Про особливості списання акцій ВАТ "Газпром"

повідомлення клієнтам

25.01.06

Вих. № ЕН-09/981 від 25.01.2006

депонентам НДЦ


Для списання акцій ВАТ «Газпром» (далі - акції) з рахунку депо депонента в НДЦ на особовий рахунок в реєстрі акціонерів ВАТ «Газпром», який веде ЗАТ «СР -« Драг »(далі - реєстр акціонерів), або на рахунок депо в АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) або ЗАТ «РДК» Вам необхідно надати в НДЦ доручення депо за формою MF036 (код операції - 36), заповнене відповідно до інструкції, наведеної в додатку № 1 до Порядку взаємодії НДЦ та Депонентів при реалізації Умов здійснення депозитарної діяльності НДЦ.

Звертаємо Вашу увагу, що в залежності від того, де відкрито рахунок, на який повинні бути зараховані акції (місце розрахунків за цінними паперами), в дорученні депо за формою MF036 повинні бути заповнені наступні поля:

Найменування поля Пояснення щодо заповнення полів в залежності від місця розрахунків з цінних паперів ЗАТ «СР -« Драг »(реєстр акціонерів) АБ« Газпромбанк »(ЗАТ)« РДК »Реєстратор /
депозитарій (місце розрахунків) Поле не заповнюється. Вказується депозитарний код АБ «Газпромбанк» (ЗАТ): MC0009800000. Вказується депозитарний код ЗАТ «РДК» - RDK. Додаткова інформація Якщо акції зараховуються на особовий рахунок зареєстрованої юридичної особи (за винятком рахунків депо номінального утримувача АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) або ЗАТ «РДК»), вказується ОКПО цієї особи.
Якщо акції необхідно списати в реєстр акціонерів з рахунку номінального утримувача АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) на рахунок одержувача в реєстрі акціонерів (через міждепозитарного рахунок НДЦ в АБ «Газпромбанк» (ЗАТ), в поле «Додаткова інформація» поряд з ОКПО повинен бути зазначений код АБ «Газпромбанку» (ЗАТ).
приклад:
OKPO12345678 / KODМС0009800000
Якщо акції зараховуються на особовий рахунок номінального утримувача АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) або ЗАТ «РДК» зазначаються відомості про клієнта АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) або ЗАТ «РДК»:

  • ІПН, ОГРН особи, на рахунок депо якого повинні бути зараховані акції;
  • Резидентом або нерезидентом є особа, на рахунок депо якого повинні бути зараховані акції;
  • Номер розділу на рахунку депо, на який повинні бути зараховані акції;
  • Номер депозитарію, в якому відкрито рахунок депо для зарахування;
  • Відомості про документ про реєстрацію юридичної особи (що засвідчує особу фізичної особи).

вказується:

  • ОКПО, ІПН, ОГРН особи, на рахунок депо якого повинні бути зараховані акції;
  • Резидентом або нерезидентом є особа, на рахунок депо якого повинні бути зараховані акції;
  • Номер розділу на рахунку депо, на який повинні бути зараховані акції;
  • Номер депозитарію, в якому відкрито рахунок депо для зарахування акцій.

Блоки інформації повинні розділятися символом «/».
приклад:
OKPO12345678 / INN7712345678 / OGRN1021234567891 / REZIDENT / RAZDELP002 / RD883


Для забезпечення виконання доручень депонентів на списання акцій на особові рахунки одержувачів акцій в реєстрі акціонерів, НДЦ буде задіяти свої міждепозитарного рахунку депо, відкриті в АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) або ЗАТ «РДК». Таким чином, депоненту НДЦ необхідно брати до уваги, що терміни виконання операцій по списанню акцій, а також витрати, які понесе депонент, будуть визначатися з урахуванням термінів виконання відповідних операцій АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) і ЗАТ «РДК», а також затверджених ними тарифів.

Виняток становитимуть операції списання акцій на особові рахунки одержувачів в реєстрі акціонерів, що виконуються за дорученням тих депонентів, які раніше зарахували акції на свої рахунки депо в НДЦ через особовий рахунок НДЦ в реєстрі акціонерів. Зазначені операції будуть виконуватися без використання міждепозитарних рахунків депо НДЦ в АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) і ЗАТ «РДК», якщо кількість списаних з рахунку депо депонента акцій не перевищує кількість акцій, раніше зарахованих на цей рахунок депо з використанням особового рахунку НДЦ, відкритого в реєстрі акціонерів (з урахуванням раніше списаних з цього рахунку депо за дорученням депо депонента акцій).

У разі якщо кількість списаних з рахунку депо депонента акцій перевищить кількість раніше зарахованих на цей рахунок депо через особовий рахунок НДЦ в реєстрі акціонерів акцій, акції, складові перевищення, будуть списуватися НДЦ з використанням рахунків номінального утримувача НДЦ в АБ «Газпромбанк» (ЗАТ) ( ЗАТ «РДК»).

Додаткову інформацію Ви можете отримати в Клієнтському відділі НДЦ за телефонами: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, в філіях або у регіональних представників НДЦ .