Планування роботи класного керівника

 1. Технологія планування виховної роботи класного керівника
 2. Планування роботи класного керівника з батьками

Завдання, особливості та системи організації виховної роботи встановлені Федеральним державним освітнім стандартом. Головна мета - полегшення подолання підліткових труднощів, своєчасна соціалізація з урахуванням психологічних особливостей учнів різного віку.

Освітня установа - це об'єднання старань і можливостей педагогічного складу для адекватного виховання, соціалізації, отримання необхідних знань. Тільки вчитель зможе прищепити відповідальності підліткам. Планування роботи класного керівника спільно з грамотним розподілом всього задіяного в навчальному році часу - один з найважливіших аспектів роботи педагога як в початковій, так і в старшій школі.

Основний момент управління класом - наявність адекватного методичного плану. Якщо максимально спростити опис, документ являє собою точну і найбільш повне відображення ходу всього навчального року з урахуванням навіть невеликих деталей виховної роботи. Наукова організація праці - запорука якості всього процесу.

Учитель зобов'язаний проводити підбір найбільш дієвих методик, спрямованих на досягнення поставлених цілей, застосовуючи масштабний комплекс способів і засобів впливу. Подібні заходи дозволяють педагогу розвинути і вивести дитячий колектив на новий, набагато досконалий рівень. Завдяки цьому Ви зможете активізувати кожного учня окремо і весь клас в цілому.

Здійснивши планування своєї роботи в якості класного керівника, Ви реалізуєте такі цілі:

 1. вивчення навколишніх умов і загальної атмосфери класу;
 2. знайомство з дитячим колективом, виявлення лідерів;
 3. визначення власних тактичних завдань і стратегій поведінки;
 4. підбір оптимальних засобів, методик і форм організації процесів;
 5. коригування розвитку всього колективу і окремо взятих учнів;
 6. адекватна оцінка подальшого прогресу.

вивчення навколишніх умов і загальної атмосфери класу;  знайомство з дитячим колективом, виявлення лідерів;  визначення власних тактичних завдань і стратегій поведінки;  підбір оптимальних засобів, методик і форм організації процесів;  коригування розвитку всього колективу і окремо взятих учнів;  адекватна оцінка подальшого прогресу

Розглядаючи процес управління класом в дії, варто знати основні принципи планування роботи класного керівника в початковій школі. Виділимо основні:

 • поєднання громадського та державного начал;
 • розумне об'єднання планів на тривалі і короткі терміни;
 • контроль за роботою всієї системи;
 • побудова виховує середовища, що має орієнтир на розвиток особистості;
 • цілеспрямованість і результативність.

Цілепокладання і планування роботи класного керівника в цілому безпосередньо пов'язано зі створенням індивідуальних документів окремо взятого заходу, відрізка часу або обраної програми. Сучасні школи застосовують зразки:

 1. розвиток індивідуальності учнів;
 2. загальний план роботи класу в обраному періоді;
 3. схема виховного заходу ;
 4. перспективний, календарний і перспективно-календарний плани;
 5. організація позаурочних занять і розвиваючої діяльності;
 6. робота по реалізації поставлених завдань в обраному напрямку;
 7. педагогічне бачення всього навчального року і його частин (чверть, місяць та ін.).

)

Планування виховної роботи класного керівника - основний аспект гармонійного розвитку дитячого колективу.

Технологія планування виховної роботи класного керівника

Перш ніж приступати до складання документації і самому етапу розробки плану робіт , Педагог повинен провести підготовчі дії. А саме, вивчити наявну інформацію. Дані, одержувані учителем, можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

вид даних

конкретика

результат вивчення

зовнішня інформація

Нормативно-правові документи, що інформують про ключові питання виховання; науково-педагогічна література з обраної тематики

Знання основних аспектів виховання, вміння займатися плануванням

Внутрішня інформація

Система виховання та план виховної діяльності в школі; програма освіти в конкретному навчальному закладі; циклограмма заходів на рік

Застосування наявних знань в реальній практиці з конкретним дитячим колективом

Крім вивчення, структуризації і обробки даних, планування роботи класного керівника передбачає колективний аналіз виховного середовища всіх учнів. Результатом стане:

 1. можливість коректного формулювання поставлених завдань;
 2. постановка цілей систематичного розвитку, а також їх терміни;
 3. визначення кількості справ і заходів для довіреного колективу;
 4. виявлення завдань, актуальних для вирішення в терміновому або плановому порядку.

Отримання докладних відповідей на всі пункти і буде планом роботи з дитячим колективом початкової або старшої школи. Вчителю залишається лише остаточно сформувати проект за наявними даними та призначити відповідальних осіб на кожен захід.

План роботи з класом повинен бути розбитий на кілька підпунктів, які охоплюють усі сфери інтересів дітей і підлітків. Оптимальний розподіл заходів проводиться за наступними категоріями:

напрямок

Опис, приклади

Робота з активом класу

Проведення класних годин, розподіл обов'язків, вибір старости, організація днів самоврядування

Робота з батьками

Проведення батьківських зборів, визначення відповідальних

Цивільно-патріотична діяльність

Участь в цивільних святах, визначення позиції учнів

Інтелектуально-пізнавальна діяльність

Проведення анкетувань та тестувань, участь в розвиваючих іграх та заходах, екскурсійна діяльність

Трудове виховання

Шкільне чергування, проведення прибирань, збір макулатури

Фізкультурно-оздоровча діяльність

Участь в спартакіадах та спортивних заходах

художнє виховання

Відвідування музеїв і виставок, участь в концертах

Заключний етап планування робочої діяльності з класом є визначення фінальної форми подання документа. Також педагогу потрібно створити зразок плану, якого він буде дотримуватися в подальшій діяльності. Зразок передається фахівцеві з виховної роботи .

Планування роботи класного керівника з батьками

В даний час не кожен батько приділяє належну увагу повноцінному розвитку дитини, після відправлення його в школу. Для того щоб діти росли морально здоровими, важлива саме спільна робота педагогічного та батьківського складів . Протистояння сім'ї та школи неприпустимо.

Робота класного керівника з батьками - це окремий елемент планування, якому педагог зобов'язаний приділити підвищену увагу. До подібних заходів належать:

 • визначення активів класу (батьківський комітет);
 • проведення зборів і обговорення подальших спільних дій;
 • організація днів відкритих дверей;
 • проведення суботників і ремонтних заходів;
 • індивідуальні дії з батьками;
 • допомога сім'ям, які потребують психологічної та педагогічної підтримки;
 • нагородження батьків.

Організація роботи з батьками дозволить педагогу не тільки краще пізнати кожну дитину і особливості його сім'ї, а й заручитися батьківської підтримкою на час всього навчального процесу.

Планування роботи класного керівника - відповідальний і необхідний документ, за допомогою якого педагог зможе вибудувати свою професійну діяльність максимально повно, цікаво і продуктивно.