Обробка результатів і візуалізація - огляд версії COMSOL® 5.3

 1. Використання вибірок для настройки графіків
 2. Графіки з різними масштабами на двох осях Y
 3. Перехід між рішеннями за допомогою панелі інструментів
 4. Графік ліній струму в перерізі
 5. Розрахунок ширини променя
 6. Одиниці, які відображаються на графіках і шкалах
 7. Режим відключення відображення сітки
 8. Функція попереднього перегляду площині розрахунку для графіків далекої зони і діаграм спрямованості

У версії COMSOL Multiphysics® 5.3 поліпшені функції відтворення графіки та візуалізації, тому постобработка результатів виконується швидше і ефективніше. Інструмент Selection (Вибірка) тепер доступний не тільки для наборів даних, але і для окремих графіків. На одновимірних графіках можна використовувати дві осі y для зображення даних, що характеризуються різними масштабами. Результати для набору вихідних параметрів тепер легше переглядати за допомогою кнопок Plot Next (Наступне значення) і Plot Previous (Попереднє значення). Нижче наведено список поліпшень функцій відтворення графіки та візуалізації версії COMSOL Multiphysics® 5.3.

Використання вибірок для настройки графіків

Функція Selection (Вибірка) дозволяє легко побудувати графік для окремого елемента геометрії моделі. Раніше функція була доступна тільки як атрибут вузла Data Set (Набір даних). Тепер же можна використовувати атрибут Selection (Вибірка) не тільки для наборів даних, але і для окремих графіків. Таким чином можна більш точно вказати елементи розрахункової області, які потрібно включити в візуалізацію результатів. Наприклад, при побудові графіка моделі Car Windshield Antenna Effect on a Cable Harness (Вплив антени в вітровому склі на електропроводку автомобіля) з модуля Радіочастоти функція Selection (Вибірка) була використана для візуалізації електричного потенціалу у вигляді скалярного поля в електропроводці автомобіля, яка підлягає впливу електромагнітного випромінювання. Приховати поверхні з графіка, щоб зробити видимою електропроводку, тепер можна за допомогою функції Selection (Вибірка), застосованої до окремими графіками.

The High-Mach Number Flow interface

У версії COMSOL Multiphysics® 5

Розрахунок імпедансу і ємності конструкції автомобіля Випромінювання антени наводить електричні струми на зовнішній поверхні електропроводки автомобіля. Група поверхонь, що утворюють електропроводку, зібрана в вибірці Harness (Електропроводка). Щоб відобразити норму електричного поля на цьому компоненті, можна вибрати графік скалярного поля для цієї вибірки (колірна схема Jupiter Aurora Borealis (Полярне сяйво на Юпітері)).

Розрахунок імпедансу і ємності конструкції автомобіля Випромінювання антени наводить електричні струми на зовнішній поверхні електропроводки автомобіля. Група поверхонь, що утворюють електропроводку, зібрана в вибірці Harness (Електропроводка). Щоб відобразити норму електричного поля на цьому компоненті, можна вибрати графік скалярного поля для цієї вибірки (колірна схема Jupiter Aurora Borealis (Полярне сяйво на Юпітері)).

Шляхи в Бібліотеці додатків для прикладів використання атрибута Plot selection (Вибір графіка):

RF_Module / Antennas / car_emiemc

RF_Module / Antennas / patch_antenna

Графіки з різними масштабами на двох осях Y

Подання і порівняння результатів моделювання стало ще простіше, потрібно зробити всього пару кліків миші. У новій версії ви можете будувати одномірні графіки залежності різномасштабних величин, використовуючи дві осі y на одному графіку. Щоб скористатися цією функцією, встановіть прапорець Two y -axes (Дві осі y) у вікні Settings (Настройки) для вузла 1D Plot Group (Група одновимірних графіків), а потім виберіть параметр, значення якого будуть розташовуватися на другий осі y (див. Рисунок ).

