Від чого залежить курс валюти?

 1. Що таке курс валюти?
 2. Фактори, які впливають на курс валюти
 3. Платіжний баланс країни
 4. Макроекономічні показники країни
 5. Грошово-кредитна політика
 6. Фінансово-політична стабільність в країні
 7. Рівень довіри до національної валюти

У даній статті ми поговоримо про те, що являє собою курс валюти , А також розглянемо від чого залежить курс валюти, тобто які чинники впливають на курс валюти.

Що таке курс валюти?

Перш ніж приступити до розгляду питання про те, від чого залежить курс валюти, давайте спочатку розберемося, що таке курс валюти.

Курс валюти або валютний курс (англ. Exchange Rate) - це ціна національної грошової одиниці, виражена в грошовій одиниці іншої країни. Ця ціна формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції, які в свою чергу залежать від цілого ряду курсоообразующіх факторів.

У даній статті ми поговоримо про те, що являє собою  курс валюти  , А також розглянемо від чого залежить курс валюти, тобто які чинники впливають на курс валюти

Формування курсу валют під впливом попиту та пропозиції

Курс валюти являє собою ціну, яка встановлюється в національній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти і визначається співвідношенням між національною грошовою одиницею та відповідної іноземною валютою, виходячи, перш за все, з їх купівельної спроможності . В економіці існує таке поняття як паритет купівельної спроможності для формулювання якого зазвичай застосовують так званий закон однієї ціни: ціна товару в одній країні повинна бути рівна ціні товару в іншій країні; а оскільки ці ціни виражаються в різних валютах, це співвідношення цін і визначає курс обміну однієї валюти на іншу.

Розрізняють декілька видів валютного курсу: офіційний, ринковий, біржовий, курс покупця, курс продавця, обмінний тощо.

Існує два основних режиму валютного курсу :

 1. Фіксований - валютний курс встановлюється як фіксоване значення на певному проміжку часу.
 2. Плаваючий - валютний курс, який формується виключно під впливом ринкових чинників, тобто держава (в особі центрального банку та уряду) не вживають будь-яких дій щодо впливу на курс валюти.

Фактори, які впливають на курс валюти

Курс валюти залежить від цілого ряду чинників. В даному розділі ми розглянемо основні з них.

Платіжний баланс країни

основу платіжного балансу країни складає зовнішньоторговельний баланс, який являє собою співвідношення між обсягом експорту і імпорту товарів, робіт, послуг. За рахунок експорту здійснюється приплив іноземної валюти, за рахунок імпорту відбувається відтік. Позитивне сальдо торгового балансу свідчить про перевищення обсягу експорту над імпортом, відповідно, в країні виникає надлишок іноземної валюти, що сприяє зміцненню курсу національної валюти. Негативне ж сальдо торгового балансу має зворотний ефект - виникає дефіцит іноземної валюти, що веде до ослаблення національної валюти.

Платіжний баланс країни включає в себе зовнішньоторговельний баланс, а також інші зовнішньоекономічні грошові потоки, зокрема приплив-відтік інвестицій, зовнішні запозичення, платежі мігрантів, виплата-отримання доходів у вигляді дивідендів, відсотків по позиках і т.п. Як і в торговому балансі, позитивне сальдо платіжного балансу надає зміцнювальний вплив на курс національної валюти, в той час як негативне сальдо має послабляє ефект.

Слід зазначити, що негативне сальдо торгового балансу може бути «вирівняно» платіжним балансом - наприклад, за рахунок припливу зовнішніх інвестицій або зовнішніх запозичень.

Макроекономічні показники країни

Ключовим макроекономічним показником країни, який впливає на курс валюти, є рівень інфляції. Так як в основі курсу валюти лежить паритет купівельної спроможності, то, відповідно, більш високий темп інфляції в країні веде до зниження купівельної спроможності грошей і призводить до падіння курсу валюти по відношенню до країн, де темпи інфляції нижче. Залежність валютного курсу від темпу інфляції особливо велика у країн з високою питомою вагою зовнішньоекономічної діяльності. Тому при аналізі валютного курсу велике значення приділяється таким показникам як Індекс споживчих цін , індекс цін товаровиробників .

Динаміка ВВП. Зріст ВВП є позитивним індикатором для курсу валюти, тому що може сприяти притоку іноземних інвестицій в країну, зниження темпів інфляції і т.п. У той же час падіння ВВП, як правило, має зворотний ефект.

Збалансованість державного бюджету. бюджетний дефіцит , Особливо якщо джерелом його покриття є додаткова емісія грошової маси , Веде до збільшення темпів інфляції і, як наслідок, - до зниження курсу валюти.

