження. 28. Good things happen when you just go for it. Happy birthday! 28. Хороші речі трапляються, коли ти просто прагнеш до них. З Днем народження! 29. Happy birthday !!! I hope you have the best bday !!!! Be happy and keep that beautiful smile you have. 29. З Днем Народження !!! Я сподіваюся, що у тебе сьогодні найкращий день народження! Будь щасливий і бережи свою гарну посмішку. 30. I hope that this year will be full of all that makes you happy. 30. Я сподіваюся, що цей рік буде сповнений всього того, що робить тебе щасливим.

Бажаю тобі яскравого і казкового Дня Народження!

Most Popular Birthday Wishes Популярні привітання з Днем Народження

31. I hear today is your birthday. Another year older is another year wiser my friend. 31. Я чув, у тебе сьогодні День народження. Ще на рік старше ще на рік мудрішими, мій друг. 32. Happy birthday beautiful! I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness. 32. З Днем Народження, красива! Я сподіваюся, у тебе чудовий день, наповнений радістю і щастям. 33. Birthdays are special days that allow us to celebrate the day you came into our lives. On this day, your birthday, I hope that each and every one of your wishes comes true. I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you my dear! 33. Дні народження-це особливі дні, які дозволяють нам святкувати день коли ти з'явилася в нашому житті. В цей день, в твій день народження, я сподіваюся, що кожне з твоїх бажань збудеться. Я сподіваюся, що твій день сповнений веселощів і свята. З Днем Народження тебе моя дорога! 34. Sending you warm birthday wishes and a big warm hug on this very special day. 34. Посилаю тобі теплі привітання з Днем народження і гаряче обіймаю в цей особливий день. 35. Although I am not there to celebrate your birthday, you are in my thoughts. Happy birthday to you! 35. Хоча я не з тобою, щоб відсвяткувати твій день народження, але ти в моїх думках. З Днем народження тебе! 36. I hope you know how much joy your presence brings. Happy birthday my dear friend. 36. Сподіваюся, ти знаєш, скільки радості ти приносиш. З Днем народження мій дорогий друже. 37. Celebrate, laugh, dance, and cheer because your birthday only comes once a year. 37. Святкуй, смійся, танцюй, і радій, бо твій день народження приходить тільки раз на рік.

37 поздоровлень з Днем Народження англійською з перекладом. Вибирайте і поздоровляйте.

На цій сторінці Ви знайдете унікальні поздоровлення з Днем народження на англійській мові для будь-якого віку і будь-яких відносин з тим у кого День Народження.

Непідробні щирі вітання з Днем Народження приємні і цінні. Привітати з Днем Народження - це спосіб дати людині зрозуміти, що ви пам'ятаєте, цінуєте, поважаєте, любите ... ..
В рамках програми " Вивчення англійської мови через традиції і свята " Yanglish.ru підібрав для вас ряд різних побажань для ваших друзів, колег, родичів, партнерів англійською мовою.

1. Birthdays are a new start; fresh beginnings, a time to start new endeavors with new goals. Move forward with fresh confidence and courage. You are a special person, may you have an amazing today and year! 1. Дні народження-це новий старт; свіжі починання, час для початку нових проектів з новими цілями. Рухайся вперед з додатковою впевненістю і мужністю. Ти особлива людина, нехай у тебе буде дивовижний день і рік! 2. Forget the past, look forward to the future for the best things are yet to come. Happy Birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself. 2. Забудь минуле, дивись в майбутнє на краще, яке ще попереду. З Днем Народження чарівного, талановитого, дотепного людини, який дуже нагадує мені себе самого. 3. A birthday is the most special day in one's life. Enjoy it to the fullest. 3. День народження-це особливий день в житті. Насолоджуйся ним в повній мірі. 4. My Birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you not only on your special day, but always. 4. Моє побажання на День Народження тебе - продовжуй любити життя і ніколи не переставай мріяти. Нехай краса і щастя оточують тебе не тільки в цей особливий день, але і завжди. 5. The advantage of old age is that you get many people to love. Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is you are and will always be happy and healthy! Happy Birthday! 5. Перевага прожитих більше років в тому, що ви отримуєте більше людей для любові. Просто слів недостатньо, щоб висловити те, як я щасливий, що ви відзначаєте ще один рік вашого життя! Моє побажання на ваш день народження - щоб ви були завжди щасливі і здорові! З Днем народження! 6. Hope the sun shines on you, the wind is at your back, your food tastes good, you see smiles and hear laughter every day and not just on your birthday. 6. Сподіваюся, тобі світить сонце, вітер попутний, і смак їжі приємний, ти бачиш посмішки і чуєш сміх кожен день, а не тільки на свій день народження.