Також для груп одновимірних графіків була додана нова функція - перемикання відображення параметрів на вісь y замість їх подання на осі x і навпаки. Для цього потрібно встановити прапорець Flip the x -and y -axes_ (Поміняти осі х і у) у вікні Settings (Настройки) вузла 1D Plot Group (Група одновимірних графіків) (див. Малюнок).

Графіки температури (ліва вісь y) і теплового потоку (права вісь y) в моделі нестаціонарної теплопередачі.

Графіки температури (ліва вісь y) і теплового потоку (права вісь y) в моделі нестаціонарної теплопередачі.

Шляхи в Бібліотеці додатків для прикладів використання функції Two y -axes (Дві осі у):

Batteries_and_Fuel_Cells_Module / Thermal_Management / li_battery_thermal_2d_axi

Plasma_Module / Global_Discharges / chlorine_global_model

Перехід між рішеннями за допомогою панелі інструментів

Перемикатися між графіками для різних моментів часу в нестаціонарному рішенні або різних значень параметрів в параметричному вирішенні тепер можна за допомогою кнопок панелі інструментів Plot Previous (Попередній графік) і Plot Next (Наступний графік). Раніше при візуалізації декількох графіків для деякого діапазону значень потрібно було вибирати різні значення параметра зі списку, щоб побачити послідовність змінюються графіків або переглянути їх все як анімацію. Нові кнопки панелі інструментів Plot Previous (Попередній графік) і Plot Next (Наступний графік) дозволяють легко і швидко перемикатися між результатами, отриманими в результаті рішення нестаціонарних, параметричних задач, задач на власні значень і ряду інших. Швидкий доступ F6 і F7 можуть бути дуже корисні в якості ергономічної альтернативи клацань мишею.

Графік ліній струму в перерізі

Іноді графіки ліній струму не дають адекватної картини для складного тривимірного поля, наприклад, при відображенні потоку рідини. Якщо лінії струму проходять у всіх напрямках одночасно, важко досліджувати поле потоку в перерізі, в ядрі потоку або в застійних областях, або там, де структура течії визначається геометричними особливостями розрахункової області. Новий тип графіків Streamline surface (Графік ліній струму на поверхні) показує на тривимірному графіку лінії струму уздовж плоского перетину. Такий графік дозволяє зручніше розташувати результати візуалізації потоку і краще зрозуміти структуру течії. Можна просто вибрати існуючу плоску поверхню, на якій потрібно побудувати лінії струму, або визначити січну площину для візуалізації ліній струму.

Можна просто вибрати існуючу плоску поверхню, на якій потрібно побудувати лінії струму, або визначити січну площину для візуалізації ліній струму

Модель water treatment basin (Резервуар водопідготовки) будує графік типу Streamline surface (Графік ліній струму на поверхні) на поверхні поблизу стінки реактора, щоб показати поле потоку в області, де можуть виникати застої. Він сполучений з тривимірним графіком ліній струму, що відображає поле потоку по всьому реактору, а також з двовимірним графіком поля тиску. Графіки всіх трьох типів для відображення величин використовують колірну схему Rainbow (Веселка).

Модель water treatment basin (Резервуар водопідготовки) будує графік типу Streamline surface (Графік ліній струму на поверхні) на поверхні поблизу стінки реактора, щоб показати поле потоку в області, де можуть виникати застої. Він сполучений з тривимірним графіком ліній струму, що відображає поле потоку по всьому реактору, а також з двовимірним графіком поля тиску. Графіки всіх трьох типів для відображення величин використовують колірну схему Rainbow (Веселка). Модель  water treatment basin  (Резервуар водопідготовки) будує графік типу Streamline surface (Графік ліній струму на поверхні) на поверхні поблизу стінки реактора, щоб показати поле потоку в області, де можуть виникати застої

Область побудови моделі flow past a representation of a vehicle (Потік навколо простої моделі автомобіля) включає площину симетрії і нижню межу (наприклад, дорогу). На малюнку показаний графік Streamline surface (Графік ліній струму на поверхні) з колірною схемою Twilight (Сутінок) для потоку в площині симетрії і в горизонтальній площині поблизу поверхні дороги.