Рівень державного боргу. Високий рівень державного боргу , Особливо якщо були використані зовнішні запозичення, створює додаткове навантаження на платіжний баланс країни, тому що крім основного боргу необхідно ще здійснювати його обслуговування - тобто здійснювати виплату відсотків. У періоди здійснення істотних сум платежів по боргу формується надлишковий попит на іноземну валюту, що веде до знецінення національної валюти. Також слід мати на увазі, що високий рівень державного боргу негативно впливає на кредитний рейтинг країни, що тягне за собою підвищення ризику дефолту і, як наслідок, подорожчання вартості залучених ресурсів.

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна політика , Що реалізується центральним банком країни, є одним з ключових факторів, який впливає на курс валюти.

Валютні інтервенції. З метою згладжування різких стрибків курсу національної валюти центральний банк проводить операції на відкритому валютному ринку: продає або купує іноземну валюту для балансування попиту і пропозиції, що сприяє підтримці курсу національної валюти на певному рівні або в діапазоні так званого «Валютного коридору» . Валютні інтервенції мають короткостроковий ефект.

Рівень процентної ставки. облікова ставка центрального банку є індикатором вартості ресурсів в країні. З одного боку, низькі процентні ставки роблять доступнішими кредити для бізнесу і населення, що сприяє зростанню кредитування, збільшення споживання, зростання ВВП, зниження інфляції і, як наслідок, - зміцненню курсу національної валюти. Але з іншого боку, зниження процентних ставок робить менш привабливим приплив іноземних капіталів, а також сприяє відтоку національних капіталів в країни, де рівень процентних ставок вище. Тому такий рух капіталів (особливо спекулятивних «Гарячих» грошей ), Підсилює нестабільність платіжних балансів.

Регулювання експортно-імпортних операцій. Центральний банк (іноді спільно з урядом країни) встановлює правила валютного регулювання і контролю . Центральний банк може встановлювати обмеження на проведення певних операцій, встановлювати особливі правила купівлі та продажу валюти. Наприклад, в період гострого платіжного дефіциту центральний банк може ввести обов'язковий продаж експортної виручки або підвищити її норму. Подібні дії застосовуються центральними банками країн з неконвертованій валютою.

Грошова емісія. якщо додаткова емісія грошей перевищує потреби економіки (зростання ВВП), то за інших рівних умов така емісія призведе до інфляції і ослаблення курсу національної валюти.

Фінансово-політична стабільність в країні

Валютний курс дуже чуйно реагує на будь-які дестабілізуючі фактори в країні:

 • погіршення інвестиційного клімату ;
 • часта зміна законодавства в сфері регулювання бізнесу, валютного контролю, оподаткування та т.п .;
 • зміна політичного режиму;
 • страйки, масові безладдя;
 • збройні конфлікти та бойові дії;
 • порушення територіальної цілісності країни і т.п.

Рівень довіри до національної валюти

Рівень довіри до національної валюти

Грунтуючись на даних основних макроекономічних показників і беручи до уваги інші фактори, що впливають на курс валюти, у населення і бізнесу складається особистий рівень довіри до національної валюти, від якого залежить подальша стратегія поведінки. Зокрема в період економічних і політичних потрясінь довіру до національної валюти падає, що призводить до міграції заощаджень з національної валюти в більш стабільні валюти і, як наслідок, до ще більшого ослаблення національної валюти. А це в свою чергу веде до ефекту доміно і якщо центральний банк не зробить активних дій з підтримки курсу, то ситуація дуже швидко може вийти з-під контролю - виникає ажіотажний попит, задовольнити який практично нічим. В таких умовах істотно зростає число спекулятивних операцій. Подібна ситуація характерна для країн з економікою, що розвивається.

Від рівня довіри до валюти залежить в першу чергу рух світового капіталу.

Висновок. Ми розглянули основні фактори, які чинять тиск на курс валюти. Підводячи підсумки, хотілося б відзначити, що два і більше факторів можуть мати як односпрямоване дію, так і різноспрямований. Наприклад, падіння ВВП і політична нестабільність тільки посилять ослаблення валюти, в той час як дефіцит торгового балансу може бути покритий додатковим припливом інвестицій в країну. Слід зазначити, що на курс валюти можуть впливати і інші фактори:

 • масштабні природні катаклізми (торнадо, цунамі);
 • техногенні катастрофи (аварії на АЕС і т.п.);
 • на західних ринках вплив на курс валют надають спекулятивні дії різних фондів (інвестиційних, пенсійних, страхових, хеджування);
 • для так званих сировинних економік першорядним фактором буде служити динаміка цін на експортну сировину (в більшості випадків нафту) і т.п.

Що таке курс валюти?
Що таке курс валюти?