Birthday Wishes for Best Friend (Побажання з Днем народження для кращих друзів)

7. I love you, my dear friend, and I am so excited to share this special birthday with you. This day is going to be truly special and I am so excited. 7. Я люблю тебе, мій любий друг, і я дуже рада розділити цей особливий день народження з тобою. Цей день обіцяє бути по-справжньому особливим і я дуже цьому рада. 8. Since we were little, you've always been there for me. I'm so glad we're still friends, and I bet that someday we'll be sitting side by side in our rocking chairs at the nursing home laughing at all our crazy times together. 8. З тих пір як ми були дітьми, ти був завжди поруч. Я такий радий, що ми як і раніше друзі, і я впевнений, що коли-небудь ми будемо сидіти пліч-о-пліч в наших кріслах-гойдалках в будинку для літніх людей, регочучи, згадуючи наш божевільний минуле. 9. My best friend deserves the best birthday in the world and my goal is to give it to you. Happy Birthday and let 'get ready to celebrate. 9. Мій найкращий друг заслуговує кращого в світі дня народження, і моє завдання - забезпечити це. З Днем Народження і давай гарненько відсвяткуємо. 10. On your birthday, I like to take some time and think about all the wonderful times we have had together. I'm thankful for our special adventures and all the things that we have done as friends and I look forward to making many more memories with you. 10. У твій день народження, я хотів би приділити час і згадати про всі ті чудові часи, які ми провели разом. Я вдячний за наші незабутні пригоди і за все те, що ми зробили, як друзі і з нетерпінням очікую ще більшого від дружби з тобою. 11. I can not believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It's my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. 11. Не можу повірити, що мені так пощастило знайти такого друга, як ти. Ти робиш кожен день мого життя особливим. Моя мета, зробити твій день народження незабутнім. 12. Happy Birthday my dear friend. I do not know if I can ever let you know just how much you mean to me. I can 'imagine where I would be without you. You have changed my life for the better. 12. З Днем Народження мій любий друже. Я не знаю, чи зможу я пояснити, що ти значиш для мене. Не можу уявити, де б я був без тебе. Ти змінив моє життя на краще. 13. On your special day I am recalling all the times we spent together. This always brings a sweet smile on my face! Happy Birthday to my special friend who will forever hold a special place in my heart. 13. У твій особливий день я згадую все що ми пройшли разом. Це завжди викликає милу посмішку на моєму обличчі! З Днем Народження мій чудовий друг, з яким завжди відведено особливе місце в моєму серці. 14. Here's hoping you get all your birthday wishes when you blow out those candles. If anyone deserves all the happiness in the world, it's you.
Happy birthday to the most wonderful friend on earth! 14. Сподіваюся, що збудуться всі побажання в День Народження, коли ти задуешь ці свічки. Якщо хтось і заслуговує все щастя в світі, то це ти. З Днем Народження найчудовіший друг на світі! 15. Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday my friend! Best wishes for a joyous day filled with love and laughter. Happy birthday. 15. Нехай цей день буде сповнений радості і торжества. Бажаю тобі яскравого і казкового дня народження мій друг! З найкращими побажаннями в радісний день, наповнений любов'ю і сміхом. З Днем народження. 16. On your birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams become a reality. But even more than that, may it bring you loads of true love and friendship. Have an amazing birthday! 16. У твій День Народження, бажаю щастя і любові. Нехай всі твої мрії стають реальністю. Але навіть більш того: нехай у тебе буде багато істинної любові і дружби. Дивного дня народження тобі!