Область побудови моделі flow past a representation of a vehicle (Потік навколо простої моделі автомобіля) включає площину симетрії і нижню межу (наприклад, дорогу). На малюнку показаний графік Streamline surface (Графік ліній струму на поверхні) з колірною схемою Twilight (Сутінок) для потоку в площині симетрії і в горизонтальній площині поблизу поверхні дороги. Область побудови моделі  flow past a representation of a vehicle  (Потік навколо простої моделі автомобіля) включає площину симетрії і нижню межу (наприклад, дорогу)

Графік типу Streamline surface (графік ліній струму на поверхні) з таблицею квітів Jupiter Aurora Borealis (Полярне сяйво на Юпітері) в площині прикладання mixer (Міксер). У цей момент часу на графіку ліній струму відображається поле потоку, на яке впливають лопаті змішувача.

Графік типу Streamline surface (графік ліній струму на поверхні) з таблицею квітів Jupiter Aurora Borealis (Полярне сяйво на Юпітері) в площині прикладання mixer (Міксер). У цей момент часу на графіку ліній струму відображається поле потоку, на яке впливають лопаті змішувача.

Розрахунок ширини променя

Тепер на графіках типу Far field (Дальня зона) можна розраховувати ширину променя і ширину променя по першим нулях. Це корисно для аналізу гучномовців в модулі Акустика і антен в модулі Радіочастоти.

Це корисно для аналізу гучномовців в модулі Акустика і антен в модулі Радіочастоти

Розрахунок ширини променя і ширини променя по першим нулях в розширеній версії моделі piezoacoustic transducer model (Пьезоакустіческій перетворювач).

Розрахунок ширини променя і ширини променя по першим нулях в розширеній версії моделі piezoacoustic transducer model (Пьезоакустіческій перетворювач).

Шлях в Бібліотеці додатків наприклад, який використовує атрибут Plot Selection (Вибір графіка):

Acoustics_Module / Piezoelectric_Devices / tonpilz_transducer

Одиниці, які відображаються на графіках і шкалах

Чи доводилося Вам витрачати час, щоб, дивлячись на зображення в графічному вікні, намагатися з'ясувати масштаб геометричної моделі та її розміри? Тепер одиниці довжини за замовчуванням відображаються на координатних осях в графічному вікні.

Точно так же в графічному вікні можна відображати одиниці виміру, пов'язані з колірною шкалою. Для цього потрібно встановити прапорець Show units (Показувати одиниці виміру) в розділі Color Legend (Колірна шкала) у вікні налаштувань графіка.

Режим відключення відображення сітки

Нова кнопка на панелі інструментів Graphics (Графіка) дозволяє відключити відображення розрахункової сітки. Так легше побачити внутрішню структуру тривимірного об'єкту незалежно від того, для якої частини геометрії побудована сітка.

Так легше побачити внутрішню структуру тривимірного об'єкту незалежно від того, для якої частини геометрії побудована сітка

Нова кнопка на панелі інструментів Graphics (Графіка) для включення і виключення відображення сітки.

Нова кнопка на панелі інструментів Graphics (Графіка) для включення і виключення відображення сітки.

Функція попереднього перегляду площині розрахунку для графіків далекої зони і діаграм спрямованості

Тепер на графіках далекої зони і діаграмах спрямованості можна використовувати опцію Preview Evaluation Plane (Попередній перегляд площині розрахунку). З її допомогою можна побудувати коло (в масштабі), що обмежує область розрахунку поля далекої зони, а також вектори нормалі до площини розрахунку і вектори опорного напрямки (направлення на 0 градусів в полярних координатах). Це істотно полегшує візуалізацію і перевірку коректності положення області розрахунку після після введення або зміни параметрів.

Шлях в Бібліотеці додатків наприклад, який показує площину попереднього перегляду розрахунку:

Acoustics_Module / Electroacoustic_Transducers / vented_loudspeaker_enclosure