Birthday Love Wishes
Привітання з Днем Народження від улюблених

17. May the love and happiness you share with others return to you tenfold. I wish you many more happiest of Birthdays! 17. Нехай любов і щастя, якими ти ділишся з іншими, повернеться до тебе десятикратно. Я бажаю тобі ще багато щасливих днів народження! 18. Happy birthday to the person who means the most to me in the world. I hope your birthday wishes come true. Thank you for always being right by my side, sweetheart. 18. З Днем народження людини, який означає для мене найголовніше в світі. Я сподіваюся, що побажання в твій день народження будуть збуватися. Спасибі, що ти завжди поруч зі мною, мила. 19. For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy birthday, my love! 19. У твій день народження я просто хочу сказати: Я сподіваюся, ти бачиш, наскільки ти важливий для мене. З Днем народження кохана моя! 20. I hope you have a magical day full of love and happiness! Happy Birthday my sweetheart! 20. Я сподіваюся у тебе чарівний день, повний любові і щастя! З Днем Народження моя мила! 21. I hope that your big birthday involves a cool day and a hot night. Happy Birthday! 21. Я сподіваюся, що твій приголомшливий день народження включає і крутий день і жарку ніч. З Днем народження! 22. Love you !!! Have an absolutely amazing day all about you! Happy Birthday my darling! 22. Люблю тебя !!! Нехай у тебе буде абсолютно дивовижний день! З Днем народження моя люба!

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

Funny Birthday Wishes Смішні Поздоровлення З Днем Народження

23. I hope that your birthday is as much fun as you are. 23. Я сподіваюся, що твій день народження такий же веселий, як і ти. 24. Hope you love your new age. It loves you because it looks good on you. 24. Сподіваюся, тобі сподобається твій новий вік. Він любить тебе, так як добре виглядає на тобі. 25. I've been that age. I've done that age. It is fun. Enjoy! 25. У мене вже був цей вік. І я пройшов цей вік. Це весело. Насолоджуйся! 26. Forever young and good-looking. That's all I wish for you on your birthday! 26. Будь завжди молодим і прекрасним. Це все, що мені хочеться побажати тобі на день народження! 27. Forget how long you've lived. Look at how much you've accomplished and how much life lies before you. Happy birthday. 27. Забудь скільки ти прожив. Подивися, як багато ти досяг, і як багато життя лежить перед тобою. З Днем народження. 28. Good things happen when you just go for it. Happy birthday! 28. Хороші речі трапляються, коли ти просто прагнеш до них. З Днем народження! 29. Happy birthday !!! I hope you have the best bday !!!! Be happy and keep that beautiful smile you have. 29. З Днем Народження !!! Я сподіваюся, що у тебе сьогодні найкращий день народження! Будь щасливий і бережи свою гарну посмішку. 30. I hope that this year will be full of all that makes you happy. 30. Я сподіваюся, що цей рік буде сповнений всього того, що робить тебе щасливим.

Бажаю тобі яскравого і казкового Дня Народження!

Most Popular Birthday Wishes Популярні привітання з Днем Народження

31. I hear today is your birthday. Another year older is another year wiser my friend. 31. Я чув, у тебе сьогодні День народження. Ще на рік старше ще на рік мудрішими, мій друг. 32. Happy birthday beautiful! I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness. 32. З Днем Народження, красива! Я сподіваюся, у тебе чудовий день, наповнений радістю і щастям. 33. Birthdays are special days that allow us to celebrate the day you came into our lives. On this day, your birthday, I hope that each and every one of your wishes comes true. I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you my dear! 33. Дні народження-це особливі дні, які дозволяють нам святкувати день коли ти з'явилася в нашому житті. В цей день, в твій день народження, я сподіваюся, що кожне з твоїх бажань збудеться. Я сподіваюся, що твій день сповнений веселощів і свята. З Днем Народження тебе моя дорога! 34. Sending you warm birthday wishes and a big warm hug on this very special day. 34. Посилаю тобі теплі привітання з Днем народження і гаряче обіймаю в цей особливий день. 35. Although I am not there to celebrate your birthday, you are in my thoughts. Happy birthday to you! 35. Хоча я не з тобою, щоб відсвяткувати твій день народження, але ти в моїх думках. З Днем народження тебе! 36. I hope you know how much joy your presence brings. Happy birthday my dear friend. 36. Сподіваюся, ти знаєш, скільки радості ти приносиш. З Днем народження мій дорогий друже. 37. Celebrate, laugh, dance, and cheer because your birthday only comes once a year. 37. Святкуй, смійся, танцюй, і радій, бо твій день народження приходить тільки раз на рік.